Klassekampen, Jonas Bals og 1. mai

0
Gravlund i Ukraina, merk Bandera-flagget. Innfelt faksimile fra Klassekampen.

LO-rådgiver Jonas Bals har i Klassekampen en artikkel med tittelen:

«Mens russiske antifascister verver seg til fronten i Ukraina, gjør andre seg til offer for russisk propaganda. Antifascismen, venstresida og ­informasjonskrigen»

Bals skriver:

Forrige uke deltok fagforeningskamerater fra hele verden på en solidaritetsmarkering for fagbevegelsen i Belarus. Vi markerte at det er to år siden landets diktator, Aljaksandr Lukasjenka, erklærte at fagforeningene var «ekstremister» og satte i gang med massearrestasjoner av tillitsvalgte. Det var sterkt å høre historiene deres om tortur og tvangsarbeid, og om de kvinnelige fangene som blir satt til å sy det som trolig er militæruniformer til Putins invasjonsstyrker i Ukraina.

Arbeiderklassens Internasjonale kampdag

Vi nærmer oss arbeiderklassens internasjonale kampdag. Den skriver ikke LO-rådgiveren Jonas Bals om i Klassekampen. For Bals står ikke klassekamp øverst på dagsorden. Bals’ kamp er kampen mot «oss».

Bals har lagt fra seg fagforeningsfanen. Eller kanskje han aldri har heist den?

Bals er heldig som har fått en tumleplass i Klassekampen. Hvor heldig Klassekampens lesere er av hva han skriver burde bekymre Klassekampen. Bals fortsetter felttoget mot alle som ikke har samme analyse som han selv om krigen i Ukraina. Felttoget har dobbelspor. Våpen vs. fascister. Det er fristende å kalle Bals´analyse ensporet. Bals er også lokomotivet i informasjonskrigen.

Its NATO-You Stupid

Jeg vet ikke om Bals har lyttet til «Våpen er veien til fred» opphavet Stoltenberg- Her forklarer han hele krigen. NATO har skylden – Han sier det som det er.Bals skriver han deltok på en solidaritetsmarkering for fagbevegelsen i Belarus. Vi vet ikke om markeringen fant sted i Belarus. Det er for så vidt uinteressant. Ikke vet vi om den ukrainske fagbevegelsen deltok. Det ville derimot vært interessant. Særlig siden det er 1.mai og arbeiderbevegelsen og fagforeninger i Ukraina står i en eksistensiell krise.

LHBT+

I artikkelen i Klassekampen hoverer Bals over hvordan nabolandene til Ukraina behandler LHBT+. Når han hoverer så bør han jo ha noe å sammenlikne med. Hvordan står det til i f.eks. Ukraina? Som er modellen av et demokrati. La oss sammenlikne Norge med Ukraina når det gjelder rettigheter og lovverk for LHBT+. Det står dårlig til for LHBT+ i Ukraina. Et av de mest undertrykkende regimene i Europa for LHBT+. Ser man på svarene folk gir på spørsmålene i undersøkelsen virker det som folk flest i Ukraina er ganske konservative når det gjelder LHBT+. EU krever kraftige endringer i forbindelse med søknad medlemskap.

Compare LGBT Rights in Ukraine & Norway

Kyiv Post skriver:

Pedophiles find Ukraine a good place to roam

Nobody knows the depth of the problem, but nation is seen as a hotbed of child pornography, sexual abuse.

Pedofili er et stort problem i Ukraina. Så stort at Zelensky har etter press innført en av de mest gjennomgripende straffer i verden for pedofili. Kjemisk kastrering. Det har imidlertid vært mulig å kjøpe seg ut av egne pedofilitiltaler.  Hvordan? Korrupsjon. Ukraina er et eldorado for pedofile og for seksuelt misbruk av barn. Hadde jeg vært opptatt av rettigheter ville jeg vært mindre opptatt av vilkårene for LHTG+ i Belarus og heller vært opptatt av seksuelt misbruk av barn i Ukraina.

Pedofiler streifer rundt der de straffefritt kan misbruke barn seksuelt. Dessverre kan Ukraina – med sin slappe rettshåndhevelse, vaklende økonomi og endemiske korrupsjon – gi akkurat den trygge havnen de søker.

«Det er veldig utbredt,» sa Walid Harfouch, utgiver av Kyivs Paparazzi-magasin og en ledende skikkelse i sosieteten.

Dybden av problemet er imidlertid vanskelig å måle. Fra tid til annen dukker det opp historier som antyder en sterk appetitt blant voksne – inkludert noen medlemmer av nasjonens politiske elite – for sex med barn.

En historie som nylig ble publisert involverte en etterforskning av et beryktet seksuelt forhold mellom en tjenestemann i Kiev by og en tenåringsjente yngre enn 16, den lovlige samtykkealderen. Saken ble avsluttet etter at tjenestemannen offentlig benektet anklagen, det påståtte offeret trakk sitt politivitneforklaring og jentas far nektet å diskutere saken.

Antifascister

Bals skriver videre om russiske antifascister som drar til Ukraina for å kjempe mot «fascisten Putin i fasciststaten Ruzzland. Fascisten Putin som forleder noen av oss til å bli fascister». Det er bare det at vi vet det ikke selv. Vi er offer for russisk propaganda.

Bals forherliger innsatsen til en drept ire. Drept i Ukraina. Kjempet før det i Syria. En helt etter Bals’ målestokk. Å krige i Syria er etter norske terrorlover straffbart. Du er å betrakte som terrorist. Så om denne iren var norsk ville han ha blitt tiltalt etter terrorlovene akkurat som de som andre «fremmedkriger» som drar til Syria for å kjempe i IS. Han ville vært å anse som terrorist om han kriget i Ukraina.

Det hjelper ikke å delta i militante kurdiske militser. Bals skriver at iren «beundret det kurdiske folkets kamp, og så mange likheter mellom den irske antikoloniale kampen og kurdernes». «Begge er små land». Vi vet alle hvor Irland ligger, men hvor ligger det andre lille landet? Hvor kurderne bor? Tror Bals ville fått problemer om han skulle peke på det lille landet på kartet. Hva heter det lille landet?

Hvem reiser fra Syria til Ukraina for å fortsette å krige mot Russland? Bals skriver at iren har fått kamperfaring fra Syria. Man kan ikke delta i den ukrainske hæren uten å bli innrullert. Å krige rundt og i Bakmuth gjør man sammen med militser. Eller som Bals ville kalt dem «Internasjonale brigader».  Azov-bataljonen er en slik milits. Azov er en nazigruppe. Russiske nazister har fått statsborgerskap av Zelensky ved dekret. Mot å slåss mot russerne i Donbass. Blant disse finner man nazister som har ABB som helt.

Tilbake til Arbeiderklassens internasjonale kampdag – 1 mai 2024.

Fagforeningsdemonstrasjon mot de antifaglige arbeidslivslovene i Ukraina i 2021. EPSU

Vi vet veldig mye om Ukraina, Eller gjør vi det? Bals har skrevet mye om Ukraina. Eller har han det? Han har i hvert fall skrevet mye om de såkalte fascistene utenfor Ukraina som ikke ser at kampen i Ukraina er en frihetskamp.

Bals er rådgiver i LO, men skriver aldri  noe om fagbevegelsen i Ukraina. Selv ikke 1.mai 2024. Hva kan det komme av?

Fagforeningsknusing

Ukraina bruker krigen som unnskyldning for å angripe arbeidernes rettigheter, mener europeisk fagbevegelse

«Mens det ukrainske folket tappert kjemper mot okkupasjon, bruker regjeringen og parlamentet krigen som påskudd til å angripe fagforeninger og rettigheter», hevder den europeiske samorganisasjonen.

Kraftsalven kommer fra den europeiske samorganisasjonen ETUC som i en pressemelding krever at EU gir klar beskjed om at angrepene på faglige rettigheter er uakseptable – og at de står i sterk motstrid til Ukrainas ønske om å bli medlem i EU.

Det var i slutten av juli 2022 at parlamentet i Ukraina vedtok en lov som ETUC mener er et kraftig angrep på retten til å organisere seg i en fagforening. Loven innebærer at arbeidere i bedrifter med færre enn 250 ansatte mister lovbeskyttelse og at slike bedrifter fritt kan velge å se bort fra eksisterende tariffavtaler.

Ifølge nettsiden Open Democracy er omtrent 70 prosent av Ukrainas arbeidere ansatt i bedrifter som vil rammes av den nye loven.

Ødelegger kollektive rettigheter

– Loven vil ødelegge kollektive rettigheter, som er i kjernen av EUs sosiale modell. Den vil også føre til at arbeidsgivere vil splitte opp store organisasjoner til mindre enheter, skriver ETUC i en pressemelding.

ETUC påpeker at dette bryter med flere viktige prinsipper, og i tillegg med en rekke ILO-konvensjoner om standarder i arbeidslivet.

Videre har det ukrainske parlamentet gitt grønt lys til arbeidsgivere for å ansette opptil 10 prosent av arbeidsstyrken på såkalte null-prosentkontrakter. Det innebærer at man er ansatt, men ikke har noen garanti for å få oppdrag og dermed lønn.

Vil konfiskere eiendom

På toppen av det hele er det lagt fram forslag om lover som innebærer at verdier som tilhører landets fagbevegelse kan konfiskeres. Det dreier seg i hovedsak om sanatorier, hoteller og treningssentre – fasiliteter som i dag benyttes til å huse og hjelpe internt fordrevne i landet. FN anslår at det per i dag er rundt sju millioner internflyktninger i Ukraina som følge av krigen.

Negativ til reguleringer

President Volodymyr Zelenskyjs parti Folkets tjener argumenterer ifølge Open Democracy med at «ekstrem overregulering av sysselsetting står i motsetning til prinsippet om at markedet regulerer seg selv (og) moderne personalstyring».

Partiet mener ifølge nettsiden at reguleringer «skaper byråkratiske barriere både for ansattes selvrealisering og for at bedriftene skal øke sin konkurransedyktighet».

Et eksempel på dette er at lovendringene gir arbeidsgivere mye større spillerom knyttet til lønnsutbetalinger.

– De som er ansatt i Arbeidstilsynet har dessuten blitt permittert etter krigsutbruddet, så det er ingen til å føre kontroll på arbeidsplassene.

Men LOs leder av internasjonal avdeling, Liv Tørres, er krystallklar på at det følger noen forutsetninger med støtten fra Norge.

«Vi er opptatt av at det skal kreves respekt for arbeidstakerrettigheter i Ukraina. Dette har vi flere ganger understreket overfor den norske regjeringen. Lovendringene må reverseres når Ukraina skal gjenoppbygges, det vil være LOs posisjon hele veien», sa Tørres.

Hun forventer at Zelensky-regjeringen sørger for god dialog og forhandlinger med både den ukrainske fagbevegelsen og arbeidsgiversiden når midlene som stilles til rådighet fra norsk side skal fordeles

Arbeidstakernes rettigheter er et krav

Hun minner også om at de omstridte lovendringene som nå er innført ble foreslått av den ukrainske regjeringen for fem år siden, altså lenge før krigen brøt ut.

En kraftfull mobilisering mot denne loven, både i Ukraina og internasjonalt, stoppet forslaget den gangen. 

– Jeg vil understreke at Ukraina har norsk LOs fulle støtte, men at respekt for arbeidstakernes rettigheter er et krav når økonomisk støtte skal gis fra fagbevegelsens side. 

Fagbevegelsen i Ukraina har fått arbeidsoppgaven snudd på hodet siden krigsutbruddet. Mesteparten av tiden går med til å organisere og utføre humanitært arbeid i hjemlandet.

Konfiskering av eiendom og lederarrest: ukrainske fagforeninger under angrep

Men i stedet for sosial dialog har angrepet på de ukrainske fagforeningene forsterket seg. Den 4. november vedtok Verkhovna Rada i første omgang et lovutkast introdusert av Ukrainas ministerråd om statens faktiske ekspropriasjon av fagforeningers eiendom. Spesielt påvirker det de romslige bygningene i hjertet av Kiev – Fagforeningenes hus og Oktoberpalasset. I tillegg ønsker regjeringen å få rett til å konfiskere flere titalls kontorbygg, sanatorier, kursteder og kultur- og idrettsanlegg fra fagforeninger.

Det ukrainske parlamentet forbereder seg på å vedta en lov om konfiskering av fagforeningers eiendom mens de ukrainske rettshåndhevelsesbyråene har arrestert en fagforeningsleder. På bakgrunn av uttalelser fra ukrainske myndigheter om fremgangen i vedtakelsen av europeiske integrasjonslover, ba presidenten for EU-kommisjonen Ursula von der Leyen om «respekt for sosial dialog».

EU og Fagbevegelsen i hele Europa er opptatt av fagbevegelsen i Ukraina. Men, ikke Bals. Bals er bare opptatt av at «våpen er veien til fred». De han ikke får med er «fascister som er utsatt for russisk propaganda».

https://frifagbevegelse.no/magasinet-for-fagorganiserte/ukraina-bruker-krigen-som-unnskyldning-for-a-angripe-arbeidernes-rettigheter-mener-europeisk-fagbevegelse-6.158.893750.949a39af27

https://www.replicon.com/regulation/ukraine

https://www.epsu.org/article/update-situation-ukraine-unions-united-rejection-labour-reform

https://news.industriall-europe.eu/Article/933

https://www.opendemocracy.net/en/odr/ukraine-european-union-labour-law-reform

https://www.etuc.org/en/pressrelease/eu-must-assist-ukraine-reach-social-standards

https://frifagbevegelse.no/nyheter/ukrainas-lo-er-kritiske-til-egen-regjering–vanlige-arbeidstakere-blir-taperne-6.158.939652.753acb3c03

https://www.lo.no/hva-vi-mener/internasjonalt/nyheter-internasjonalt/vil-sikre-arbeiderrettigheter-under-gjenoppbyggingen

https://www.lo.no/hvem-vi-er/regioner/los-brusselkontor/nyheter-fra-brusselkontoret/ukraina-eu-medlem-pa-sikt-men-ikke-na

Bals er ikke bare ensporet. Han har tunnelsyn.

God 1.mai!

Forrige artikkelIrans president lanserer stort vannkraftprosjekt i Sri Lanka
Neste artikkelNår gode råd er dyre