Studie viser redusert fertilitet hos mRNA vaksinerte

0

enigma

I en ny studie som konkluderte med at mRNA-vaksinering ikke influerte på fertilitet – fant man at 57% av de uvaksinerte under IVF behandling ble gravide, mens kun 23% av de vaksinerte ble gravide. Raten for missed abortion var på 0% hos de uvaksinerte og 42% hos de vaksinerte. Videre resulterte 100% av de klinisk bekreftede graviditetene med fødsel for de uvaksinerte, mens resultatet for de vaksinerte var på 57%.

Det er verdt å merke seg at Pfizers sikkerhetsdata – som nylig ble gjort offentlig ved dom; viser at både Pfizer og FDA var klar over at den eksperimentelle genterapien lot seg knytte til en rekke negative svangerskapsutfall som spontanaborter, tidlig fødsel og dødfødsel uten at befolkningen ble informert om dette før de lot seg injisere.

Underlivsblødninger og ukjente langtidskonsekvenser

Det ble allerede tidlig kjent at mRNA vaksinene kunne forårsake kraftige og langvarige blødninger både hos unge fertile og postmenopausale kvinner. Enkelte blødde i et halvt år etter den eksperimentelle genterapien de ble injisert med. Hvilke konsekvenser dette vil få på fremtidig fertilitet hos de yngre kvinnene er uvisst.

Dette er kvinner som ikke har blitt kompensert utover statlig subsidierte bleiepenger, og hvor utfallet for enkelte ble kirurgisk fjerning av livmoren for å unngå dødelig utfall ved de mer kraftige underlivsblødningene.

At NPE uteblir med reell kompensasjon er et velkjent fenomen, for øvrig mener sykepleierforbundet at de skal vise muskler.

(Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. NPE ble opprettet i 1988 som en midlertidig ordning. Ordningen ble lovfestet ved at pasientskadeloven trådte i kraft 1. januar 2003 for offentlig helsetjeneste.)

Lancet forutser alvorlig fall i fertilitet og fødselsrater

På samme tidspunkt med publiseringen av IVF-forskningen fra Israel – slår en stor studie i Lancet fast at fertilitet og fødselsrater stuper globalt og vil nå bunnivå i løpet av de kommende 25 årene. Lancet omtaler selv funnene som dramatiske.

Falling fertility rates are set to spark a transformational demographic shift over the next 25 years, with major implications for the global economy, according to a new study.

  • By 2050, over three-quarters (155 of 204) of countries will not have high enough fertility rates to sustain population size over time; this will increase to 97% of countries (198 of 204) by 2100. 
  • Pronounced shifts in patterns of livebirths are also predicted, with the share of the world’s livebirths nearly doubling in low-income regions from 18% in 2021 to 35% in 2100; and sub-Saharan Africa accounting for one in every two children born on the planet by 2100.
  • In low-income settings with higher fertility rates, better access to contraceptives and female education will help reduce birth rates, while in low-fertility, high-income economies, policies that support parents and open immigration will be vital to maintain population size and economic growth.
  • Authors warn that national governments must plan for emerging threats to economies, food security, health, the environment, and geopolitical security brought on by these demographic changes that are set to transform the way we live.

Dystopiske filmer har har en rekke ganger skildret en barnløs fremtid hvor kun et fåtall kvinner vil være i stand til å bli gravide og bære frem barn. Filmen Menneskehetens barn og serien The handmaid`s tale illustrerer en slik framtid.


Publisert av Fritt vaksinevalg.

Kilder:

https://link.springer.com/article/10.1007/s10238-024-01345-9/tables/1

https://link.springer.com/article/10.1007/s10238-024-01345-9

https://jonfleetwood.substack.com/p/higher-pregnancy-rate-for-the-unvaccinated

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(24)00550-6/fulltext

https://www.cnbc.com/2024/03/22/falling-fertility-rates-pose-major-challenges-for-the-global-economy.html

https://www.healthdata.org/news-events/newsroom/news-releases/lancet-dramatic-declines-global-fertility-rates-set-transform

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Or1PMq/bloedningsforstyrrelser-etter-vaksinen-vi-maa-bli-tatt-paa-alvor

https://www.nrk.no/nordland/silje-37-matte-fjerne-livmora-etter-koronavaksinen_–jeg-har-mista-en-del-av-livet-mitt-1.16270540

https://www.fhi.no/ss/korona/studier/ungvoksen/okt-forekomst-av-menstruasjonsforstyrrelser-hos-unge-kvinner-etter-vaksinas

https://www.vg.no/forbruker/helse/i/15p9ze/fhi-med-nye-funn-om-bloedningsforstyrrelser-etter-coronavaksine

https://frittvaksinevalg.no/kunnskap/vaksine/mrna-og-ny-vaksineteknologi/sykepleierforbundet-varsler-mrna-vaksine-soksmal/embed/#?secret=ygYgJJtmwh#?secret=BH381NJoFv

Forrige artikkelNår gode råd er dyre
Neste artikkelJemen har skutt ned den tredje amerikanske Reaper-dronen siden november