Kan det være gode grunner til at Putin er populær, Øystein Bogen?

0

TV 2s Øystein Bogen måtte 1. desember skuffet konstatere at Putin fortsatt er populær blant russerne.

Av Lars Birkelund.

Kan det likevel være gode grunner til at Putin er populær, blant russerne vel og merke? I alle fall enkelte gode grunner? Hvem er bedre egnet til å vurdere Putin enn russerne sjøl? Skulle liksom norske journalister være bedre egnet enn russerne?

Bogen mener at det kun skyldes propaganda/hjernevask når 80 % av russerne støtter Putin og nesten like mange støtter krigføringen i Ukraina. «Rundt 75 prosent av det russiske folk støtter i store trekk Putins krig mot Ukraina. Bare 20 prosent er imot. Tallene har vært nærmest konstante gjennom de 21 månedene som er gått siden invasjonen i 2022».

Hvis dette skyldes hjernevask er det norske folk mer hjernevasket, da nesten 90 % støtter politikken med å sende våpen til Kiev-regimet. Ikke nok med det, stortingsrepresentantene er enda mer hjernevasket. For der er det meg bekjent kun to av Rødts representanter som er mot å sende våpen til Kiev. Krigene mot Libya og Syria, samt bombingen av Jugoslavia i 1999, var det også nær 100 % oppslutning om på Stortinget.

Hvis noen virkelig kan sies å være propagandiserte/hjernevasket er det altså norske politikere.

«De fleste russere har ifølge rapporten svelget Kremls propaganda om at krigen i virkeligheten er en konflikt mellom Russland og Vesten».

Men dette er mer enn propaganda, det vet alle som har fulgt vestlige ledere/strategers uttalelser siden 1990-tallet, der de har ytret ønsker om å svekke Russland, dele opp Russland i mindre deler, styrte Putin osv. Dessuten var det vestlige ledere som sørget for å skaffe et marionettregime i Ukraina i 2014, etter et blodig kupp, og som siden da har levert våpen til regimets krigføring. Bogen har sjøl sagt at han ser på seg sjøl som noe ala en informasjonskriger, mot Russland.

«få lyspunkter å se i et Russland som i stadig større grad lukker seg fra omverdenen».

Faktum er snarere at USA/NATO/EU med Norge lukker seg sjøl ute fra resten av verden i forsøket på isolere/ødelegge Russland.

«selv om en annen person skulle komme til makten i Russland, vil det etter all sannsynlighet bli en «ny» Putin, og ingen fredselskende leder».

Nettopp, enhver annen russisk leder ville ha gjort det samme gitt samme situasjon. Ja, ikke bare russiske ledere. Også andre ledere hadde gjort som Putin hvis landet deres hadde vært truet på samme måte som Russland var 24. februar 2022. Jeg sier ikke at det var riktig av Putin å invadere Ukraina, kun at nær sagt enhver annen leder hadde gjort det gitt samme situasjon, i den grad han/hun er i stand til det.

«Måten det russiske samfunnet har akseptert det som har skjedd gjennom de siste 20 månedene mens den spesielle militæroperasjonen har pågått, viser at folks moral er blitt ødelagt og at deres virkelighetsbilde er blitt forvrengt, konkluderer rapporten».

Jeg tror Bogen er like «ødelagt» som en gjennomsnittlig russer. Eller mer.

Det som har vist seg over tid er at de russiske lederne som er dårlige for Russland (Gorbatsjov og Jeltsin) blir framstilt som gode i Vesten, mens Putin, som gjenreiste Russland etter Gorbatsjov og Jeltsin, blir framstilt som dårlig.

Hvorfor liker man noen mennesker (og misliker andre)? Ofte er det vanskelig å peke nøyaktig på hva det er, da det dreier seg om det man gjerne kaller «kjemi», som er vanskelig å forklare. Det bare er sånn, på samme måte som forelskelse er vanskelig å forklare. Det bare treffer en.

Jeg tror russere flest ser på Putin som en slags landsfader, som trygg, en som kan lede landet gjennom vanskelige tider, på samme måte som de fleste nordmenn begynte å se på Erna Solberg som landsmoder etter noen år som statsminister og fortsatt foretrekker henne framfor Støre som statsminister, til tross for hennes svakheter.

Men det at Putin er populær er vanskelig å forstå for norske kvinner og menn, etter ha blitt utsatt for antirussisk skremselspropaganda gjennom mange år. Og lettere å forstå for de som bor i land uten slik skremselspropaganda.

Forrige artikkelStrømstøtte, Gentiloni og våre politikere
Neste artikkelKlimamarsjen i New York: Storslått, men med feil innretting