EUs avtale om digital ID med ID-lommebok

0

Nå er det klart. EU har kommet fram til en avtale om Digital ID, og denne kan sjølsagt også inneholder ei ID-lommebok.

Av Romy Rohmann

EU-parlamentet og EU-rådet har kommet til enighet om et nytt rammeverk for europeisk digital identitet, inkludert regulering av digitale ID-lommebøker.

I ei nyhetsmelding fra EU-kommisjonen meldes det at dette avslutter de to lovgivende organenes arbeid med å implementere resultatene av den foreløpige politiske avtalen som ble oppnådd i juni rundt et juridisk rammeverk for en pålitelig og sikker digital identitet for alle europeere.

De skriver i sin informasjon:

Under de nye eIDAS 2.0-forskriftene vil EU Digital Identity Wallet ha omfattende applikasjoner på tvers av offentlige og private virksomheter, og støtte EU i å nå sine 2030-mål for digitalisering av offentlige tjenester. Med full garanti fra EU-lovgivningen kan lommebokholdere i hele Europa bruke sin tilknyttede digitale ID for å åpne bankkontoer og foreta betalinger, lagre digital ID og biometriske dokumenter som mobile førerkort eller profesjonelle sertifiseringer, og fremskynde tjenester innen reiser, helsetjenester og andre områder av livet. Betydelig nok gjør forordningen det obligatorisk for såkalte Very Large Online Platforms (Facebook, Google, et al) å godta EU Digital ID Wallet for innlogging. Kommisjonens utgivelse antyder at dette er en potensiell modell for mindre selskaper, der funksjonene og spesifikasjonene til lommeboken kan øke både konkurranseevne og samsvar.

Det som er avgjørende for om dette lommeboksystemet kan bli tatt i bruk er brukerens mulighet til å velge om han vil dele personlige data eller ikke, og hvilke data som deles i konkrete tilfeller. Når det gjelder brukeropplevelse, vil lommebokens dashbord gi mulighet til å overvåke transaksjoner og rapportere brudd på personvernet, og å tillate interaksjon mellom lommebøker med samtykke. Evnen til e-signatur vil være gratis for personlig bruk.

Ei digital lommebok er jo sjølsagt «helt nødvendig» om en skal innføre digital valuta, og som vi har lest om tidligere i høst er Norges Bank i gang med å utrede løsninger for dette.

Det   europeiske konsulentselskapet D-fine med hovedkontor i Frankfurt og Nahmii i Bergen skal teste løsninger for digitale sentralbankpenger (DSP) for Norges Bank, ifølge det offentlige kontraktsregisteret. Rammeavtalen har en total verdi på 50 millioner. Tittelen er «Teknisk bistand digitale sentralbankpenger – Rammeavtale».

https://e24.no/boers-og-finans/i/kEVvVk/norges-bank-tildeler-kontrakter-paa-50-millioner-til-test-av-digitale-sentralbankpenger

I tillegg ser vi at det propaganderes mer og mer for en felles valuta med EU her i landet. Noen er til og med så frekke at de skylder på manglende felles valuta med EU for den skakkjørte krona.  

Les også denne, tidligere BlackRock-forvalter: digital sentralbankvaluta vil skape en fengselsplanet.

I Norge og de andre nordiske landene har alle innbyggere har et digitalt «navn» i form av et fødselsnummer. Dette er en viktig brikke for at det digitale samfunnet skal kunne fungere. Norge ligger allerede helt i teten på verdensbasis når det gjelder bruk og utvikling av Digital-ID, og er ofte en pådriver for at Digital-ID skal kunne brukes på tvers av landegrensene.

Om du skal få utført tjenester fra stat og kommune på nett i Norge, må du ha en elektronisk ID (e-ID) for å kunne logge deg inn. En elektronisk ID er viktig for å bekrefte at du er den du gir deg ut for å være. Du kan velge mellom ulike alternativer for elektronisk ID når du skal logge inn til offentlige tjenester: MinID, BankID, BankID- app, BankID på mobil, Buypass ID eller Commfides. Se under dersom du ikke kjenner alle 😊

Selv om avtalen nå er på plass, krever den fortsatt godkjenning fra medlemslandene og formell godkjenning, hvoretter den vil bli formelt publisert i EUs offisielle tidsskrift. Tjue dager etter det vil det nye EU-rammeverket for digital identitet bli lov.

Sjøl om vi i Norge ikke er forplikta til å følge lover vedtatt i EU, veit vi jo av erfaring at dette implementeres raskere her enn i medlemslanda.

EU går også over til digitale visum for Schengen-området.

Personer som søker om visum for å besøke Europas Schengen-område vil snart gjøre det via en nettplattform, under en endring som ble vedtatt av EUs utenriksministre tidlig i november.

Med den nye Digitale-ID som kommer vil dette sjølsagt bli knytta til denne.  Schengen-området omfatter 23 av de 27 EU-medlemslandene pluss assosierte naboer Sveits, Norge, Island og Liechtenstein.

Det elektroniske visumsystemet «vil forenkle søknadsprosessen for reisende,» sa Spanias innenriksminister Fernando Grande-Marlaska, hvis land for tiden har EU-presidentskapet.

Dette skriver Insider Paper den 13.11 og de skriver videre:

Og når den er på plass, vil personer som søker om korte opphold i Schengen-området laste opp dokumenter, data og elektroniske kopier av reisedokumentene sine med biometrisk informasjon, og betale gebyrer, alt gjennom en nettplattform.

Hvis de godkjennes etter databasekrysssjekker, vil de motta en kryptografisk signert strekkode for å skrive ut eller lagre i en enhet.

Men noen førstegangssøkere eller de med nytt pass eller endrede biometriske data kan fortsatt trenge å delta på en personlig avtale.

Alle besøkende som kommer inn i EU – med visum eller visumfritak – vil finne seg selv i å gå gjennom en automatisert EU Entry/Exit System (EES), hvis implementering også har blitt mye forsinket, men som forventes å være på plass i slutten av 2024.

Det datastyrte EES vil registrere en persons detaljer og biometriske data sammen med datoen for innreise og utreise, og holde oversikt over opphold og avviste oppføringer.

MinID er en personlig elektronisk ID som gir tilgang til offentlige tjenester på et betydelig sikkerhetsnivå (nivå 3). MinID, blir utstedt av Digitaliseringsdirektoratet. MinID kan bestilles fra det året du fyller 13 år. Når du oppretter MinID blir du samtidig registrert i kontaktregisteret. Kontaktregisteret blir brukt av stat og kommune til å varsle deg. Derfor må du registrere mobilnummer og e-postadresse. 

BankID, BankID-app og BankID på mobil er en personlig elektronisk ID som gir tilgang til offentlige tjenester på høyeste sikkerhetsnivå (nivå 4). BankID blir utstedt av banken din.


Buypass ID er en personlig elektronisk ID som gir tilgang til offentlige tjenester på høyeste sikkerhetsnivå (nivå 4). Den blir utstedt av Buypass AS, og blir levert som Buypass ID på smartkort eller som Buypass ID i mobil


Commfides er en personlig elektronisk ID som gir tilgang til offentlige tjenester på høyeste sikkerhetsnivå (nivå 4). Commfides blir utstedt av Commfides Norge AS, og blir levert som en USB-pinne.

https://eid.difi.no/nb/id-porten/slik-skaffer-du-deg-elektronisk-id

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelKina og Saudi-Arabia undertegner strategisk avtale om valutautveksling
Neste artikkelJemen kaprer skip i Rødehavet og erklærer alle israelske skip for legitime mål