Kampanjen for å dumpe krona og gå over til euro tar fart

0

Akkurat slik vi spådde: Nå kommer kampanjen for å avskaffe krona som norsk valuta og gå over til euro. Sjefredaktør Gunnar Stavrum har tatt på seg den gule ledertrøya og fører an i feltet: Norge må inn i EU: Bytt ut kronen med euro og få lavere renter.

Og naturligvis er Norges banks bevisste ødeleggelse av kronekursen den lissepasninga han trengte, for å holde oss i idrettens verden:

Folk flest kan ikke leve med en kronekurs som gir oss rekordhøye priser og skyhøye renter.

Venstre-leder Guri Melby og Høyre-politiker Ine Eriksen Søreide tar bladet fra munnen: Nå er det på tide med en ny debatt om norsk medlemskap i EU. Hadde vi vært EU-medlem i dag, ville vi både hatt lavere renter, en stabil valuta og lavere prisstigning.

Når det er store svingninger i eurokursen, så blir det svært vanskelig for norske bedrifter og forbrukere å planlegge sin økonomi.

Stavrum nevner ikke at det er den norske sentralbanken sjøl som er den verste spekulanten mot krona.

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika-gruppen sier til Nettavisen:

– Det eneste langsiktige og fornuftige er å forlate kronen til fordel for euro. Jeg er overbevist om at vi går i den retningen, sier Andreassen.

De drøye to siste årene har Norges Bank hevet renten fra 0 til 4,25 prosent for å få bukt med inflasjonen – uten hell.

– Dette har vært et stort eksperiment, hvor vi som liten og sårbar valuta, taper. Vi er spilt «sjakk matt», sier Andreassen.

Dette er en feil framstilling. Det er Norges bank som har spilt oss sjakk matt. I prinsippet er Norge i en svært privilegert stilling. Norges bank forvalter verdens største suverene investeringsfond og har derfor en handlefrihet som knapt noen annen sentralbank har. Når banken så klarer å opptre slik at den norske krona er blitt redusert til en søppelvaluta samtidig som inflasjonen går til himmels, så må det skyldes en villet politikk.

Banken kunne for eksempel ha kjøpt kroner i det internasjonale markedet, da ville trenden øyeblikkelig snudd. Norge kunne solgt olje og gass i kroner, og krona ville straks blitt en hard valuta. Men de som styrer Norges bank tenker i helt andre baner. Derfor sørger de for å kjøre krona i grøfta for å tvinge fram et politisk krav om at vi skal underlegge oss euroen og dermed regelverket til eurosonen.

Avskaffe norsk suverenitet helt

Et land som ikke kan «slå sin egen mynt» er ikke et sjølstendig land.

Går Norge over til euro er det ikke lenger Norges bank som styrer norsk pengepolitikk, men  Den europeiske sentralbanken.

En hovedpillar i planene om en europeisk stat var innføring av euroen. Denne pillaren var svak allerede i utgangspunktet. Der Spiegel publiserte i 2012 dokumenter som viser at tyske, franske og andre toppolitikere i EU-landa var fullstendig klare over at euro-prosjektet bygde på for dårlige forutsetninger. Der Spiegel kalte det hele «operasjon sjølbedrag». De satt med tall og utredninger som viste dette klart. Når de likevel gikk inn for det, var det fordi det tjente deres egne politiske spill, blant annet Helmut Kohls ønske om gjenvalg.

Den tidligere tyske forbundskansleren Helmut Kohl sa i et intervju at han aldri hadde klart å få tyskerne til å godta overgangen fra mark til euro i en folkeavstemning. Derfor mente han at det var nødvendig å «opptre som en diktator» for å få euroen på plass.

Planene for superstaten

EUs fem(!) ikke-valgte presidenter har lagt fram et 24-siders dokument som har tittelen: Completing Europe’s Economic and Monetary Union. (Kan lastes ned her i pdf.) ABC-Nyheter oppsummerer konklusjonen i rapporten slik:

I dag er det EU-landenes parlamenter som vedtar sine statsbudsjetter. Innen 2025 skal overnasjonale EU-organer gjøre det. De nasjonale parlamentene skal få lov å bli «involvert» i prosessen.

Planen består av tre ledd:

  • Innføring av en bankunion, som i realiteten gjør Den europeiske sentralbanken overordnet de nasjonale statsbankene. Det første skrittet ble tatt 1. januar 2016.
  • Opprettelsen av et reelt europeisk finansmarked. Man skal fjerne det som er igjen av nasjonale særhindringer for den frie flyten av kapital.
  • Opprettelsen av en fiskalunion. Dette betyr at de nasjonale budsjettene ikke lenger vil bli vedtatt av de nasjonale parlamentene, men av EU, mens de nasjonale parlamentene vil bli tatt med på råd. Dette skal fullføres i 2025.

Dette er en plan for en avskaffelse av det nasjonale demokratiet i Europa innen ni år for å erstatte det med et aristokratvelde av monopolkapital og toppbyråkrater.

Vi er i rute

Den ikke-valgte teknoføydale eliten i Europa styrer oss bevisst mot et alleuropeisk diktatur og sentralt i dette diktaturet står bank- og pengeunionen. Ved å gi avkall på den norske krona og gå over til euroen blir vi finansielt og pengepolitisk medlemmer av EU. Med det følger EUs digitale valuta støttet av en alleuropisk digital ID. Og dermed blir det nesten ingenting som vil bli avgjort endelig i det norske Stortinget.

Det eneste stortingsrepresentantene får igjen er å drive kamp for gjenvalg og for å sikre seg enda høyere lønninger. Dokketeateret blir fullkomment.

Men hvor er fagbevegelsen? Hvor er Nei til EU? Hvor er venstresida?

Forrige artikkel«Makta»: Et propagandastykke for Gros høyresving med Ap
Neste artikkelKina og Saudi-Arabia undertegner strategisk avtale om valutautveksling