Personalunion mellom Faktisk og staten

0

Tidligere redaktør av Faktisk.no gikk til PST i det vi kalte Internt opprykk – Faktisk-redaktøren går til PST. Nå går sjefredaktør i Forsvarets Forum til Faktisk.no. Et herlig eksempel på svingdørspolitikk og integrasjon mellom politi- og militærstaten med mediepolitiet.

Forsvarets Forum skriver:

Etter tre år i Forsvarets forum er sjefsredaktøren klar for nye utfordringer som ansvarlig redaktør for Faktisk.no.

Eisenträger er entusiatisk og optimistisk for den nye jobben:

– Faktisk er et unikt prosjekt som jeg har fulgt med begeistring og beundring fra sidelinjen helt siden oppstarten. Organisasjonen jobber med noen av de viktigste utfordringene i vår tid, og er en ekte demokratibygger, sier Eisenträger i en pressemelding.

Vi fikk en e-post fra Faktisk.no

I februar 2022 fikk vi en epost fra Forsvarets forskningsinstitutt som hadde funnet ut at vi bruker russiske kilder, noe som betydde at vi har sitert fra kilder som antas å være påvirket av staten Russland.

Brevet var undertegnet av Eskil Sivertsen som blant annet er medforfatter av rapporten Hvordan gjøre samfunnet mer robust mot uønsket påvirkning i sosiale medier.

Så fikk vi et brev fra Faktisk.no

Vi fikk en epost fra en ansatt i Faktisk.no ved navn Sofie Svanes Flem. Ansporet av Forsvarets forskningsinstitutt har denne organisasjonen, som kaller seg «faktasjekker», gjort det de tror er en analyse av kildebruken til steigan.no, og de hadde kommet til at vi i flere tilfeller har brukt russiske eller pro-russiske kilder. De har ikke sett at vi bruker langt flere vestlige og pro-vestlige kilder.

Faktisk.no opptrer nå åpent som redskap for den militære etterretningstjenesten

I en svær artikkel i VG under tittelen Slik spres russisk propaganda i norske alternative medier har Sofie Svanes Flem og Geir Molnes fra Faktisk.no publisert et voldsomt angrep på oss der de beskylder oss for å spre russisk desinformasjon.

Flem og Molnes brukte akkurat de samme eksemplene som Forsvarets forskningsinstitutt brukte og hadde den samme begrepsbruken. Det var så godt som et plagiat.

De skriver om «tredje pilar» og «økosystem» og innrømmer at dette begrepsapparatet kommer direkte fra USAs utenriksdepartement:

«Natos senter for strategisk kommunikasjon (Stratcom) bruker begrepet informasjonsvasking. Det innebærer at informasjon går gjennom flere mellomledd som forvrenger og skjuler opprinnelsen – slik at den til slutt skal fremstå som legitim.

Det amerikanske utenriksdepartementet kaller nettverket et økosystem. Aktører henter stoff fra hverandre, oversetter, bearbeider og foredler det videre. Deretter blir det plukket opp av en tredje aktør.

– Dette kan øke omfanget og spredningen, men også bidra til å tåkelegge hvor nyheten opprinnelig kommer fra, sier Eskil G. Sivertsen, spesialrådgiver ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).»

Penneknektene i Faktisk gjør altså ikke en gang noe forsøk på å skjule at de tar dreieboka fra US State Department, NATO og FFI.

Dette bygger på et dokument fra USAs UD med tittelen Pillars of Russia’s Disinformation and Propaganda Ecosystem. Der finner man både begrepsbruken og tenkemåten, og Faktisk har bare fulgt dreieboka til siste komma.

Egeberg går til PST for å styrke deres psykologiske krigføring

Hva kunne vel være mer naturlig? Faktisk-redaktør Kristoffer Egeberg går av med øyeblikkelig virkning for å lede PSTs avsnitt for åpne kilder.

Faktisk.no er også i partnerskap med CIA gjennom Credibility Coalition.

Har du ikke hørt om Credibility Coalition? Ikke ta det tungt om svaret er nei, de fleste andre har ikke hørt om det heller. Denne «troverdige koalisjonen» er et nettverk som tar sikte på å vinne krigen om verdensopinionen, og de er anført av bidragsytere som NATOs tenketank Atlantic Council, Bill & Melinda Gates Foundation og CIA-fronten National Endowment for Democracy. Norske medier er tungt involvert.

Og så blir altså tidligere sjefredaktør for Forsvarets Forum, Stian Eisenträger, ansvarlig redaktør for Faktisk.no.

Virkeligheten overgår satiren og svingdørspolitikken er perfekt.

Hadde det ikke vært enklere å bare slå sammen Forsvarets Forum og Faktisk.no?

Forrige artikkelJeg brettet opp ermene for lenge siden!
Neste artikkelNå trener de på et nytt coronadiktatur