Norge vil i helseunion med EU

0
Fra Facebook-sida til Ingvild Kjerkol

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) dro til Brussel tirsdag med én ting for øye: Å få Norge med i EUs nye helseunion.

Kjerkol sier til NTB:

– Norsk deltakelse i det europeiske helsesamarbeidet er veldig viktig for å redusere vår sårbarhet, både i og utenfor kriser. Dette er det viktigste grepet vi kan gjøre for å sikre en robust og forutsigbar norsk kriserespons og trygge den norske befolkningen.

I EU-hovedstaden skal hun møte EUs helsekommissær Stella Kyriakides. Kjerkols budskap er klart:

– Vi ønsker en avtale med EU som sikrer vårt langsiktige engasjement i europeisk helsesamarbeid og tilgang til medisinske mottiltak, både i og utenfor kriser. Vi ønsker å være med på så like vilkår som EUs medlemsland som mulig, sier Kjerkol.

Med helseunion blir Norge underlagt EUs antimenneskelige politikk

EU ønsker vaksinepåbud, digitale helsepass og tilslutning til WHOs nye diktatoriske traktat. EU ønsker sensur og undertrykking av kritiske røster.

Det ønsker Kjerkol også. Men hun opplever problemer med å få det til her hjemme. Nå satser hun og regjeriinga på at EU skal gjøre det for dem, slik at det skal virke som om norske politikere er skyldfrie.

På WHOs møte i Genève 23. mai 2022 leverte helseminister Ingvild Kjerkol fra seg Norges sjølstendighet på et sølvfat. Hun ikke bare sluttet seg til at WHO i framtida skal få makt til å overstyre nasjonale regjeringer og parlamenter og gi globale direktiver. Hun gjorde det med stor entusiasme da hun sa (oversatt fra den engelske originalen på regjeringas nettsider):

«Jeg er oppmuntret over at vi har blitt enige om at vi skal forhandle frem en pandemiavtale, styrke det internasjonale helseregelverket (International Health Regulations) og bringe WHOs finansiering på vei mot bærekraft. Jeg er også oppmuntret av WHOs kapasitet til å håndtere humanitære helsekriser. Norge vil fortsette vår støtte til disse avgjørende aspektene ved WHO-mandatet.

Vi har nå muligheten til å sikre at helse ivaretas av mer effektive systemer, sterkere ansvarlighet og tillit, og av rettferdighet, solidaritet og menneskerettigheter. Vi forventer at generaldirektøren også vil gripe dette øyeblikket og sørge for ansvarlighet for WHO som holder de høyeste etiske standardene. Vi må konsolidere WHO som vår effektive, ansvarlige og dyktige leder innen multilateralisme, og et byrå som har nulltoleranse for feil oppførsel.»

«Nulltoleranse for feil oppførsel»

Regjeringa vil altså gi fra seg makt til det ikke-valgte WHO slik at de kan vise «nulltoleranse for feil oppførsel». Hva er dette for noe? Har Ap og Senterpartiet en mal for hva som er «feil oppførsel» og hva det vil si å ha «nulltoleranse» overfor denne? Når ble dette lagt fram for det norske folk? Når ble det diskutert i Stortinget? Står det noe sted i Norges lover?

Nyføydalisme eller smittevernstaten

Det er en stund siden det var riktig å kalle Norge en demokratisk stat. Gjennom EØS er vi fratatt sjølråderett og dermed også demokratiet. Koronadiktaturet erstattet rettsstaten med smittevernstaten og ved hjelp av heldigitalisering og toppstyring skal samfunnet forvandles til et monstrum som ikke er sett før.

Vi vil ikke ha noe vi skulle ha sagt, alle våre bevegelser vil bli overvåket og gjennom digital valuta kan vi avsperres fra å kjøpe mat og betale for varer og tjenester.

Hva skal man kalle dette samfunnet? Den tidligere finansministeren i Hellas, Yanis Varoufakisk, kaller det Teknoføydalisme.

Monsteret er mektig.

Men det er ikke mektigere enn at vi ville ha knust denne politikken hvis flesteparten av oss hadde sagt nei. Et totalitære samfunnet hviler på at flertallet godtar det. Det er dets styrke, men det er også dets grunnleggende svakhet.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelNorge kan få en fattigdom vi ikke har sett i etterkrigstida
Neste artikkelDe norske statsterroristene må stilles til ansvar