Er Dagbladet på gli?

0

Av Terje Sørensen, pensjonert advokat.

Fra en artikkel i nettavisen ‘steigan.no’ 22.9.2023  «Hvordan vil USA takle nederlaget i Ukraina?» hitsettes et kort utdrag:

Det går langsomt opp for Washington at de og deres europeiske lakeier er i ferd med å tape krigen mot Russland i Ukraina. I CIA har man allerede innsett det, slik en anonym tjenestemann derfra sier til Seymour Hersh: «Krigen er over. Russland har vunnet. Det er ingen ukrainsk offensiv lenger, men Det hvite hus og amerikanske medier må holde løgnen gående.» Og mye tyder på at man i Washington gjør seg klare til å dumpe Zelensky. Hvordan vil USA takle nederlaget?

Er Dagbladet, hovedstrømsmediet par excellence i Norge hva gjelder ‘Ukraina’, på gli om Ukraina? I to artikler fanger tilsynelatende avisen lesernes oppmerksomhet med hver sin overskrift 1) «Zelenskyj stakk» uten ledsagende bilde (https://www.dagbladet.no/nyheter/Zelensky-stakk/80227227), datert 20.9.2023 og 2) «Nå er det slutt» der Zelensky avbildes sammen med en annen person (https://www.dagbladet.no/nyheter/na-er-det-slutt/80229013), datert 21.9.2023.

Alastair Crooke er en tidligere britisk diplomat og er grunnlegger og direktør for Beirut-baserte ‘Conflicts Forum’, en organisasjon som taler for engasjement mellom politisk islam og Vesten. Tidligere var han en rangert figur i både britisk etterretning (MI6) og EU-diplomati. I den samme forannevnte artikkelen hos ‘steigan.no’ siteres han blant annet slik:

Han [Cooke] skriver også at USA nå taper mot Russland i Ukraina og at det etter hvert vil bli åpenbart for enhver. Men hvordan skal USA takle nederlaget? Han foreslår følgende oppskrift:

Redefiner hva som menes med nederlag, seier, fiasko, suksess, tap, gevinst. Man lager en ny fortelling som er skrevet for å understreke disse snakkepunktene: (snakkepunkter, talking points, er en teknikk som brukes mye i propagandaen. Man lager noen enkle fraser som man får alle nyhetsmediene til å innøve – og vips sier mange vanlige folk det samme.)

Selvsagt beviser mine to gjengitte overskrifter i ‘Dagbladet’ ikke alene og isolert sett at avisen er på gli. Leser man artikkelbrødtekstene, ser man at det hører mer til historiene enn hva overskriftene kan antyde. Men det er en kjensgjerning at mange lesere bare skummer overskrifter og gjør seg opp sine egne meninger – blant annet at Ukraina er i ferd med å tape den ulykksalige krigen i landet. Andre mindre hovedstrømsmediapreget enn Dagbladet   – for ikke å snakke om ikke-hovedstrømsmediene ‘steigan.no’ og ‘derimot.no’ – har i lengre tid hevdet dette synet.

P.s.: Rett før jeg skulle sette det siste punktumet i redegjørelsen foran ble jeg oppmerksom på en YouTube-film «Why Russia Isn’t Actually Collapsing» og så på den. Som en motvekt mot all hovedstrømsmediapropagandaen om Ukrainas og Vestens sikre seier under krigen, anbefales filmen.

Deretter satte jeg det siste punktumet i innlegget mitt!

Terje Sørensen

Pensjonert advokat

Forrige artikkelKrigsdagbok del 76 – 28. juli til 2. august 2023
Neste artikkelMacron: Frankrike trekker seg fra Niger