Volkswagen planlegger massive nedskjæringer ved sine tyske produksjonsanlegg

0
Wolfsburg, Germany - Mar 13th 2022: Volkswagen car plant is a prominent landmark in German city of Wolfsburg. Factory buildings are visible all over downtown area.

Volkswagenkonsernet er under betydelig press på grunn av en kraftig nedgang i salget av elbiler i kjølvannet av sterk konkurranse fra Tesla, de kinesiske og andre internasjonale bilprodusenter, skriver Ludwig Weller i WSWS.

Investorer forlanger i tillegg en tredobling av dagens avkastningen på 3 prosent, med overgangen til elbiler opp til 9 prosent, et mål som bare kan oppnås gjennom en brutal økt utbytting av arbeidsstyrken.

De siste ukene har det ene krisemøtet fulgt det andre. Under et informasjonsmøte holdt av konsernledelsen, Management Information Meeting (MMI) – en videokonferanse med deltakelse av nesten alle de 2200 direktørene i konsernet VW Group – erklærte VW-boss Thomas Schäfer: «Merkevaren VWs framtid står på spill». Han advarte for at konsernet står i fare for å brenne ned, og sa «taket er overtent» og dette er «den siste vekkeren».

Fra Skoda-verkene i Tsjekkia. Skoda er eid av Volkswagen.

Frankfurter Allgemeine: Nachfrage nach Elektroautos geht zurück

Schäfer sa at for å gjøre det sentrale VW-varemerket lønnsomt var det nødvendig med en fullstendig omstrukturering av produksjonsprosessene. Eksisterende operasjoner var «for kompliserte, for langsomme, for lite fleksible». I tillegg var kostnadene på mange områder, det vil si lønnskostnadene, alt for høye.

Schäfer avduket i mai VWs «Ytelsesprogram», som tar sikte på å doble konsernets salgsavkastning og generere «mer profitt» gjennom «større effektivitet» og «lavere kostnader». Deretter møttes VW-konsernets representantskap 13. juni, der det ble besluttet et program for omstruktureringer og kostnadsinnsparinger som var utarbeidet av konsernets Økonomiske komité, i media beskrevet som «den største omstruktureringen på flere tiår». Selskapsledelsen, bedriftsrådet og fagforbundet IG Metall har jobbet tett i å utforme planen, i en veritabel sammensvergelse mot bilselskapets arbeidere.

Kort deretter avholdt konsernet VW Group 21. juni en «Capital Markets Day», et luksuriøst arrangement for investorer på motorsportsarenaen Hockenheimring. Arrangementet var en «opptakt til en mer intensiv dialog med kapitalmarkedene» der Oliver Bloom, adm. dir. for konsernet VW Group, og Arno Antlitz, konsernets finansdirektør, lovet de 200 inviterte investorene fantastiske avkastninger på opptil 11 prosent.

Pressemeldingen understreket at hovedfokuset i en «10-punkts strategi» var på kapitalmarkedene. For framtida måtte de individuelle merkevarene ta ansvar for sine egne avkastningsmål. Kjernevaremerket VWs svakheter vil med andre ord ikke lenger bli kompensert av de høye profittene fra datterselskapene Porsche og Audi. For å øke avkastningene, skal nå hvert enkelt varemerke utvikle sitt eget program for maksimering av profittene.

Den fem sider lange pressemeldinga berømmer «prinsippene lønnsomhet, lavere faste kostnader og disiplinerte investeringer», uten et ord om hva det vil bety for arbeidsstyrken og hver enkelt arbeidsplass.

Bare for VW-varemerket skal det spares inn € 10 milliarder i løpet av de tre neste årene, for innen 2026 å doble investeringsavkastningen til 6,5 prosent.

Dette vil kreve de samme tiltakene som implementeres i hele den globale bilindustrien: Reduksjon av lønnskostnadene, nedskjæring av kjernearbeidsstyrken, opptrapping av produksjonstempoet, rasjonalisering av produksjonsprosesser og plattformer, og/eller nedleggelse av hele avdelinger og fabrikkanlegg. Antallet arbeidsplasser som er i faresonen holdes hemmelig av ledelsen, bedriftsrådet og IG Metall-byråkratiet, men for to år siden snakket Herbert Diess, daværende konernleder for hele VW Group, om eliminering av 30.000 arbeidsplasser.

Det pågår altså en voldsom klassekamp i Tyskland, men ulempen er at det stort sett er den ene klassen, overklassen, som kjemper. Arbeiderklassen er kraftig på defensiven og har knapt ledere som evner å stå opp for klassens interesser.


US EV market struggles with price cuts and rising inventories

Forrige artikkelKan flere våpen skape fred i Ukraina?
Neste artikkelHva har Rød Ungdoms leder imot pressefriheten?
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.