Interview with Chris Hedges in Oslo, August 2023

0

By Pål Steigan.

Chris Hedges – @ChrisHedgesChannel – a legendary journalist, one of the greats in the US and in the Western world, visited Oslo to mobilize in support of Julian Assange. Hedges was the chief of the Middle East bureau of the New York Times and later of its Balkans correspondent. He has covered America’s wars in the Middle East and the Balkans. He covered the fall of the Berlin Wall and the major changes in Eastern Europe in the years that followed. He has been one of the most loyal and committed supporters of his friend Julian Assange, whom he has also visited in prison several times. And now the award-winning journalist is out in the cold himself. The regime media shuns him like the plague and, like Glenn Greenwald, Seymour Hersh and many others, he has to publish on his own platform, which he does with great success. steigan.no has published many of Hedges’ articles with his full approval, and editor-in-chief Pål Steigan met him for a conversation at the Karl Johan Hotel in Oslo. Our editor has a potential for improvement as a sound technician, which you will hear. But the pictures are good and the content is top class. The conclusion of the conversation is that now that journalism has suffered defeat, the hope lies with the independent investigative journalists who, through their platforms, blogs and online channels, are in the process of shaping a global virtual network that together go at the throat of the military-industrial media complex and their political tools . Julian Assange is our role model and his fight is humanity’s fight.

Support steigan.no

IBAN: NO5590013089050

SWIFT/BIC for SpareBank 1 Østlandet SHED

Chris Hedges – @ChrisHedgesChannel – en legendarisk journalist, en av de store i USA og i den vestlige verden, besøkte Oslo for å mobilisere til støtte for Julian Assange. Hedges var sjef for Midtøsten-kontoret til New York Times og seinere for Balkan-kontoret deres. Han har dekket USAs kriger i Midtøsten og på Balkan. Han dekket Murens fall i Berlin og de store endringene i Øst-Europa i årene som fulgte. Han har vært en av de mest lojale og engarsjerte støttespillerne for sin venn Julian Assange, som han også har besøkt i fengselet flere ganger. Og nå er den prisbelønte journalisten sjøl ute i kulda. Regimemediene skyr ham som pesten og i likhet med Glenn Greenwald, Seymour Hersh og mange andre er han nødt til å publisere på egen plattform, noe han riktignok gjør med stor suksess. steigan.no har publisert mange av artiklene til Hedges med hans fulle godkjenning, og sjefredaktør Pål Steigan møtte ham til en samtale på Karl Johan hotell i Oslo. Vår redaktør har et forbedringspotensial som lydtekniker, noe dere vil få høre. Men bildene er bra og innholdet er i topp klasse. Konklusjonen på samtalen er at nå som journalistikken har lidd nederlag, ligger håpet hos de uavhengige gravende journalistene som gjennom sine plattformer, blogger og nettkanaler er i ferd med å forme et globalt virtuelt nettverk som sammen går i strupen på det militærindustrielle mediakomplekset og deres politiske redskaper. Julian Assange er vårt forbilde og hans kamp er menneskehetens kamp.

Støtt steigan.no Vipps: 116916

Kontooverføring: 9001 30 89050

Chris Hedges gave a sermon for Julian Assange in Jacob’s church, Oslo, August 19th 2023.

The Crucifixion of Julian Assange

Articles on steigan.no in English

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelÅ få lammene til å tie – (Hvordan propaganda fungerer)
Neste artikkelRegjeringa kjører på med «det grønne skiftet» uten tanke på konsekvensene
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).