Det hvite hus åpner for å blokkere sollyset

0
Fra FN-rapport: Illustration of the most studied SRM approach, and perhaps the most feasible, stratospheric aerosol injection. Source: Adapted from Edwards 201926; Lawrence et al 201827; Caldeira, Bala and Cao 201328.

«Geoengineering» eller klimamanipulasjon er nå offisiell amerikansk politikk, men ingen aner noe om konsekvensene.

I årevis har det vært slik at alt snakk om værmanipulasjon ville plassere deg trygt i kategorien «tinnfoliehatt». Nå er det i så fall den amerikanske Kongressen og Det hvite hus som har tatt på seg tinnfoliehatten.

Magasinet Politico som ligger tett på Det demokratiske partiet i USA skrev 1. juli:

Det hvite hus gir avmålt støtte for ideen om å studere hvordan man kan blokkere sollys fra å treffe jordoverflaten som en måte å begrense global oppvarming på, i en Kongressrapport som kan bidra til å bringe en innsats som en gang var begrenset til science fiction inn i den legitime debattens rike.

Det kontroversielle konseptet kjent som modifikasjon av solstråling er en potensielt effektiv reaksjon på å bekjempe klimaendringer, men en som kan ha ukjente bivirkninger som stammer fra å endre den kjemiske sammensetningen av atmosfæren, sier noen forskere.

Rapporten fra Det hvite hus indikerer at Biden-administrasjonen er åpen for å studere muligheten for at endring av sollys raskt kan avkjøle planeten. Men den la til en viss grad av skepsis ved å merke seg at Kongressen har beordret gjennomgangen, og administrasjonen sa at den ikke signaliserer noen nye politiske beslutninger knyttet til en prosess som noen ganger blir referert til – eller hånet som – geoengineering.

«Et program for forskning på de vitenskapelige og samfunnsmessige implikasjonene av modifikasjon av solstråling (SRM) vil muliggjøre bedre informerte beslutninger om de potensielle risikoene og fordelene ved SRM som en del av klimapolitikken, sammen med de grunnleggende elementene i reduksjon og tilpasning av klimagassutslipp», heter det i Det hvite hus-rapporten. «SRM gir muligheten til å avkjøle planeten betydelig på en tidsskala på noen år.»

I rapporten heter det i sammendraget:

Et program for forskning på de vitenskapelige og samfunnsmessige implikasjonene av solstråling modifikasjon (SRM) vil muliggjøre bedre informerte beslutninger om potensielle risikoer og fordelene med SRM som en del av klimapolitikken, sammen med de grunnleggende elementene i reduksjon og tilpasning av klimagassutslipp. Et slikt forskningsprogram ville også bidra til å forberede USA på mulig distribusjon av SRM av andre offentlige eller private aktører. Et forskningsprogram preget av åpenhet og internasjonalt samarbeid vil bidra til et bredere grunnlag for tillit rundt dette spørsmålet. Potensielle risikoer og fordeler for menneskers helse og velvære forbundet med scenarier som involverer bruk av SRM må vurderes i forhold til risikoene og fordelene forbundet med dette med plausible baner for pågående klimaendringer som ikke involverer SRM. Denne «risiko vs. risiko» innramming, sammen med kulturelle, moralske og etiske hensyn, ville bidra til det nødvendige kontekst der beslutningstakere kan vurdere den potensielle egnetheten til SRM som en del av klimapolitikk.

Det rapporten handler om er det som kalles Solar geoengineering.

Wikipedia skriver:

Solar geoengineering, or solar radiation modification (SRM), is a type of climate engineering in which sunlight (solar radiation) would be reflected back to outer space to limit or offset human-caused climate change. There are multiple potential approaches, with stratospheric aerosol injection (SAI) being the most-studied method, followed by marine cloud brightening (MCB).

EU er med

Politico skriver også:

«Basert på føre-var-prinsippet vil EU støtte internasjonal innsats for å vurdere risikoen og usikkerheten ved klimaintervensjoner, inkludert modifikasjon av solstråling, og fremme diskusjoner om et potensielt internasjonalt rammeverk for styringen, inkludert forskningsrelaterte aspekter,» sa Det europeiske råd i en felles uttalelse.

FN er med

FN publiserte 28. februar 2023 rapporten One Atmosphere: An Independent Expert Review on Solar Radiation Modification Research and Deployment.

Rapporten beskriver ulike metoder som kan brukes for å blokkere sollyset, deriblant spraying av skyene. (Chemtrails?) Her brukes denne illustrasjonen:

Fra FN-rapport: Illustration of the most studied SRM approach, and perhaps the most feasible, stratospheric aerosol injection. Source: Adapted from Edwards 201926; Lawrence et al 201827; Caldeira, Bala and Cao 201328.

Og World Economic Forum

Også milliardærklubben i Davos er naturligvis med: Could solar geoengineering be the answer to slowing global warming?

Se for deg en fremtid der deler av verden har blitt uutholdelig varm, til tross for forsøk på å redusere utslippene av klimagasser raskt. Noen regjeringer kan bestemme seg for å «geoengineer» planeten ved å sprøyte stoffer inn i den øvre atmosfæren for å danne fine reflekterende aerosoler – en prosess kjent som stratosfærisk aerosolinjeksjon.

Kina er i gang allerede

Alle disse rapportene omtaler værmanipulasjon i futurum, om noe som kanskje eller må komme. Men det er et dekke over at dette faktisk gjøres allerede.

China is massively expanding its weather-modification program, saying it will be able to cover half the country in artificial rain and snow by 2025.

China plans to use rain-generating chemicals to try to save harvest.

Over 50 land bruker det allerede

Cleantechnica skrev i 2017:

Cloud seeding blir nå diskret (eller på annen måte) utført i mer enn 50 land rundt om i verden – og målet er ofte å tvinge nedbør til å falle i områder som er i tørke eller opplever vannmangel. Eller, alternativt, for å tvinge regn til å falle på landets jordbruksland i stedet for på nabolandets jordbruksland.

Les også: Many countries employ cloud-seeding as weather experiments escalate globally.

Bill Gates og andre er allerede i gang kommersielt

De store korporasjonene ser allerede på markedspotensialet for værmanipulasjon: Cloud Seeding Market Size 2022-2029.

Og den alltid tilstedeværende Bill Gates er naturligvis allerede på ballen: Bill Gates vil dimme sola.

Nei, det er ingen tidlig aprilspøk eller noen konspirasjonsteori. Det er harde fakta: Bill Gates finansierer et prosjekt der det skal sprøytes kalkstøv ut i stratosfæren for å teste dimming av sollyset. Prosjektet gjennomføres av Harvard og kalles SCoPEx: Stratospheric Controlled Perturbation Experiment.

Prosjektgruppa skriver på sine hjemmesider:

Vi planlegger å bruke en ballong for store høyder for å løfte en instrumentpakke omtrent 20 km ut i atmosfæren. Når den er på plass, vil en veldig liten mengde materiale (100 g til 2 kg) frigjøres for å skape en påvirket luftmasse som er omtrent en kilometer lang og hundre meter i diameter. Vi vil deretter bruke den samme ballongen for å måle endringer i denne luftmassen inkludert endringer i aerosoldensitet, atmosfærisk kjemi og lysspredning.

Dette eksperimentet vil hjelpe oss med å lære mer om effektiviteten og risikoen ved geo-engineering med sollyset. Datamodellering og laboratoriearbeid forteller oss noen veldig nyttige ting om solenergi, men som med alle andre aspekter innen miljøvitenskap, hviler datamodeller til slutt på observasjoner av det virkelige miljøet. Å måle måtene aerosoler endrer stratosfærisk kjemi kan for eksempel forbedre muligheten til globale modeller for å forutsi hvordan storskala geo-engineering muligens kan forstyrre stratosfærisk ozon. Utendørseksperimenter kan gi in situ perspektiv som er umulig å få i laboratoriet, og SCoPEx kan hjelpe oss med å validere viktige modellparametere som ennå ikke er testet mot målinger.

Eksperimentet skulle ha blitt gjennomført over Kiruna i Sverige av Swedish Space Corporation (SSC). Prosjektet hadde en beregnet kostnad på 3 millioner dollar og skulle finansieres av milliardæren Bill Gates.

Prosjektet ble beskrevet i vitenskapsmagasinet Nature i 2019 og ble omtalt som et prosjekt for å «avkjøle planeten».

Eksperimentet har mottatt støtte fra Harvard Solar Geoengineering Research Program, som har milliardæren Bill Gates blant sine private givere. Tidligere mottok en ledende forsker som jobbet med SCoPEx, David Keith fra Harvard, minst 4,6 millioner dollar fra Gates til sitt fond for innovativ klima- og energiforskning (FICER), ifølge Guardian.

På spørsmål etter en TED-tale i 2010 om hva slags «nødtiltak» menneskeheten kan iverksette for å bekjempe klimaendringene hvis alt annet mislykkes, foreslo Gates at geoengineering kunne være en «forsikring».

“Det er ei linje med forskning på det som kalles geoengineering, som er forskjellige teknikker som kan forsinke oppvarminga for å kjøpe oss 20 eller 30 år for å få det til. Nå er det bare en forsikring, vi får håpe vi ikke trenger å gjøre det, « sa han og la til at ideen kanskje » burde bli holdt i baklomma.»

Men det ble ikke Kiruna i denne omgang. Svenskene bestemte seg for å stanse prosjektet.

Trollmannens læregutt

Disse potensielt katastrofale teknikkene brukes altså allerede og mer massiv bruk av dem er på trappene. Dette kommer fra de samme geniene som trodde (eller hevdet at de trodde) at et luftveisvirus kunne stanses med lockdown og masketvang og som uten forbehold og seriøs utprøving pumper verdens befolkning full av en eksperimentell genterapi kalt «vaksine». Dette kommer fra de kapitalsterke og mektige kreftene som vil legge ned landbruket og tvangsfôre menneskeheten med insekter og syntetisk «kjøtt».

Hva kan gå galt?

Økologi er en svært ny vitenskap. Det samme er klimaforskning. Vi er ikke i nærheten av å forstå hvordan og hvorfor klimaet og været endrer seg slik det gjør eller hvordan tilbakeføringsmekanismene virker. Man tror at dette er hard og uproblematisk vitenskap. I virkeligheten trår vi fortsatt barneskoene i en materie som er så kompleks at vi ennå ikke kan gripe den. Man hevder å kunne spå klimaet om tretti år, men man er ikke i stand til å spå været om ti dager. Dette er hybris.

Og så er man i gang med å endre et klimasystem man ikke skjønner med metoder man ikke aner rekkevidden av.

Av og til er det skjønnlitterære forfattere som griper poenget før de harde vitenskapene:

Frankenstein (engelsk originaltittel Frankenstein; or, The Modern Prometheus) var den britiske forfatteren Mary Shelleys debutroman som ble utgitt anonymt i 1818. Boka handler om en vitenskapsmann, Victor Frankenstein, som forsøker å skape et nytt og bedre menneske, men isteden skaper et monster som fører til stor ulykke.

Disse folkene leker Gud, og utsiktene for at det skal gå bra er heller spinkle, for å si det forsiktig.

Kunne vi for eksempel begynne med en opplyst debatt? Eller er det allerede forbudt det også?

Og hvem vet? Kan de merkelige værutslagene vi har sett i det siste være produkter av den værmanipulasjonen som allerede er i gang? (Her ser vi bort fra de oppkonstruerte og hysteriske meldingene om katastrofevarmen: Meldingene om katastrofal varme var stort sett manipulert.)

Forrige artikkelBRICS aktualiserer Keynes’ reformforslag om en verdensvaluta
Neste artikkelPå tide å satse på norsk matkorn, og mer på urkorn