Meldingene om katastrofal varme var stort sett manipulert

0
Overflatetemperaturer i juli 2023. Kilde: ESA

Sommeren 2023 har mediene vært fulle av meldinger om en katastrofal hetebølge som angivelig har slått alle rekorder.

På Google trends så det slik ut:

Vi fikk overskrifter av typen:

Kloden smelter i dødelig hetebølge

Farlige hetebølger rammer verden over

Overskriftene og måten de ble fulgt opp på var egne til å skape panikk. Og fra «pandemien» har man lært at når folk blir livredde, har de en tendens til å godta omtrent alt som blir presentert som en løsning.

Nå er det ikke vår mening at man skal ta lett på hetebølger eller klimaproblemer. Vi er bare svært kritiske til alle forsøk på å skape angst, panikk og massepsykose. Og det later til at det er det vi står overfor her.

Typisk illustrasjon sommeren 2023, her fra Dagbladet. Det ser jo ut som om kloden er i ferd med å bli grillet her og nå.

Les Thomas Fazi: En hetebølge er ikke verdens undergang

Graverende journalistikk under «klimasommeren» 2023. Hvis du ler av dette, er du en «fornekter».

Plutselig begynte man å rapportere «overflatetemperaturer»

Det later til at veldig mange av disse katastrofemeldingene bygge på en rapport fra den europeiske romfartsorganisasjonen ESA.

Europe braces for sweltering July

De skriver:

Bildet nedenfor bruker data fra Copernicus Sentinel-3-oppdragets radiometerinstrument og viser landoverflatetemperaturen 17. juli 2023. Jordoverflatetemperaturen er hvor varm «overflaten» på jorden føles å ta på. Lufttemperatur, gitt i våre daglige værmeldinger, er et mål på hvor varm luften er over bakken.

Både Bucuresti og Roma så landoverflatetemperaturer på 45°C, mens Catania og Nicosia nådde 50°C. Etter hvert som klimaendringene tar tak, vil hetebølger som dette sannsynligvis være hyppigere og mer alvorlige, med vidtrekkende konsekvenser.

Dette er altså ikke de vanlige målingene av lufttemperatur, som har vært «gullstandarden» i meteorolgi til nå, men noe man kaller «overflatetemperatur».

Dette er både absurd, uetterrettelig og uvitenskapelig.

Overflatetemperatur er nemlig et relativt begrep. Det er ikke minst avhengig av overflatens farge.

Et svart tak kan under helt vanlige sommertemperaturer oppnå ganske ekstreme temperaturer.

Les her: How Hot Does Your Commercial Roof Really Get In the Summer?

Her framgår det at en vanlig varm sommerdag kan temperaturene på et svart tak komme opp i 140 til 190 grader Fahrenheit, ca. 60 til 90 grader Celcius.

Og fra sommerens reportasjer vet vi at folk rapporterte temperaturen på asfalten, altså en svart overflate. Det ble brukt til å skape inntrykk av katastrofe.

Det gir kort sagt ingen mening å sende ut katastrofevarsler på grunnlag av overflatevarme. Man har ingen referansepunkter og ingen historiske data å sammenlikne med. Dette vet man i ESA. Og de vet også utmerket godt hvordan mediene vil komme til å behandle slike «data».

Forrige artikkelDe vil redusere matproduksjonen for å «redde planeten»
Neste artikkelAlgerie søker om BRICS-medlemskap