Krig er mangel på kjærlighet

0
Av psykologspesialist Tom Green.

«Man kan jo heller ikke benægte, at jordmenneskets krige udelukkende skyldes mangel på humanitet eller næstekærlighed i dets kultur.»

Martinus Thomsen (1)

Kjærlighetens hungersnød

Holder du med en av partene i en krig, er du med på å holde den i gang.

Partiskhet uttrykker ikke mer humanitet og nestekjærlighet enn de autoritetene som har satt i gang krigen eller holder den gående.

Putin, Stoltenberg, Biden …

Forstå meg riktig, – du kan være veldig intelligent, og det kan sikkert være mye ‘riktig’ i det du mener.

Men, intelligensen din er ikke nok i balanse med følelsene dine, til at du enda er bevisst at alt liv rundt deg er like viktig som ditt eget.

I.e. det humane premiss. (2)

Er vi partiske, viser vi altså ikke en betydningsfull større bevissthet om det humane premiss enn det myndighetene gjør.

Og, har et flertall av oss enda ikke en sterk nok indre human autoritet til å stille spørsmål ved myndighetene, er det ikke rart at kjærlighetens hungersnød brer om seg, og freden lar vente på seg.

Teater

I denne artikkelen redegjøres det først for hvorfor krig er mangel på kjærlighet.

Deretter blir en uttalelse av US president Joe Biden brukt som eksempel på hvordan myndigheter forsøker å skjule sin mangel på personlig indre human autoritet, og dermed forsterke kjærlighetens hungersnød i samfunnet.

Berliner Kinderoper: «Zirkus Liliput» / Wikimedia

Avslutningsvis følger en refleksjon om hvordan vi ellers skulle ha oppdaget og tatt innover oss denne prekære situasjonen, enn å være med på, og lære av det teater og narrespill vi deltar i nå hver dag. (3)

Men først, hva innebærer det å være bevisst i det humane premiss?

Personlig bevissthet

Du er personlig bevisst når du tenker med referanse til egne erfaringer.

For eksempel, har du egne erfaringer med smerte, vil du føle ubehag når andre vesener påføres smerte.

Gjentagende refleksjon over denne sammenhengen styrker din intuisjon, som er en umiddelbar forståelse uten bruk av rasjonell tenkning.

Har du utviklet mye intuisjon, vil du føle ytterligere ubehag hvis du velger å ikke handle på ubehaget.

Det kalles samvittighet.

Og, hvis du handler på ubehaget, istedenfor å la samvittigheten gå inn i følelsene dine, vil du oppleve en indre human autoritet.

Selv i veldig vanskelige valg-situasjoner, vil du da bevisst kunne velge å være ærlig i forhold til din indre humane autoritet.

Selv om alle andre mener du er vanskelig eller gal og heller burde rette deg etter ytre autoriteter og konsensus. 

Du er da bevisst i det humane premiss.

Og viser en personlig indre human autoritet.

Du er et bevisst moderne menneske.

Personlig human autoritet

BBC News om klasebomber fra USA til Ukraina (4):

US President Joe Biden has defended his “very difficult decision” – The president said it has taken him “a while to be convinced to do it”, but he had acted because “the Ukrainians are running out of ammunition”.

President Joe Biden

Fra et psykologisk perspektiv, påberoper Joe seg her en personlig indre human autoritet. Det har vært «et veldig vanskelig valg», og det har tatt han «en stund å bli overbevist».

Det er imidlertid ingen informasjon som undertegnede har tilgang til, som tyder på at handlingen til Joe er styrt av en opplevelse av en indre human autoritet.

Annet enn dette ordspillet.

Joe tillegger også en ytre faktor som avgjørende for sin embetshandling, – nemlig mangel på våpen.

I lys av det psykologiske resonnementet ovenfor kan det stilles spørsmål om det ligger et aldri så lite hykleri til grunn for Joe sin embetshandling.

For, hykleri er å utgi seg for å ha egenskaper man egentlig ikke har, eller utviser, i en situasjon.

Men, la oss også forsøke å belyse en mulig mangel på personlig indre human autoritet hos Joe, fra et samfunns-perspektiv.

Mangel på kjærlighet

Forestill deg en samfunnssituasjon der opplevelsen av en indre human autoritet var mye mer utbredt blant folk enn den er i dag.

Tror du ikke da at din evne til å ‘se andre’ og ha empati med dem som likeverdige, var det andre medmennesker var mest opptatt av ved deg?

Og tror du ikke også da at vår evne til å fornemme ubehag når andre vesener påføres smerte, og opplevelser av mangel på kjærlighet, ville være mye større?

I tillegg, tror du ikke også da at forsøk på å skjule vår mangel på personlig indre human autoritet ville avsløres og avhjelpes før vi ble for eksempel president-kandidater, statsministre, ministere eller andre myndighetspersoner?

For undertegnede fremstår det logisk å svare positivt på disse spørsmålene, som støtter en vurdering av en mangel på personlig indre human autoritet hos Joe.

Som fører oss til det sentrale spørsmål i denne artikkel;

Er krigen med Putin, Stoltenberg og Biden i førersete, og det teater og narrespill vi deltar i nå hver dag, nødvendig, for at det skal gå opp for oss mennesker at den dypeste og egentlige årsak til krig er mangel på personlig indre human autoritet og kjærlighet?

Så det må vel snart gå op for menneskene, at menneskehedens største onde og værste livsfjende ikke er det eller det menneske, den eller den nation, det eller det religiøse elle politiske parti, men den større eller mindre grad af mangel på næstekærlighed, de hver især praktisk og teoretisk udviser.”

Martinus Thomsen (5)

Cluster bombs with BLU-97 submunitions on May 7, 1999, Serbia, the main market place in Nis. Photo: Kostadin Kamenov

De virkelige vanskelig valg

«I menneskeheden eksisterer en så overveldende kærlighedens hungersnød, at menneskene dør i millionvis af mangel på kærlighed.

Alle de mennesker, der dør under en krigs virkninger, dør av denne hunger.

Var der den fulde kærlighed i verden imellom væsenerne indbyrdes, ville forekomsten af alle ovennævnte dødsfald være en umulighed.»

Martinus Thomsen (5)

Martinus Thomsen

Tidligere er spørsmålet reist om en av de viktigste funksjonene til dagens politikere og myndighetspersoner er å være budbringere for hykleri og bedrag. (6) (7)

For det første, hvordan ellers skulle vi ha tatt helt innover oss mangelen på kjærlighet og kjærlighetens hungersnød rundt oss?

For det andre, hvordan ellers skulle vi ha blitt mette av å skjule vår mangel på personlig indre human autoritet, med teater og narrespill?

Som er to avgjørende betingelser for at vi skal gjøre “virkelige vanskelige valg” for menneskeheten, Joe.

Så, når får vi høre fra Jonas Gahr Støre og utenriksminister Anniken Huitfeldt? (8)

Demonstrasjon i London 22. februar 2020. Shutterstock

Referanser

  1. Martinus Thomsen. Livets Bog 4; 1137
  2. https://steigan.no/2022/10/vart-selvskadende-samfunn/
  3. Kjetil Tveit snakker med Linda om maktens narrespill: https://www.youtube.com/watch?v=ieCzev8tj7s
  4. https://www.bbc.com/news/world-us-canada-66140460.amp
  5. Martinus Thomsen. Universets farligste gift, Kosmos nr. 8, 2007.
  6. https://steigan.no/2023/06/hykleriets-nodvendighet-for-oppdagelsen-av-naturens-overflod/  
  7. https://steigan.no/2023/07/bedragerienes-nodvendighet-for-en-bedre-verden-med-gode-mennesker/
  8. https://steigan.no/2023/07/13-ar-siden-afghan-war-diaries/?fbclid=IwAR0dCRVhBHrtNLaCQ_MFBVaIuqrtyOl5UBBCW281iqPKGvc51L4F10i8SC4
Forrige artikkelNorge, den snilleste gutten i klassen?
Neste artikkelJordbruket skal produsere mat til Norges befolkning ikke energi