Zuckerberg: Vi sensurerte ting som viste seg å være sanne

0

Mark Zuckerberg i Meta (Facebook) sier i dette intervjuet det var utfordrende å sensurere feilinformasjon om COVID fordi det vitenskapelige etablissementet ofte tok feil, noe som til slutt undergravde offentlig tillit:

«Bare ta noen av tingene rundt COVID tidligere i pandemien hvor det var reelle helsemessige implikasjoner, men det hadde ikke vært tid til å vurdere en haug av de vitenskapelige antagelsene.

Dessverre tror jeg mye av den typen establishment på vaklet på en haug med fakta og ba om at en haug med ting skulle bli sensurert som i ettertid endte opp med å bli enten diskuterbare eller sanne.

Sånne saker er virkelig vanskelige, ikke sant? Det undergraver virkelig tilliten.»


Mark Zuckerberg says it was challenging to censor COVID misinformation because the scientific establishment was frequently wrong, which ultimately undermined public trust: «Just take some of the stuff around COVID earlier in the pandemic where there were real health implications, but there hadn’t been time to fully vet a bunch of the scientific assumptions.

Unfortunately, I think a lot of the kind of establishment on that kind of waffled on a bunch of facts and asked for a bunch of things to be censored that, in retrospect, ended up being more debatable or true.

That stuff is really tough, right? It really undermines trust.»

Kommentar: Globalt digitalt diktatur uten peiling

Mark Zuckerberg er formelt en av verdens mektigste menn. Han kan stane en vitenskapelig eller politisk diskusjon over hele verden. Han kan, gjennom å stemple forskere eller andre fagfolk som løgnere frata dem jobben, venner, livsgrunnlaget – og for den del livslysten.

Men her innrømmer han at han gjorde dette på ordre fra noen som han kaller «establishment». Hva han mener med det er ikke helt klart. Var det Biden-administrasjonen eller var det andre? Det som er klart er at han fikk beskjed om å sensurere viktige innvendinger mot COVID-politikken som han allerede da visste at det ikke var grunnlag for å sensurere og som han nå vet var enten relevante for diskusjon eller direkte sanne.

Dette er både sensasjonelt og skremmende.

Samtidig gjør det alle løpeguttene og -jentene til skamme og til latter.

Tenk på alle dem som tok signalene fra denne sensuren og så oppførte seg som gatas lille diktator i sitt eget land, sin egen organisasjon og sitt eget nærmiljø og bedrev den kampen mot sannhet og ærlighet som sensuretablissementet ga signaler om.

De står med buksene rundt anklene. Men vil de noen gang innrømme det? Ikke vent for mye.

Enda verre er det å tenke på at alle disse med dette har bidratt til enorme tap av menneskeliv, hundrevis av millioner ned i fattigdom og historiske økonomiske tap.

Forrige artikkelUkrainas motoffensiv kan bli en katastrofe for landet
Neste artikkelStorbritannia lånte over 300 milliarder pund for å finansiere lockdown