SV har blitt enig med AP/SP om årets jordbruksoppgjør

0
Innfelt fra Nationen.

Med denne enigheten sikres dermed flertallet når dette skal opp i Stortinget og regjeringspartiene blir da ikke avhengig av støtte fra andre.

Av Romy Rohmann.

Vi hadde håpa på at de ville stille noen mer konkrete krav og forlange mer penger på bordet for å stille seg bak dette jordbruksoppgjøret. Forstår våre politikere virkelig ikke hvordan situasjonen i norsk landbruk er?

 (Bilde fra bare et at oppslagene vi har lest om i det siste, om nedleggelse og avvikling av norske gårdsbruk) https://www.nationen.no/mer-enn-hver-tredje-melkeprodusent-i-trondelag-sier-de-vil-avvikle-gardsdrifta-i-lopet-av-de-10-narmeste-arene/s/5-148-333804

Ifølge kilder på Stortinget er det blitt enighet mellom SV og regjeringspartiene om disse tre punktene skriver Nationen 5. juni.

https://www.nationen.no/enig-om-a-ga-over-til-prosenttoll-og-en-strategi-for-selvforsyning/s/5-148-370476

1. Stortinget ber regjeringen sikre norsk matberedskap og norsk matproduksjon gjennom et velfungerende tollvern, og at regjeringen i statsbudsjettet for 2024 går fra krone til prosenttoll for enkeltprodukt for å sikre dette.

2. Stortinget ber regjeringen, i dialog med faglagene, legger fram en strategi for økt selvforsyning og trygg matproduksjon basert på norske ressurser, og komme tilbake til Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet.

3. Stortinget ber regjeringen, i dialog med faglagene, utrede hvordan bruk av datakart kan sikre høyere presisjon i tildeling av tilskuddsmidler og målrettet arealtilskudd mot arealer som ligger brakk, som for eksempel et teigbasert tilskudd. Utredningen skal være klar før de ordinære jordbruksforhandlingene i 2024.

Nå skal det altså på nytt settes i gang med nye utredninger og utarbeidelse av strategier, har vi egentlig tid til dette, hvor mye landbruk vil være nedlagt innen dette er ferdig.

Den 19. mai gikk SV ut og sa at Jordbruksoppgjøret mellom staten og det ene faglaget for norske bønder ikke er stort nok i kroner.

Han sa videre at det vil ta tiår å tette inntektsgapet mellom bøndene og andre grupper i samfunnet. Det bryter med Hurdalsplattformen. Dette er noe partiet ikke vil gi seg på i de videre forhandlingene.

Men nå har Fylkesnes gitt seg likevel. Han vil støtte rammen på 4,15 milliarder, den han mente var i brudd med regjeringsplattformen for mindre enn tre uker siden.

Regjeringen lovet allerede i 2021 å ikke bare vedta, men å gjennomføre en opptrappingsplan med 50 prosent selvforsyning korrigert for import av fôr. Hurdalsplattformen lover også å sikre importvernet gjennom «valg mellom prosent- og kronetoll». Regjeringen har ikke gjort noe av dette.

En kan spørre seg hvorfor SV plutselig tror at regjeringa vil gjøre dette nå, når de har lovet dette lenge og ikke gjort noe så langt.

I ei tid hvor vi veit, blant annet gjennom den nye rapporten fra Totalberedskapskommisjonen som konkluderer med at Norge må øke selvforsyningen av mat for være forberedt på neste krise, blir denne enigheten mellom Regjeringa og SV kun en enighet i å fortsette med nedlegging av norsk landbruk.

Hvor lenge tror de at norske bønder kan produsere mat uten å kunne tjene penger. Er det virkelig slik at vi alle må sette i gang med egenproduksjon så godt vi kan for å være på den sikre sida?

Forrige artikkelFNs agenda 2030 er en krig mot bønder over hele verden
Neste artikkelAftenposten 24. mai: Forsvarsforsker tror kampene om Bakhmut «knapt har begynt»