Søramerikanske ledere kommer til enighet om regional integrasjon

0
Fra avslutninga av UNASURs møte i Brasilia

Ledere for tolv land i Sør-Amerika møttes i Brasils hovedstad Brasilia denne uka og undertegnet 30. mai en erklæring om å arbeide for mer regional integrasjon gjennom organisasjonen Unasur. Dette er utvilsomt et uttrykk for at landene i Sør-Amerika nå arbeider for å redusere USAs grep om kontinentet og søke sin egen vei basert på sine egne interesser.

Telegrambyrået Xinhua sammenfatter resultatet av møtet slik:

BRASILIA, 30. mai (Xinhua) – Ledere av de søramerikanske landene nådde Brasilia-konsensus på det regionale toppmøtet som var sammenkalt av Brasils president Luiz Inacio Lula da Silva, som søker å legge til rette for regional integrasjon.

Tolv ledere fra de tidligere og nåværende medlemslandene i den regionale blokken Union of South American Nations (Unasur) deltok på toppmøtet med sikte på å relansere den svekkete organisasjonen.

«Det som bringer oss sammen i Brasilia i dag er følelsen av at det haster med sammen å se på regionen vår igjen,» bemerket den brasilianske presidenten på toppmøtet.

De søramerikanske lederne bekrefter i Brasilia-konsensusen den felles visjonen om Sør-Amerika som en region for fred og samarbeid, og understreker rettssikkerhet og institusjonell stabilitet, opprettholdelse av suverenitet og ikke-innblanding i indre anliggender.

Basert på dialog og respekt for mangfoldet av våre folk, er de forpliktet til demokrati og menneskerettigheter, bærekraftig utvikling og sosial rettferdighet, står det i konsensusavtalen. (Konsensus – komme til en gjensidig avtale eller vedtak som vil passe alle parter i konflikten. I virkeligheten, den såkalte gjensidig avtale, o.a..)

«Regional integrasjon bør være en del av løsningen på de felles utfordringene med å bygge en fredelig verden», sa konsensusen, der lederne var enige om at verden står overfor flere utfordringer som klimakrise, trusler mot fred og internasjonal sikkerhet, press på mat- og energikjeder, risiko for nye pandemier, økning i sosiale ulikheter og trusler mot institusjonell og demokratisk stabilitet.

Lederne lovet å arbeide for å øke handel og investeringer blant landene i regionen, forbedre infrastruktur og logistikk, styrke regionale verdikjeder og effektivt implementere lettelser for handel og økonomiske integrasjonstiltak, med sikte på å fremme et effektivt søramerikansk frihandelsområde.

Konsensusen anerkjente også viktigheten av å opprettholde regelmessig dialog, med sikte på å fremme integrasjonsprosessen i Sør-Amerika og projisere regionens stemme i verden.

Unasur ble grunnlagt i 2008 og har vansmektet etter at noen av medlemslandenes ledere, inkludert Brasils tidligere president Jair Bolsonaro, trakk seg fra blokken.

Til stede på toppmøtet var presidentene fra Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Guyana, Surinam og Venezuela, og en embetsrepresentant fra Peru som representerte presidenten.

Oversatt av Terje Valen.

Brasiliakonsensus

Dette er en maskinoversettelse av det dokumentet som de latinamerikanske lederne vedtok. Originalen finnes her: Consenso de Brasilia.

  1. På invitasjon fra presidenten i Brasil møttes lederne i de søramerikanske landene inn Brasilia, 30. mai 2023, for å utveksle synspunkter og perspektiver for samarbeid og integrering av Sør-Amerika.
  2. De bekreftet den felles visjonen om at Sør-Amerika utgjør en region med fred og samarbeid, basert på dialog og respekt for mangfoldet til våre folk, forpliktet til demokrati og menneskerettigheter, bærekraftig utvikling og rettferdighet sosial sikkerhet, rettssikkerhet og institusjonell stabilitet, forsvar av suverenitet og innblanding i indre anliggender.
  3. De var enige om at verden står overfor flere utfordringer, i et scenario med klimakrise, trusler mot freden og internasjonal sikkerhet, press på næringskjeder og energi, risiko for nye pandemier, økning i sosiale ulikheter og trusler mot institusjonell og demokratisk stabilitet.
  4. De var enige om at regional integrasjon må være en del av løsningene for å møte delte utfordringer i å bygge en fredelig verden; styrkingen av demokrati; fremme økonomisk og sosial utvikling; kampen mot fattigdom, sult og alle former for ulikhet og diskriminering; fremme av likestilling; de ryddig, sikker og regelmessig håndtering av migrasjoner; takle klimaendringer, inkludert gjennom innovative finansieringsmekanismer for klimatiltak, blant annet utviklede land kan bytte gjeld mot klimatiltak kan vurderes; de fremme den økologiske og energiovergangen fra ren energi; styrkingen av helsekapasitet; og kampen mot transnasjonal organisert kriminalitet.
  5. De lovet å arbeide for økning av handel og investeringer mellom land i regionen; forbedring av infrastruktur og logistikk; styrking av forsyningskjeder regional verdi; anvendelse av tiltak for handelstilrettelegging og finansiell integrering; de overvinne asymmetrier; eliminering av ensidige tiltak; og markedsadgang gjennom nettverket av økonomiske utfyllingsavtaler, inkludert innenfor rammen av ALADI, ha som mål et effektivt søramerikansk frihandelsområde.
  6. De anerkjente viktigheten av å opprettholde regelmessig dialog, med sikte på å fremme prosessen med integrering i Sør-Amerika og projisere stemmen til regionen i verden.
  7. De bestemte seg for å etablere en kontaktgruppe, ledet av utenriksministrene, for å evaluere av erfaringene fra de søramerikanske integrasjonsmekanismene og utarbeidelsen av en plan for integrering av Sør-Amerika, som skal forelegges behandling av statslederne.
  8. De ble enige om å fremme, fra nå av, søramerikanske samarbeidsinitiativer på områder som angår innbyggernes umiddelbare behov, i spesielt mennesker i sårbare situasjoner, inkludert urfolk, f.eks som helse, matsikkerhet, matsystemer basert på tradisjonelt landbruk, miljø, vannressurser, naturkatastrofer, infrastruktur og logistikk, sammenkobling av energi og ren energi, digital transformasjon, forsvar, sikkerhet og integrasjon av grenser, bekjempe transnasjonal organisert kriminalitet og cybersikkerhet.
  9. De ble enige om å møtes igjen, på en dato og et sted som skulle fastsettes, for å gjennomgå forløpet av sør-amerikanske samarbeidsinitiativer og bestemme de neste skrittene som skal tas. Brasil Brasilia 30. mai 2023
Forrige artikkelNoen innlegg som «venstresidas avis» har refusert de siste månedene
Neste artikkelNorske politikere behandler krona som søppel – og verden tar signalet