Sannhetens voktere

0
Illustrasjon: Eirik Værnes

Faktasjekkernes største synd er ikke at de prøver å finne sannheten på et område hvor den er umulig å finne, og noen ganger tar feil – det er at de begrenser tilgang på informasjon og muligheten til å snakke fritt og stille spørsmål på en måte som hindrer folk i å komme nærmere svarene på de viktige spørsmålene. Og slik står de i veien for at sannheten kan avdekkes og blir på denne måten fiender av de verdiene de sier at de setter så høyt.

Av Eirik Værnes.

Denne begrensningen av informasjon kan poteniselt være dødelig.

For noen ting er det umulig å vite. Med nye virus og nye medisiner som ikke har blitt ordentlig testet over lang nok tid er det for eksempel umulig å vite noe om langtidsvirkninger. Det kan bare finnes indikasjoner. Hva om legemidlene viser seg å være mer skadelige enn antatt, og at de som satt med denne informasjonen ikke kom til orde – hvem skal stå ansvarlig for dem som blir skadet da?

Men det er også en annen type skade faktasjekkernes løgner bidrar til. Under nedstengingen forekom det en økning i angst, depresjon og spiseforstyrrelser hos barn over ti år. Barn og unge måtte være hjemme fra skole og fritidsaktiviteter ble avlyst. Voldshendelser og andre overgrep ble sannsynligvis ikke avdekket eller rapportert inn i like stor grad som før. Antall innringere til hjelpetelefoner eksploderte i antall, og mange av samtalene dreide seg om temaet selvmord.

Myndighetene oppfordret til å gjøre det motsatte av hva man vanligvis forbinder med god helse og styrking av immunforsvaret: de ba folk være hjemme og ikke være sosiale. De stengte ned treningssentere, men holdt vinmonopolet åpent. De satt fokus på antall såkalte smittetilfeller, istedenfor sykdomstilfeller, og fikk på den måten sykdommen til å virke mer utbredt enn den var, noe som skapte frykt hos mange. Smittetilfellene ble basert på PCR-testen som FHI sier gir en god del falske positive utslag. Det kom heller ingen råd om hvordan ernæring kunne bli brukt for å bidra til bedre helse. 

På denne måten ble størstedelen av befolkningen nektet tilgang til det som kunne være med på å styrke helsen deres i møte med koronaviruset: fysisk aktivitet, sosial omgang, d-vitamin fra sollys.

Monopol på sannhet

Faktasjekkerne bidro til at diskusjonen rundt dette, og andre viktige temaer, uteble. Med monopol på sannheten allerede før starten av den globale helsekrisen, kunne de merke innlegg på sosiale medier med stemplene: «feilinformasjon», «delvis feilinformasjon» og «mangler kontekst».

Det er i beste fall naivt å tro at man kan sitte på sannheten om hendelser som utspiller seg i sanntid, og at det ikke finnes alternative svar på hva som er sant. Men i totalitære regimer tillates det ikke teorier som ikke er offisielt vedtatt.

Historiker Toby Green, ved King’s College i London, sier at: «Totalitær tankegang tillater ikke alternativer, og det er det vi har sett (under COVID).»

Under koronaen har Faktisk.no bidratt til det motsatte av det de skriver på sin nettside at de ønsker:

«Vi ønsker å bidra til en åpen, inkluderende og faktabasert offentlig samtale. Ved å gjennomgå grunnlaget til aktuelle påstander som påvirker vår oppfatning av virkeligheten, jobber vi for et faktabasert ordskifte og en konstruktiv samfunnsdebatt.»

Debatten har blitt strupet før den er i gang, for det finnes bare én sannhet, og den blir bestemt av WHO. Uansett hvem som kommer med innvendinger, selv om det er fagpersoner med stor tyngde innenfor felt som vaksineforskning, immunologi eller mikrobiologi. Til og med den franske forskeren Luc Montagnier, som oppdaget HIV-viruset og fikk nobelprisen i medisin for det, blir stemplet når han uttaler seg kritisk til vaksinen. Hans påstander blir kanskje oppfattet av mange som litt vel bombastiske, men de bør ikke av den grunn avfeies uten videre.

Det nytter ikke å være en av oppfinnerne av mRNA-teknologien som koronavaksinene baserer seg på, slik som Dr. Robert Malone er, heller ikke han har noe han skulle ha sagt om vaksinene hvis han ytrer seg kritisk. For det er WHO og vaksineprodusentene selv som sitter på sannheten.

Professor Geert Vanden Bossche, belgisk vaksineforsker som har jobbet med Bill & Melinda Gates Foundation og med flere store vaksineselskaper (GSK, Novartis og Solvay), blir heller ikke hørt når han legger frem sine teorier om hvordan koronavaksinene kan påvirke immunforsvaret.

Koronavaksinene var helt nye, med en uprøvd teknologi, og det var ikke utført langtidstesting. Det var derfor ikke mulig å vite om vaksinene ville være farlige for mennesker eller ikke, eller om de vil være effektive for å stoppe smitte eller sykdom. Det tok ikke lang tid før antallet innmeldte bivirkninger etter koronavaksinering var rekordhøy. De aller fleste jeg kjenner som er vaksinerte har fått korona, gjerne flere ganger. De trøster seg med at de ikke har blitt alvorlig syke eller dødd. Det trøster jeg meg også med, for jeg trodde vaksinene kom til å være mye farligere enn de tilsynelatende er.

Poenget er ikke om disse ekspertene har absolutt rett i det de sier eller ikke, eller om de kommer med den hele og fulle sannhet – poenget er at deres stemme er viktig i en diskusjon hvor vi kan NÆRME oss sannheten. Men det blir vanskelig for faktasjekkerne å akseptere, for de sitter jo allerede på sannheten. Og da kan de stemple i vei.

En annen autoritet, om enn innenfor et litt annet felt, får lov til å ytre seg fritt: Bill Gates kan si hva han vil om koronavirus og vaksiner uten å risikere å få munnkurv. Selv om han ikke har noen som helst medisinsk utdanning. Folk lytter til ham som en autoritet innenfor faget, som en spåmann som kan se inn i fremtiden. Bill Gates har også finansiert faktasjekkerne og WHO betydelig.

Poynter Institute

Faktisk.no er en del av et internasjonalt faktasjekker-nettverk (IFCN). IFCN er en del av Poynter Institute, en journalist-skole og forsknings-organisasjon i Florida, USA.

Poynter har mottatt støtte både fra Bill & Melinda Gates Foundation, Google, Facebook og mange flere for å ekspandere deres faktasjekker-virksomhet.

Fra Wikipedia:

«In 2015, Poynter received $382,997 from the Bill & Melinda Gates Foundation to influence news coverage of global health initiatives.»

«In March 2018, Google.org appointed Poynter Institute as the leader of their MediaWise program to equip middle and high school students to better differentiate online news and information. Google funded this with a $3 million grant.»

«In January 2020, having received funding from Facebook, the Poynter Institute was able to expand the MediaWise Programme with a national media literacy program called MediaWise Voter project (#MVP) to reach 2 million American first-time voter college students, helping them to be better prepared and informed for the 2020 elections.»

Redaktør i Faktisk.no, Kristoffer Egeberg, har sagt at de følger IFCNs retningslinjer. Hvor uavhengige blir de da, som følger prinsipper utarbeidet av en organisasjon som mottar støtte fra Bill & Melinda Gates Foundation – det samme fondet som støtter WHO økonomisk? Bill & Melinda Gates Foundation er den største private sponsoren til WHO, og har dermed sannsynligvis mye de skulle ha sagt når det kommer til WHOs politikk.

Jeg kan gjenta: Bill Gates, en programvareutvikler og finansmann uten medisinsk utdannelse, får ingen stempler over sine uttalelser i sosiale medier når han uttaler seg om korona eller vaksiner, eller kommer med spådommer om kommende pandemier.

Men ved å nevne Bill Gates pådrar man seg med en gang stempelet «konspirasjonsteoretiker». Gratulerer, mainstream media. Dere har vært ekstremt suksessfulle i deres svertekampanje.

3 ganger faktasjekkerne gikk for langt

I min forrige artikkel om samme tema, trakk jeg frem 3 eksempler på at faktasjekkere gikk for langt i sin iver etter å skille løgn og sannhet. Artikkelen fikk stor respons. Jeg setter pris på engasjementet, både de positive tilbakemeldingene og kritikken den fikk, som var ganske velbegrunnet.

Les: Faktakjekk

Jeg må kommentere disse 3 eksemplene ytterligere.

Noen har fått det for seg at jeg har påstått at en lekkasje av Covid-19-viruset fra laboratoriet i Wuhan er bevist! Det har jeg ikke skrevet. Amerikansk etterretning og vanlig hovedstrømsmedia har anerkjent teorien som mulig, og det er ikke lenger en «konspirasjon». Det er mitt poeng. Ved å stemple og sensurere artikler, tar faktasjekkerne og sosiale medier oss med på en lang omvei til sannheten. Vi avviser teorier som etterhvert kan vise seg å ha legitimitet, glemmer dem, og får i mange tilfeller ikke engang høre om dem, fordi plattformene har skjøvet dem langt utenfor rekkevidde.

Er dette faktasjekkernes funksjon – å sørge for at teoriene som ikke passer med det til enhver tid rådende narrativet blir latterliggjort eller skjult? De som våger å ta opp upopulære spørsmål på sosiale medier blir straffet ved å utestenges.

Når det kommer til graphene oxide i vaksinen tar jeg ikke noe standpunkt til om det finnes i den eller ikke. Jeg nevner at stoffet på et tidspunkt i forskningen av vaksinen har blitt brukt, og at spanske forskere etter å ha analysert vaksinen, lang tid i forkant av at denne informasjonen ble gjort kjent, skrev i en rapport at de hadde funnet graphene oxide i vaksinen. Dette bør etterforskes nøyere, og ikke bare fornektes.

Les Zuckerberg: Vi sensurerte ting som viste seg å være sanne

Lead Stories hevder at grunnen til at BMJ (British Medical Journal, nå BMJ) sin artikkel (om kritikkverdig praksis på laboratorier brukt av Pfizer for å teste vaksinen) nådde så mange og skapte så stort engasjement på sosiale medier var en kombinasjon av to ting.

1: overskriften på artikkelen deres får varsleren deres til å fremstå mer viktig enn hun egentlig er, og problemene ved laboratoriene større enn de er, og 2: at artikkelen deres kom samtidig med en annen artikkel som hadde falske opplysninger om at Albert Bourla, Pfizer-direktøren, var arrestert.

Det var dette som satte artikkelen i Lead Stories’ søkelys, og fikk dem til å gå detaljert gjennom den.

Videre skriver de at den ansatte hos Ventavia jobbet med å samle medisinsk data og med laboratorie-prosedyrer, og at hun IKKE gikk rundt i en hvit dress og ga vaksine-doser eller sjekket symptomer hos pasienter. Fra før av var hun en «vaksine-skeptiker», noe som ble tydelig etter en gjennomgang av kommentarer og likes hun hadde kommet med på Twitter.

Det var bare 3 av 153 steder som Pfizer brukte for å teste vaksinen som disse beskyldningene gjaldt. Dette mener Lead Stories hadde vært en fin overskrift, og er kontekst som mangler fra artikkelen.

Viktige bidrag i debatten fra Lead Stories, men…

Lead Stories sitter i en litt annen posisjon enn BMJ. De er en del av «Facebook’s partnership of third party fact checkers» og får betalt av Meta for å utføre faktasjekker. De har makten til å sette et merke på artiklene og påvirke dens skjebne på sosiale medieplattformer.

I følge Lead Stories svar til BMJ hadde ikke deres merking av artikkelen noe å si for om den kunne spres på sosiale medier. Men den pensjonerte israelske tannlegen Howard Kaplan som delte BMJs artikkel og satte lys på begrensningene den ble utsatt for, postet bilder av meldingene han mottok på Facebook og Instagram da han delte den.

«Partly False Information in Your Group» var meldingen han fikk. Videre sto det at «hvis en gruppe gjentagende ganger deler falsk informasjon kan Facebook dytte gruppens innhold ned i feeden.» Blokkeringen som enkelte opplevde etter å ha delt artikkelen skal ha blitt opphevet etterhvert.

La meg bare ta ett eksempel til på hvordan faktasjekkere vrir på ord og mening for å promotere sitt syn på virkeligheten.

Da Pfizer i 2022 ble dømt til frigi vaksinedata, skrev Document.no om saken. Faktisk.no kommenterte at det ikke var Pfizer, men FDA som ble dømt, og at dommen ikke gjaldt å frigi dokumenter, men å gi raskere innsyn. «Flisespikkeri,» mente Document.  Dette førte til at Documents artikkel ble stemplet som «partly false».

Faktasjekkerne utgir seg for å være sannhetens voktere, de som kjemper for en åpen debatt og skiller løgn og sannhet i en jungel av informasjon. Men de som virkelig fortjener denne tittelen er de som gjennom de siste årene har turt å stå frem og stille spørsmål, til tross for faren for å bli latterliggjort, å miste anseelse og respekt, og i enkelte tilfeller jobb og livsgrunnlag. Noen anerkjente forskere og leger har falt fra store høyder, fordi de har lagt merke til at sannheten ikke er i overensstemmelse med det offisielle narrativet.

I min forrige artikkel kom jeg også inn på karakteren Winston Smith og boken 1984.

Faktisk.no er eid av VG, Dagbladet, NRK, TV2, Polaris Media og Amedia, og tilknyttet det store, internasjonale faktasjekker-nettverket IFCN. IFCN har blant annet mottatt støtte fra selskaper som Google og Facebook for sitt arbeid. Allikevel kaller Faktisk.no seg uavhengige.

Kreves det bruk av ‘double-think’ for å håndtere denne motsigelsen? Krig er fred, frihet er slaveri, uvitenhet er styrke. Og sannhet er løgn?

1. https://www.dagensmedisin.no/darligere-psykisk-helse-blant-barn-og-unge-under-pandemien/562159

2. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/M3EPbr/mental-helse-har-faatt-en-eksplosjon-av-henvendelser

3. https://www.youtube.com/watch?v=Z2nFa9ewic4

4. https://apnews.com/article/fact-checking-869249289558

5. https://www.faktisk.no/om-oss

6. https://en.wikipedia.org/wiki/Poynter_Institute

7. https://www.document.no/2022/03/04/pfizer-domt-til-a-frigi-vaksinedata/


Les også: Grunnlegger av «faktasjekker» tatt i å plagiere andre under falsk navn

Faktisk.no og NRK deltar i enda et tvilsomt nettverk

Forrige artikkelEn vel forberedt, NATO-planlagt og NATO-væpnet katastrofe
Neste artikkelHvorfor vil ingen ha den norske krona?
Eirik Værnes
Eirik Værnes (f. 1988) skriver for Steigan.no og Binders.info. Til daglig jobber han på skole og har erfaring med barn som har spesielle behov. Tidligere har han vært medieovervåker for selskapet Yomando AB. Han er også musiker og har opptrådt med den kamerunske artisten Grace Eboué og det chilenske bandet Lecquian.