Putins tale til nasjonen kl 08:00 lokal tid 24. juni 2023

0
© Sputnik / Gavriil Grigorov

Situasjonen som er oppstått etter det som ser ut som å være et militært opprør eller eventuelt forsøk på statskupp i Russland er fortsatt svært uklar. Vi er fortsatt ikke i stand til å gjøre noen analyse av situasjonen eller egentlig avklare hva som egentlig foregår. I arbeidet med å finne ut av dette har vi bedt dr. philos Knut Erik Aagaard om å oversette og kommentere president Vladimir Putins tale til den russiske nasjonen i morges, slik at leserne har dette som referanse. Vi tar fortsatt alle mulige forbehold når det gjelder tolkningene av begivenhetene.

Denne artikkelen ble lagt ut i går formiddag. Vi legger den ut på nytt uendret og følger opp med kommentarer og analyse i andre artikler.

Red.


Putins tale til nasjonen kl 08:00 lokal tid 24. juni 2023

Oversatt og kommentert av

dr. philos Knut Erik Aagaard.

I skrivende stund (12:00 i Oslo), er det uklart hva som har skjedd ved fronten og i Russland i natt og i de siste timene (jeg har sittet med denne oversettelsen). Det har lenge versert historier i NATO-pressen om uoverensstemmelser mellom Wagner-gruppens eier og leder, Prigozhin, og den russiske regjeringen. Jeg har inntil i dag tillagt disse historiene liten vekt og antatt at en slik tilsynelatende strid og et munnhuggeri mellom Putin og Prigozhin har vært nyttig for regjeringen, et informativt røykteppe som beroliger den moderate Putins tilhengere og bremser litt på hans mer aggressive og innflytelsesrike motstanderes. Altså avtalt spill mellom Putin og Prigozhin. Men der tok jeg feil. Prigozhin, som med sin profesjonelle og veldisiplinerte leiehær er blitt temmelig uunnværlig (og derved mektig) ved fronten, har gjort militært opprør og nærmest inntatt den militært helt sentrale byen Rostov ved Dons munning i Azov-havet. Som det fremgår av Putins tale nedenfor, er det faktisk snakk om et forsøk på væpnet statskupp i Russland.

Om kuppet ikke lykkes, spiller det likevel rett i hendene på NATO og forsvarsalliansens marionetter i Kiev, og det vil ha svekket Russland i noen grad, om ikke fatalt. Lykkes kuppet, hvilket virker fast utrolig, vil Vesten oppdage at vi har mistet en potensielt svært god alliert i Vladimir Putin. Prigozhin har beskyldt Putin for å være veik og bleik, en ganske alminnelig beskyldning, noe jeg har gjort lesere av steigan.no oppmerksom på det siste året. Prigozhin vil ha, og eventuelt være, en sterk mann i Kreml, utpreget hard i klypa. En lekse å lære for oss i Norge, som har villet fjerne Putin uten å undersøke hvem vi i så fall vil få i hans sted, og om et slikt hamskifte vil tjene Norge og verdensfreden.

Putins tale er oversatt fra den daglige pulikasjonen Vzgljad i morges, en litt tannløs, upolitisk, men naturligvis nasjonal nettavis:


Vzgljad: President Vladimir Putin oppfordrer russiske borgere om å slå tilbake forsøk på voldelig konflikt midt under spesialoperasjonen, og hevder i en direktesendt henvendelse til folket at landets skjebne akkurat nå krever forening av alle krefter.

Putin: «Jeg henvender meg til alle borgere av Russland, til ledelsen av De væpnede styrker, ordensmaktens organer, spesialtjenestene, til soldatene og kommandantene som nå heltemodig kjemper i sine militære stillinger og slår motstanderens angrep tilbake. Jeg vet det, for jeg snakket allerede i natt med kommandantene på alle frontavsnitt. Jeg henvender meg også til dem som er blitt lurt eller truet inn i et lovstridig eventyr, som er blitt trukket inn i en alvorlig forbrytelse: Væpnet opprør.», sies det i teksten, som er lagt ut på Kremls nettsider.

«Russland fører i dag en tung strid for sin fremtid ved å nedkjempe nazister og deres førere. Mot oss har faktisk Vesten rettet hele sin militære, økonomiske, informasjonstekniske maskin. Vi kjemper for våre folks liv og sikkerhet, for vår selvstendighet og uavhengighet. Vi kjemper for retten til å forbli Russland, en stat med en tusenårig tradisjon.

Denne kampen, som avgjør vårt folks skjebne, krever samling av alle krefter, enhet, konsolidering og ansvarlighet. Alt som svekker oss må skyves til side, alle krefter som brukes mot oss av den ytre fiende for å bryte oss ned innenfra.

Og derfor er all handling som splitter vår enhet et svik mot vårt folk, mot våre militære kamerater som nå kjemper ved fronten. Det er et slag i ryggen på landet og folket vårt», understreket Putin.

«Nettopp et slikt slag ble rettet mot Russland i 1917, mens Russland kjempet i Første verdenskrig, og fravristet oss den [fortjente] seier. Intriger, krangel, politikkeri bak ryggen på hæren og folket førte til de voldsomste rystelser, hærens oppløsning, statens sammenbrudd og tap av enorme landområder. Og som følge av det: Borgerkrigens tragedie. Russere drepte russere, bror bror, og alskens egennyttige politiske eventyrere og utenlandske krefter delte landet, rev det sønder», minnet han om.

«Vi vil ikke tillate en gjentakelse av dette. Vi vil forsvare vårt folk og vårt land, og vår statsdannelse, overfor enhver trussel. Og det vi nå møter, det er nettopp forræderi, også indre forræderi. Overdrevne ambisjoner og private interesser har ført til forræderi.

Blant de stridende som kjempet og ga sitt liv for landet og folket, og for den felles sak, var også soldater og kommandanter i Wagner-gruppen, som kjempet side om side med våre øvrige tropper og avdelinger. Heltene som frigjorde Soledar og Artjomovsk, byer og landsbyer i Donbass, som kjempet og ga sitt liv for Novorossija [Ny-Russland, som det ble kalt da osmanerne ble drevet tilbake på syttenhundretallet, o.a.] og for Den russiske verdens enhet. Deres navn og ære blir forrådt av dem som forsøker å organisere opprør, som skyver landet i retning anarki og brodermord. De skyver oss mot nederlag, og til syvende og sist til kapitulasjon.

Jeg gjentar: Enhver indre uro er en dødelig trussel for vår statsdannelse, for oss som nasjon. Dette er et slag mot Russland og mot vårt folk. Og vårt forsvar av Fedrelandet vil bli kraftfullt. Alle vil ubønnhørlig bli straffet, som bevisst har gått forræderiets vei, som planla væpnet opprør, som øvet utpresning og terrorhandlinger. De vil måtte svare for loven og for vårt folk», advarte presidenten.

«De væpnede styrker og andre statsorganer har fått de nødvendige ordre, og utfyllende antiterroristiske tiltak innføres nå i Moskva, i byen og fylket, og i en rekke andre regioner. Det foretas også resolutte tiltak for å stabilisere situasjonen i Rostov-na-Donu [den store og viktige havnebyen ved utløpet av elven Don, tett på grensen mot Donbass]. Situasjonen der er fortsatt vanskelig, for både de sivile og militære styringsorganene i byen er praktisk talt blokkert.

Som Russlands president og øverstkommanderende, og som russisk borger vil jeg gjøre alt for å forsvare landet, for å redde den konstitusjonelle orden, og borgernes sikkerhet og frihet», lovet den russiske lederen.

De som har organisert og forberedt dette væpnede opprøret, de som har grepet til våpen mot sine militære kamerater, de har begått landsforræderi mot Russland. Det vil de måtte svare for. Alle som blir forsøkt innblandet i denne forbrytelsen, dem oppfordrer jeg til å avstå fra en skjebnesvanger og tragisk, uopprettelig feil, og til fatte den eneste rette beslutning: Avvise deltakelse i kriminelle handlinger.

Jeg tror vi vil redde og beskytte det som er kjært og hellig for oss, og at vi sammen med Fedrelandet vil overkomme alle mulige prøvelser», konkluderte Vladimir Putin.

Forrige artikkelDet større Asia-prosjektet: bygge bruer og bryte barrierer
Neste artikkelHvem ønsker fortsatt krig?
Knut Erik Aagaard
Knut Erik Aagaard, f. 1947, cand. psychol. 1974, spesialist i klinisk nevropsykologi NPF 1999, dr. philos. 2011. Avhandling UiO: "Den språklige faktor". Pensjonert etter 40 år i stat og kommune. Innehaver av Spellemannsprisen 1985 med gruppen Kalenda Maya. Flittig bidragsyter i samfunnsdebatten for Arbeiderbladet og Dagbladet fra tidlig nittitall. Språkmektig. Bidrar hos steigan.no særlig med rapporter om russisk samfunnsdebatt. Website: keanoter.no