Labkjøtt er inntil 25 ganger verre for miljøet enn vanlig kjøtt

0
Labkjøtt - inntil 25 ganger så skadelig for miljøet.

Laboratoriedyrket kjøtt blir promotert som framtidas bølge – den «grønne, bærekraftige» måten å spise på. Ingen dyrelidelser, ingen klimagassutslipp, bare kjøttlignende proteiner som vil smake som burgere og biffene du er vant til. Synd at det hele er løgn. Lab-dyrket kjøtt handler ikke om helsen din eller miljøets; det promoteres som et «grønt alternativ» for å fase ut bønder og kjøttprodusenter og erstatte dem med et ultrabehandlet produkt kontrollert av patenter.

Av Romy Rohmann.

Vi har tidligere skrevet her på steigan.no om hvordan media presenterer produksjon av kjøtt som en viktig årsak til menneskeskapte klimaendringer og sågar stempler kua som klimaversting.

Som et ledd i kampen for å få kontroll over matforsyningen, The Great Food Reset, blir vi nå presentert at kjøttspising er kjernen i menneskeskapte klimaendringer og må stoppes for å «redde planeten».

Nå har det kommet en studie som hevder at labkjøtt er opptil 25 ganger verre for miljøet enn vanlig kjøtt.

Å dyrke burgere og biffer fra dyrkede celler har blitt presentert som fremtiden for kjøttindustrien, men en ny analyse indikerer at masseproduksjon av laboratoriedyrket kjøtt ved bruk av dagens teknologi kan være betydelig verre for miljøet enn ekte storfekjøtt. For tiden produseres animalsk cellebasert kjøtt (ACBM) kun i svært liten skala og med et økonomisk tap, selv om den ennå ikke-fagfellevurderte studien antyder at oppskalering av prosessen kan frigjøre mellom fire og 25 ganger mer utslipp enn den globale storfekjøttindustrien.

Frilansforfatter, Ben Taub har gått gjennom studien og skriver om dette på INFScience den 10.mai. Han skriver i sin artikkel at laboratoriedyrket kjøtt krever et høyt renset vekstmedium, som har en miljømessig kostnad.

Videre skriver han:

Ifølge forfatterne av studien har «milliarder investeringsdollar blitt spesifikt tildelt [ACBM]-sektoren med tesen om at dette produktet vil være mer miljøvennlig enn biff.» Men selv om det er sant at laboratoriedyrket kjøtt eliminerer land-, vann- og antibiotikabehovet for storfeoppdrett, forklarer forskerne at mye av interessen for dyrket kjøtt har vært drevet av unøyaktige analyser av karbonutslipp.

Problemet, sier de, er at mange av disse rapportene har modellert klimapåvirkningen av ACBM ved å bruke teknologier som enten ikke eksisterer eller som sannsynligvis ikke vil fungere. For eksempel estimerte en ofte sitert studie karbonutslippene fra ACBM-produksjon ved å bruke cyanobakteriehydrolysat som råstoff for cellene. Forskerne i denne siste analysen forklarer imidlertid at «dette er ikke en teknologi eller råstoff som for tiden brukes til dyrecellespredning, og det er heller ikke en som for øyeblikket er i nærheten av gjennomførbar.»

Andre rapporter har forsøkt å analysere miljøpåvirkningen av dyrket kjøtt produsert med næringsmiddelkomponenter. Imidlertid er prosessen for øyeblikket bare mulig ved bruk av næringsstoffblandinger av farmasøytisk kvalitet, som renses til et mye høyere nivå.

Det er denne renseprosessen som står for det meste av utslippene knyttet til ACBM-produksjon skriver forskerne i undersøkelsen. Det å fjerne endotoksiner som frigjøres av bakterier i miljøet er helt avgjørende for å lage dyrket kjøtt, da selv små mengder av disse giftstoffene i vekstmediet kan hindre cellene i å spre seg.

Ben Taub skriver videre fra rapporten:

«Dyrecellekultur gjøres tradisjonelt med vekstmediumkomponenter som har blitt raffinert for å fjerne/redusere endotoksin,» skriver studieforfatterne. «Bruken av disse foredlingsmetodene bidrar betydelig til de økonomiske og miljømessige kostnadene forbundet med farmasøytiske produkter siden de er både energi- og ressurskrevende.»

Forutsatt fortsatt bruk av svært raffinerte vekstmedier, anslår forskerne at hvert kilo ACBM produserer 246 til 1508 kilo (542 til 3325 pund) karbondioksidutslipp. Basert på disse tallene beregner de at det globale oppvarmingspotensialet til kulturkjøtt er mellom fire og 25 ganger større enn det for storfekjøtt i detaljhandelen.

Det er nok riktig å innse at markedet for syntetisk kjøtt er basert på en rekke falske premisser og forutsetninger, og at den virkelige agendaen ikke har noe å gjøre med å redde planeten eller å forbedre menneskers helse. Det er for å eliminere tradisjonelt jordbruk og gjøre befolkningen avhengig av masseprodusert, patentert, ultrabearbeidet mat.

Dr. Joseph Mercola har også en artikkel og en video på sitt nettsted:

Her skriver han om denne studien og Dr J. Mercola skriver også om kreftfaren knytta til labkjøtt.

Vil laboratoriedyrket kjøtt forårsake kreft?

Det er også ubesvarte spørsmål om den potensielle kreftfremkallende egenskapen til cellebasert kjøtt. Det meste av dyrket eller cellebasert kjøtt lages ved å dyrke dyreceller i en løsning av føtalt bovint serum (FBS).

Bortsett fra at dette «grønne» alternativet krever slakting av drektige kyr for å tømme det ufødte fosteret for blodet, for å få cellekulturene til å vokse raskt nok, bruker flere selskaper udødeliggjorte celler.

Vokt dere for den falske matagendaen, skriver Mercola, dette kan du lese mer om i lenka under, videre under ligger også en videolink som inneholder en presentasjon Marcola laget på The Attack on Food Symposium, arrangert av Dr. Meryl Nass og presentert av Children’s Health Defense. Her beskriver Mercola hvordan mat og landbruk er under angrep, og hvordan Den falske matagendaen truer både menneskers helse og miljøet.

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2023/05/24/lab-grown-meat-environmental-impact.aspx

Videolink: https://www.bitchute.com/video/UBSLU1o5lgvI/

Sjølve studien om labkjøtt finner du her:

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2023.04.21.537778v1.full.pdf

Forrige artikkelVerdens største flytende militærbase på vei til Norge
Neste artikkelNewsweek: «De 500 årene med global euro-atlantisk dominans er over»