Journalister gjør mer av det de ikke skal gjøre og mindre av det de er satt til å gjøre

0

Twitter-files: De siste tre år har vært en journalistisk vridning av samfunnsoppdraget. Nå bidrar pressen til sensur i stedet for å utøve maktkritikk. 

Av Julia Schreiner Benito, redaktør i hemali.

Hvorfor skriver Hemali om sensur og media? Fordi hovedstrømsmedienes dekning og manglende dekning av helseinformasjon legger viktige premisser for samfunnet.

Twitter-files: Hva pressen ikke dekker kan være viktigere enn det den dekker. Det er taust fra våre riksmedier når det avsløres at Twitter aktivt har sensurert innhold som informerer folket og avdekker makten.

Det rimer dårlig med journalistikkens samfunnsoppdrag. La meg minne om Vær-varsom-plakatens punkt 1.5.
Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.

Det er våre hovedstrømsmedier som nå fortjener stempelet «alternative».

Pressen forsømmer seg

Nå er det pressen selv som forsømmer befolkningens rett til informasjon og derav debatt. Måneder er gått siden avsløringen om Twitter-files, og jeg har forgjeves ventet på våre riksmediers dekning. Om du undres hva Twitter-files er, har det altså sin forklaring.

I starten trodde jeg at den manglende dekningen skyldtes at informasjonen var uoversiktlig og vanskelig å bekrefte. Men nettopp derfor har vi journalister! Vårt fag er å undersøke og grave. Jeg har ikke sett ett resultat av at noen norske riksjournalister har gjort det.

Twitter-files er et journalistisk delikatessebord

Hvis noen før mars 2020 hadde sagt at en samlet presse knapt skulle dekke en skandale som Twitter-files, ville jeg himlet. Men mye har endret seg siden da. Det er våre hovedstrømsmedier som nå fortjener stempelet «alternative».

Sent i fjor kom de første avsløringene om at millioner av amerikanske skattepenger hadde gått til systematisk sensur av innhold som utfordret den moralske og medisinske majoritet. Toppene i Twitter har ikke medisinsk utdannelse, likevel sensurerte de professorer i medisin for å ha delt «feilinformasjon». Avsløringene viser at FBI samarbeidet med og betalte store deler av pressen.

På BBC finner jeg én artikkel om Twitter-files, men vinklingen er ikke det skandaløse ved sensuren. På NRK finner jeg ingen andre omtaler av Twitter-files enn denne med overskriften «Økende uro rundt sikkerheten på Twitter.»

Dobbel forbrytelse

Slik tråkker norske og internasjonale mediehus på befolkningens rett til informasjon. Å unnlate å informere er også en handling, og i tilfellet Twitter-files er forbrytelsen dobbel:

Først bidrar media til å sensurere «feil» meninger og informasjon, siden skjules forbrytelsen ved at saken ikke omtales.

Blant de mange avsløringene fra Twitter-files, dekket av blant andre journalist Matt Taibbi, er at Biden-administrasjonen tidlig i pandemien hadde møter med Twitter. Temaet var sensur og «blacklisting», for eksempel av motstemmer som journalist Alex Berensons. Han var skeptisk til nedstengninger og til mRNA-vaksiner og hadde hundretusenvis av følgere på Twitter. Twitter stengte kontoen hans, Berenson saksøkte Twitter, og de kom siden til enighet. Også professor i medisin ved Stanford, Jay Bhattacharya, ble i hemmelighet svartelistet av Twitter, viser avsløringene. Årsaken var at han argumenterte for at koronastengte skoler kunne skade barn.

Informasjon om naturlig immunitet fra legen ble stemplet som “feilinformasjon” av Twitter.

Hemali i Facebookfengsel


Hemalis Facebook-konto har siden august 2022 vært begrenset. Det er en øvelse i kafka, du vet ikke hvor lenge du forblir fengslet, og du har ingen å spørre. Forbrytelsen vet vi dog: På Facebook opplyste vi at den israelske professoren Shmuel Shapira ble sensurert på Twitter da han skrev at mRNA-vaksinene ga økt risiko for apekopper fordi vaksinene forstyrrer immunsystemet. Du rører ikke mRNA-vaksinene. Men vår publisering handlet altså om sensur, og den var faktisk. Vi ble sensurert for å ha omtalt sensur, kan ironien bli skarpere?

Har du lagt merke til at Elon Musk gikk fra helt til skurk, nærmest over natta, etter at han kjøpte Twitter?

Elon Musk – fra helt til skurk

Har du forresten lagt merke til at Elon Musk gikk fra opphøyet helt til skurk, nærmest over natta, etter at han kjøpte Twitter? Det bærer også den slunkne dekningen av Twitter-files preg av i pressen. Det skandaløse blir til fotnoter mens emblemer på Musk som «høyreekstrem» og en som «omgås rasister og nazister» blir til overskrifter. I et samlet rikskorps gikk Musk fra helt til skurk og ytringsfriheten han hevder å ønske å styrke med oppkjøpet ble til «fare for feilinformasjon».

Twitter-files: Når stat og industri definerer “sant” og “usant”

Professorer og menneskerettighetsaktivister avisen The Intercept har snakket med, sier at Twitter-files viser et samarbeid om sensur mellom myndigheter og det private. Farligere enn «feilinformasjon» er coctailen av stat og industri og at denne skal definere «sant» og «usant». Det grenser mot fascisme.

Hadde det ennå stoppet der, men den moralske majoriteten bestemmer også hvilke meninger som er på rett side. Jeg vet det, for mine er på feil. Du merker ikke strømmen når du flyter med den, men når den snur seg mot deg, er den en murvegg. Feil etikette koster, og moteskjellsordet «vaksinemotstander» er effektivt fordi det også gir assosiasjoner til «udemokratisk» og å «ikke være med i dugnaden».

I et samlet rikskorps gikk Musk fra helt til skurk, og ytringsfriheten han hevder å ønske å styrke med oppkjøpet ble til «fare for feilinformasjon».

Journalistikken blir verken uavhengig eller maktkritisk nok med mindre den frir seg fra økonomiske bånd.


Denne artikkelen ble først publisert av hemali.

Forrige artikkelHvor er Ukrainas motoffensiv?
Neste artikkelSal av bjørneskinn, og andre påfunn