Døde brått – hvorfor ser man ingen sammenheng?

0
En håndfull presseklipp viser en skremmende trend. Hvorfor ropes det ikke alarm?

Forskere krever umiddelbar stans av covid-19-vaksinene.

Nesten daglig kommer det meldinger om unge og relativt unge mennesker i Norge og i utlandet som «døde brått» eller «døde uventet». Men det later til at ingen i mediene stiller noe spørsmål om hvorfor vi nå har fått en epidemi av plutselige og uventede dødsfall.

Her er et lite knippe oppslag fra norsk presse. Vi har ikke anonymisert fordi de allerede er publisert og vi gjengir dem i henhold til Åndsverklovens bestemmelser om «kritisk framstilling». De er ganske enkelt nødvendige som dokumentasjon. Vi understreker også at vi ikke vet og ikke kan vite hva som er årsaken til disse konkrete dødsfallene.

En håndfull presseklipp viser en skremmende trend. Er de uten sammenheng?

Har det sammenheng med vaksinene?

Vi får også inn liknende meldinger til redaksjonen fra lesere som sier at «i min vennekrets kjenner jeg til minst fire som har dødd plutselig og uventet». Vi har dessverre ikke kapasitet eller mulighet til å følge opp slike saker, og så lenge de ikke er dokumentert, kan man beskylde det for å bli anekdotisk.

Men det som ikke er anekdotisk er at det påviselig skjer svært mange uventede og plutselige dødsfall blant relativt unge mennesker. Det er så vanlig at det til og med har fått et begrep i den medisinske faglitteraturen: Sudden Unexpected Death. Når vi søker på dette begrepet i National Library of Medicine får vi ikke bare svært mange treff, men vi får også opp en graf som viser forekomsten av dette begrepet i deres database, og den ser slik ut:

Allerede i 2021 var det så mange slike tilfeller at blant annet forskerne Schneider/Schmeling fant grunn til å kreve obduksjon i alle slike tilfeller for å se på eventuell sammenheng med vaksinene. De var slett ikke alene, vi nevner dem blant mange.

Og mange forskere mener nå at sammenhengen mellom plutselige dødsfall og vaksinene nå er så tydelig at de må fjernes fra markedet:

COVID-19 Vaccines Can Cause Sudden Cardiac Deaths: Warns Expert, Calls For Its Withdrawal From Market

I en nylig uttalelse om utviklingen sa en akuttlege og en klinisk forsker fra Louisiana at alle messenger RNA COVID-19-vaksinene kan øke alvorlige bivirkninger hos mennesker, inkludert plutselige hjertedødsfall. I en video som har blitt delt massivt på sosiale medier, kan Joseph Fraiman, som var hovedforfatter av den fagfellevurderte forskningen som re-analyserte Pfizer & Moderna-studier for mRNA COVID-19-vaksine, høres si at mRNA-vaksinene kan øke alvorlige bivirkninger med en ratio av én av 800.

Forrige artikkelFalsk trygghet: Vi skal ruste oss til døde
Neste artikkelOndskapsfull journalistikk