Den falske lærdommen om lockdownskepsisen

0
Mediene førte an i fryktkampanjen

Økende konsernmakt vil ende i katastrofe.

Av Thomas Fazi.

Nå som USA og WHO begge har erklært slutt på Covid-helsekrisa, kan man bli fristet til å tro at det pandemiske marerittet endelig er over. For de fleste var det faktisk allerede blitt fortrengt av mer presserende problemer, alt fra inflasjon til krig. Men for de av oss som hevdet at det virkelige marerittet ikke var viruset i seg selv, men snarere myndighetenes dystopiske reaksjon på det i navnet til «folkehelsen», er det lite å feire.

For det første er vi fortsatt en minoritet. I løpet av det siste året har offisielle rapporter bekreftet mange av våre påstander som opprinnelig ble avvist som desinformasjon – om den sannsynlige kunstige opprinnelsen til SARS-CoV-2, om nytteløsheten av universell maskering (spesielt av barn), om skolestengninger , om negativ innvirkning av lockdowns, på mulige bivirkninger av mRNA-vaksinene, og mye mer. Men de fleste er ikke klar over denne utviklingen. I stedet støtter de fortsatt i stor grad Covid-konsensusen: at pandemitiltakene var et nødvendig, om enn smertefullt, svar på et nytt virus som vi visste veldig lite om. Som en nylig UnHerd Britain-undersøkelsen avslørte at de fleste briter fortsatt er overbevist om at nedstengninger var det riktige valget.

Vil dette skifte? Det virker usannsynlig, gitt de enorme ressursene som sannsynligvis vil bli brukt til å konsolidere den «aksepterte historien» fra de siste tre årene – det vi kan kalle post-Covid-konsensus. Dette kan allerede sees i medias hagiografiske rapporter om to av hovedarkitektene bak USAs pandemirespons, Anthony Fauci og tidligere CDC-direktør Rochelle Walensky, etter deres nylige avgang fra posisjonene sine. I mellomtida presser Verdens helseorganisasjon og nasjonale regjeringer på for å øke makta til sentraliserte offentlige helsemyndigheter under helsekriser, gjennom revisjon av WHOs internasjonale helseforskrifter og en ny pandemitraktat. Andre steder, til tross for lanseringen av offisielle Covid-granskninger i flere land, inkludert Storbritannia, virker det tvilsomt at de vil føre til noe mer enn en karusell med ansvarsfraskrivelse. Feilene som ble begått på høyeste nivå under «krigen mot Covid» er rett og slett for store til å forvente at stater skal stille seg selv for retten.

Faktisk er det slik at hvis de siste tre årene har lært oss noe, er det at de fleste konstitusjonelle garantier, juridiske formaliteter og «kontroller og balanser» som vi tok for gitt, lett kan feies til side under påskudd av en «nødssituasjon». At de fleste Covid-tiltakene nå blir innskrenket endrer ikke det faktum at potensialet for en retur til grenseløs utøvende makt alltid er der. Faktisk er kanskje dette den mest skadelige arven etter pandemien: at folk flest ser ut til å ha akseptert det faktum at demokratiske normer og praksis kan bli suspendert hvis myndighetene påberoper seg en «trusselsituasjon». Beredskapspolitikken er med andre ord normalisert.

Selv om Covid-pandemien kan være over, så er Covid-paradigmet fortsatt levende. Faktisk er vi allerede vitne til dens fortsettelse i sammenheng med nye kriser, sist i framveksten av en totalitær fortelling om Ukraina-krigen. Dette peker på en annen ubehagelig sannhet: at de underliggende forholdene som gjorde Covid-responsen mulig ikke har forsvunnet. Om noe har de blitt forverret siden viruset rammet: statlige institusjoner er blitt tatt til fange av konserninteresser, våre mainstreammedier er blitt hyperkonsentrerte, Big Tech har oppnådd en uhyrlig makt og et symbiotisk forhold til statens undertrykkende apparater, og overføring av makt fra nasjonalt nivå, hvor innbyggerne er i stand til å utøve en viss grad av innflytelse over politikk, til et overnasjonalt nivå som ikke står til ansvar for noen.

I denne sammenheng er det bekymringsfullt å se mange av dem i den såkalte lockdown-skeptiske leiren trekke feilaktige konklusjoner fra hendelsene de siste tre årene. Det har blitt nærmest en trosartikkel blant lockdown-skeptikere å legge skylden for pandemien på overdreven statsmakt – og konkludere med at løsningen på alle våre problemer er å dramatisk innskrenke statens rolle.

Vi er dypt uenige i denne konklusjonen. Selvfølgelig har vestlige statlige institusjoner mislyktes i Covid-tiden – og har vist seg å være ineffektive, fryktelig undertrykkende eller begge deler. Likevel virker det ganske klart at de mislyktes, ikke fordi de er statlige institusjoner i seg selv, men snarere fordi de har blitt tatt til fange av private selskaper og deres interesser. Hvis hovedlærdommen fra pandemien er at det bør være ytterligere erosjon av statens produktive og organisatoriske kapasitet, vil det helt sikkert bli en katastrofe. Det verst mulige resultatet ville være ytterligere privatisering av offentlige tjenester, slik at private interesser kan fortrenge offentlige institusjoner ytterligere gjennom «svingdørs»-politikk og tette myndighetsbånd til bioteknologiselskaper. En slik tilnærming ser bort fra det faktum at privat bedriftsmakt kan være like tyrannisk som statsmakt. Faktisk kan mange av problemene våre spores tilbake nettopp til dereguleringen av storbedrifter de siste tiårene, som har ført til at private selskaper utøver betydelig kontroll over livene våre.

For å se hvordan dette korrumperer den offentlige sfæren, må man vurdere økningen i konspirasjonsteorier rundt mRNA-vaksinene. Mange av disse er dypt urovekkende. Imidlertid, som vi observerte i The Covid Consensus, har en hoveddriver for disse konspirasjonene vært den enorme hemmeligheten som vestlige regjeringer har omhyllet hele Covid-vaksineprosessen med – alt fra de originale prøvedokumentene til kontraktene som er signert med vaksineprodusenter til spørsmålet om vaksineskader. Hemmelighold er per definisjon et element av konspirasjon, og med regjeringer som frivillig nekter å røpe noe av denne informasjonen unntatt når det er juridisk utfordret, er det klart at dette har påvirket framveksten av konspirasjonsteorier, og generell mistillit til folkehelsen.

Det som er spesielt urovekkende er grunnen som generelt siteres av vestlige regjeringer for å støtte dette hemmeligholdet: bedriftens konfidensialitet. Da Vikki Spit – hvis partner hadde blitt anerkjent av britiske byråer for å ha dødd av en blodpropp til hjernen etter å ha tatt AstraZeneca-vaksinen – ba om informasjon om hvorfor selskapet hadde bedt om beskyttelse mot rettssaker, svarte den britiske regjeringa: «Den forespurte informasjonen inneholder kommersielt sensitiv informasjon med hensyn til kontraktene … [avsløring] vil skade de kommersielle interessene til de involverte selskapene.» Dette antyder at hovedproblemet er måten statens rolle har endret seg på de siste tiårene, og blitt lite mer enn en håndhever av bedriftenes prioriteringer.

Et annet viktig eksempel på denne prosessen er markedsføringen av helsevesenet. I årene før pandemien steg beleggsraten for sengeplasser i helsesystemer over hele Europa, ettersom antall sykehussenger ble kuttet ned i navnet til innstramminger og «effektivitet». Pandemien har avslørt kortsiktigheten i en slik politikk: for å ha nok kapasitet til å fortsette behandlingen av rutinemessige forhold under en helsenødsituasjon, krever helsesystemer innebygd «ineffektivitet» av tomme senger, sannsynligvis rundt 20 %. Problemet er at, spesielt i Storbritannia, svikter helsevesenet på denne fronten. Sammenlignet med Frankrike (5,73 per 1000 innbyggere) og Tyskland (7,82), har Storbritannia et sjokkerende lavt antall sykehussenger (2,43). Av topp 10 land for sykehussenger per innbygger, er bare to (Tyskland og Østerrike) ikke i Asia eller Øst-Europa.

Dette er kanskje bare én måling, men det indikerer sterkt at vestlige markedsdogmer rundt effektivitet ikke bør tas for god fisk. I stedet for å fjerne staten, har de siste tre årene vist at vi faktisk trenger mer av den. Men vi må også øke den demokratiske kontrollen og tilsynet med dens institusjoner, samtidig som vi setter klare grenser for hva som kan gjøres i folkehelsens navn. Dette er den eneste måten å gjenopprette allmennhetens tro på folkehelsen – og forhåpentligvis unngå en gjentakelse av Covid-katastrofen hvis og når neste pandemi rammer.


Denne artikkelen ble først publisert av UnHerd:

The false lesson of lockdown scepticism

Forrige artikkelDårlig dag for Ukraina
Neste artikkelIran og Russland signerer jernbaneavtale for nord-sør-korridoren
Thomas Fazi
Thomas Fazi skriver om seg sjøl: Jeg er journalist/skribent/oversetter/sosialist. Jeg tilbringer mest tiden min i Roma, Italia. Blant annet er jeg medregissør for Standing Army (2010), en prisvinnende dokumentar-langfilm om amerikanske militærbaser med Gore Vidal og Noam Chomsky; og forfatteren av The Battle for Europe: How an Elite Hijacked a Continent – and How We Can Take It Back (Pluto Press, 2014) og Reclaiming the State: A Progressive Vision of Sovereignty for a Post-Neoliberal World (samforfattet med Bill Mitchell; Pluto Press, 2017).