Uetterrettelig våpenargumentasjon i Rødt

0

Debatten fortsetter i partiet Rødt etter at våpentilhengerne vant et klart flertall for norsk våpeneksport til Ukraina på landsmøtet.

En av motstanderne av vedtaket, Linda Forsvik, skriver på Facebook:

Vi jobba godt, men tapte voteringa 74 mot 107. Men vi vant litt også. Først og fremst mener jeg at vi mobiliserte godt, jobba hardt, samarbeidet og argumenterte veldig godt for vårt syn. Stemmetallet kunne vært mye verre enn dette. 40% av landsmøtet sa faktisk nei til våpen. Det betyr at vi er en ganske stor opposisjon i partiet med relativt stor innflytelse og representerer mange viktige stemmer som må fortsette å dra Rødt i riktig retning. Vi trenger at dere som nå er både sint, skuffa og lei dere blir i partiet og ikke melder dere ut. Det finnes fortsatt et felleskap for dere i Rødt og det utgjør hele 40% av partiet. Vi klarer ikke å forandre verden om vi ikke organiserer oss sammen.

Nå skal jeg tørke tårene, sove lenge og bygge fredsbevegelse når jeg våkner i morgen.

Hun får svar av Lars Borgersrud, som var en av forslagsstillerne til landsmøtevedtaket:

Linda Forsvik skriver som om flertallet har gått inn for våpeneksport i bred forstand og å valse ned Ukraina med våpen og er mot fredsinitiativ. Det er jo ikke sant. Det er å gjøre dette nederlaget til noe mye større enn det i virkeligheten er. Det flertallet har gått inn for er å støtte en hardt presset befolkning med luftvern og panservern, slik at folk kan forsvare seg. Ellers er alle i flertallet selvfølgelig for alle mulige fredsintitiativ. La oss nå stå sammen om at vi vil støtte motstandskampen og fredsbestrebelsene. La oss også holde fast på at vi ikke gjør uenighetene større enn de er og bryter bruer sjøl om vi ikke vinner fram i alle saker. Vi er jo fortsatt enige i det aller meste!

Uetterrettelig argumentasjon

Lars Borgersrud er faghistoriker med en betydelig akademisk produksjon bak seg. Det må være lov å stille høyere krav til ham når det gjelder saklig etterrettelighet og faktisk forankring. Og det må være tillatt å si at det han skriver her ikke hører hjemme i denne verden.

Rødt har ingen som helst innflytelse på hva slags våpen som vil bli brukt eller hvordan de vil bli brukt i Ukraina. Rødt har gitt etter for press fra Forsvaret, NATO og hovedstrømsmediene og solgt sin dyd som fredsparti for 20 sølvpenger.

Dermed krysset partiet den avgjørende grensa. En mulig fredsopposisjon på Stortinget er kansellert og den antiimperialistiske bevegelsen ligger med brukket rygg.

I vedtaket som Borgersrud var med på å fremme heter det:

Det er avgjørende med grundige vurderinger i forkant av norske donasjoner. Ingen land har gitt Ukraina alt de har bedt om. Regjeringa må informere og konsultere Stortinget om militære bidrag i forkant. Rødt støtter ikke å sende norske kampfly, stridsvogner eller soldater til Ukraina. Internasjonale konvensjoner og lover mot bruk av klasevåpen og fosforbomber må overholdes.

Dette er jo helt hinsides.

Det kommer ikke til å bli noen «grundige vurderinger i forkant av norske donasjoner». Knapt noe barn kan tro på en slik forestilling. Det blir pøst inn (nesten) alt hva Kiev måtte forlange av våpen. «Rødt støtter ikke å sende norske kampfly, stridsvogner eller soldater til Ukraina.» Men Rødt støtter bevilgningene av de pengene som skal til for å sende kampfly og stridsvogner til Ukraina. Og norske soldater er der allerede i form av rådgivere.

Tror virkelig Rødt at «internasjonale konvensjoner og lover mot bruk av klasevåpen og fosforbomber» vil bli overholdt? Mens landsmøtet vedtok dette ble det klart at Storbritannia vil sende våpen med utarmet uran til Ukraina. Rødt har godtatt pakka og har ingen innflytelse på innholdet.

Les: Storbritannia sender utarmet uran til Ukraina – har et eneste norsk parti protestert?

Det hadde vært bedre om Lars Borgersrud og flertallet i Rødt hadde innrømt at de faktisk har fattet et krigsvedtak uten reelle forbehold enn at de undervurderer medlemmenes og velgernes intelligens og sier ting som er så hinsides virkeligheten som det vi nå får servert. Det blir å føye skam til skade.

Les: Argumentasjon for støtte til NATOs krig i Ukraina over staur og vegger

Rødt burde også vært ærlige nok til å innrømme at de enorme milliardbevilgningene til krig i Ukraina vil gå på bekostning av vanlige folks velferd i Norge. Rødts landsmøte har gjort krig til sak nummer én. Dette tjener først og fremst det militærindustrielle komplekset og dernest oligarkene i Ukraina. Alt annet er bare tilsløring.

Forrige artikkel19 nasjoner ønsker medlemskap i BRICS før toppmøtet
Neste artikkel– Det vil bli umulig å beholde hytta
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).