Storbritannia sender utarmet uran til Ukraina – har et eneste norsk parti protestert?

0
Skader som barn i Irak ble påført på grunn av utarmet uran. / Foto fra den omtalte studien

Storbritannia har gjort det klart at de sender ammunisjon med utarmet uran til Ukraina. FN karakteriserer disse våpnene som illegale masseødeleggelsesvåpen. Vitenskapelige studier viser at bruken av utarmet uran førte til enorme lidelser for sivilbefolkninga i Irak, der USA brukte slik ammunisjon i stor utstrekning.

Les: Storbritannia leverer ammunisjon med utarmet uran til Ukraina

Foreign Policy Journal har skrevet om en studie som dokumenterer virkningene av utarmet uran på barn i Irak: New Study Documents Depleted Uranium Impacts on Children in Iraq.

Studien ble publisert av Elsevier Environmental Pollution, Volume 256, January 2020, 113070: Living near an active U.S. military base in Iraq is associated with significantly higher hair thorium and increased likelihood of congenital anomalies in infants and children.

I årene etter 2003 spredte det amerikanske militæret Irak med over 500 militærbaser, mange av dem nær irakiske byer. Disse byene ble rammet av bomber, kuler, kjemiske våpen og andre våpen, men også miljøskadene av åpne forbrenningsgroper på amerikanske baser, forlatte stridsvogner og lastebiler, og lagring av våpen på amerikanske baser, inkludert våpen med utarmet uran. Her er et kart over noen av de amerikanske basene:

Dette kartet og de andre illustrasjonene nedenfor er levert av Mozhgan Savabieasfahani, en av forfatterne av en kommende artikkel i tidsskriftet Environmental Pollution. Artikkelen dokumenterer resultatene av en studie utført i Nasiriyah nær Tallil Air Base. Nasiriyah ble bombet av det amerikanske militæret i 2003 og på begynnelsen av 1990-tallet. Friluftsbrenngroper ble brukt ved Tallil Air Base fra og med 2003. Se kart:

Ta en titt (ikke vend deg bort) på disse bildene av spedbarn som ble født mellom august og september 2016 av foreldre som kontinuerlig hadde bodd i Nasiriyah. De synlige fødselsdefektene inkluderer: anencefali (A1 og A2, B), anomalier i underekstremiteter (C), hydrocephalus (D), ryggmargsbrokk (E) og multiple anomalier (F, G, H). Tenk om disse tragiske fødselsdefektene hadde blitt forårsaket av en naturkatastrofe eller ugjerningene til den neste regjeringen som USA siktet til for «regimeskifte» – ville ikke forargelsen vært utbredt og tordnende? Men disse grusomhetene har en annen årsak.

Studien fant et omvendt forhold mellom avstanden man levde fra Tallil Air Base og risikoen for fødselsskader samt nivåer av thorium og uran i håret. Den fant en positiv sammenheng mellom tilstedeværelsen av thorium og uran og tilstedeværelsen av fødselsdefekt(er). Thorium er et nedbrytningsprodukt av utarmet uran, og en radioaktiv forbindelse.

Våpen med utarmet uran (DU) ble ikke bare lagret i Irak, men også avfyrt i Irak. Mellom 1000 og 2000 tonn DU ble avfyrt i Irak ifølge en rapport fra 2007 fra FNs miljøprogram. Selv om det ikke er på samme nivå, har det amerikanske militæret også forgiftet Washington, D.C.-området, blant andre deler av USA og kloden med DU. Pentagon hevder den dag i dag retten til å bruke DU. Utarmet uran er permanent farlig avfall fra produksjon av kjernekraft, en energikilde som markedsføres av lobbyistene som miljøgunstig. Her er en beskrivelse av DU fra Iraq Veterans Against the War, en gruppe (senere omdøpt til «About Face: Veterans Against the War!») mange av medlemmene er kjent med skaden som DU gjør direkte på mennesker, ikke bare på deres avkom:

«Depleted Uranium (DU) er et giftig, radioaktivt tungmetall som er avfallsbiproduktet fra urananrikningsprosessen når det produseres atomvåpen og uran til atomreaktorer. Fordi dette radioaktive avfallet er rikelig og 1,7 ganger tettere enn bly, bruker USAs regjering DU i ammunisjon/ammunisjon som er ekstremt effektivt til å gjennombore pansrede kjøretøy. Hver runde med DU-ammunisjon etterlater imidlertid en rest av DU-støv på alt den treffer, og forurenser området rundt med giftig avfall som har en halveringstid på 4,5 milliarder år, alderen til vårt solsystem, og gjør hver slagmark og skytefelt til en giftig avfallsplass som forgifter alle i slike områder. DU-støv kan inhaleres, svelges eller absorberes gjennom riper i huden. DU er knyttet til DNA-skader, kreft, fødselsskader og flere andre helseproblemer. De forente nasjoner klassifiserer ammunisjon med utarmet uran som ulovlige masseødeleggelsesvåpen på grunn av deres langsiktige innvirkning på landet de brukes over og de langsiktige helseproblemene de forårsaker når folk blir utsatt for dem.»

Vil ramme Ukrainas befolkning i generasjoner framover

Akkurat som de miljøgiftene USA brukte til sitt folkemord i Vietnam, Laos og Kambodsja vil giften fra den britiske ammunisjonen skade sivilbefolkninga i Ukraina i generasjoner framover. Når vestlige politiske ledere ikk bare lar være å protestere mot dette, men aktivt godtar det, viser det igjen hvor hul deres retorikk er når de sier at de støtter det ukrainske folket.

Er det et eneste stortingsparti i Norge som har tatt avstand fra at utarmet uran nå vil bli brukt i Ukraina? Hvis det finnes en slik protest, skal det partiet i såfall få spalteplass hos oss til å offentliggjøre den.

Forrige artikkelBankkrise, den digitale valutaen og krigen
Neste artikkelBill & Melinda Gates støtter «smarte masker» for kyr