– Det vil bli umulig å beholde hytta

0
Hytte ved sjøen? Ikke hvis du har normal inntekt, ifølge Torvikutvalget.

Hytteeiere langs kysten risikerer hytteskatt på 140.000 kroner i året. – De fleste hytteeiere er pensjonister. Det vil få katastrofale følger. Det blir veldig dramatisk, sier megler Tore Solberg til Finansavisen.

Torvik-utvalget foreslår like hard beskatning av fritidsboliger som de foreslår av boliger. Eiendomsmegler Tore Solberg og styreleder Trond G. Hagen i Hytteforbundet trykker på alarmknappen når det viser seg at forslaget innebærer at en sjøhytte som fort er verdt 10 millioner gir eieren 140.000 i året i hytteskatter.

«Jeg er lærer for faen», hylte Morten Kristiansen i Fredrikstad på Facebook i april i fjor.

Han protesterte på full markedstakst, som ga utslag i en eiendomsskatt på 18.369 kroner for hytta han hadde arvet på Kaholmen på Kråkerøy i Fredrikstad kommune.

En lærer ville måtte ta opp lån for å kunne betale formuesskatt. De rike kan flytte utenlands. Jeg er bondefanget

Det er neppe noen overdrivelse at dette forslaget vil bety drepen på hyttelivet i Norge slik vi kjenner det. Rikfolk vil finne sine løsninger, slik de alltid gjør. Men for arbeiderklassen og den nedre middelklassen er hyttelivet på vei til opphogning.

I tillegg kommer forslaget om «beskatning av fordel ved å bo i egen bolig».

Hele innstillinga ligger her:

NOU 2022: 20 Et helhetlig skattesystem

Og sjølsagt brukes «klima» som begrunnelse for å innføre det mest asosiale skattesystemet vi har hatt i nyere tid (Se 1.2.2 Klimautfordringen).

Det er som om man hører Davosklubben i bakgrunnen:

You’ll own nothing. And you’ll be happy!

I et par generasjoner har det vært mulig for arbeidsfolk å dyrke hyttelivet, et privilegium som tidligere var forbeholdt de kondisjonerte klasser med sine landsteder. Nå er overklassen og deres politikere i ferd med å fjerne denne muligheten slik at det bare blir de gyldne hundretusen som får slike muligheter.

Som for eksempel milliongjengen i Arbeiderpartiets sentralstyre.

VG skriver:

Forslaget til ny toppledelse i Arbeiderpartiet har møtt motstand fra egne rekker – fordi to av fire er mangemillionærer.

Nå kan VG vise at ikke bare toppledelsen – men samtlige 21 personer i forslaget til Arbeiderpartiets nye sentralstyre – har over én million kroner i årslønn eller årlig godtgjørelse.

PS: Hadde man villet gjøre noe for miljøet kunne man ha lagt betydelige hindringer i veien for spekulantenes massive utbygging av luksushytter og lagd et toprissystem på strøm som la de store avgiftene på overforbruket. Men nei, det er «vanlig folks tur» til å bli tatt rotta på.

Forrige artikkelUetterrettelig våpenargumentasjon i Rødt
Neste artikkelEventyrlige provinsforestillinger