Dollaren står nå for mindre enn halvparten av verdens valutareserver

0

Financial Times: «Vi er skeptiske til snakket om «RIP dollar», men dollaren har hatt en forbløffende kollaps«.

Finansavisa Financial Times siterer den samme valutaeksperten som vi siterte i artikkelen Avdollarisering skjer i et «overveldende tempo», sier finansekspert.

I artikkelen Dollar 🙁 skriver de:

Vi har en tendens til å være skeptiske til pratet om «RIP DOLLAR!!!», ettersom den amerikanske valutaen nyter fordelen av moren til alle nettverkseffekter. Men Stephen Jens siste notat reiser noen interessante poenger.

Jen er en veldig kjent valutaanalytiker. Hos Morgan Stanley skapte han «dollarsmil»-teorien, som antyder at den amerikanske valutaen har en tendens til å gjøre det bra når økonomien skranter. Han driver nå valuta hos Eurizon SLJ, og publiserer av og til fortsatt fascinerende forskning om valutaverdenen.

Hans siste orienteringsnotat argumenterer for at den amerikanske dollaren har «lidt en forbløffende kollaps» som reservevaluta, som tilsynelatende har tatt fart etter Washingtons beslutning om å utøve sin kontroll over det dollarbaserte internasjonale finanssystemet mot Russland.

Jen anslår at hvis du justerer for prisendringer, har dollarens andel av offisielle globale reservevalutaer gått fra rundt 73 prosent i 2001 til rundt 55 prosent i 2021.

Så, i fjor, falt den til 47 prosent av de totale globale reservene.

Stephen Jen skriver:

USD mister sine markedsandeler som reservevaluta i et mye raskere tempo enn man vanligvis tror. Etter jevn nedgang i sin globale markedsandel de siste to tiårene, tapte dollaren i 2022 markedsandeler i et tempo som er 10 ganger så raskt. Analytikere har ikke klart å oppdage denne store endringen fordi de beregner den nominelle verdien av verdens sentralbankers dollarbeholdning uten å vurdere endringene i prisen på dollaren. Justert for disse prisendringene har dollaren, slik vi beregner det, tapt rundt 11 prosent av markedsandelen siden 2016 og det dobbelte siden 2008.

Denne erosjonen i USDs reservevalutastatus har akselerert bratt siden starten av krigen i Ukraina. Eksepsjonelle handlinger som USA og dets allierte har fortatt seg mot Russland har skremt land med store reservebeholdninger, hvorav de fleste er fra det globale sør.

. . . Uten at vi trenger å ta parti i denne debatten om Ukraina, virker det rimelig å anta at hoveddriveren bak kollapsen i USDs reservestatus i 2022 kan ha reflektert en panikkreaksjon på at eiendomsrettighetene ble satt i fare. Det vi var vitne til i 2022 var et slags «defund-the-global-police»-øyeblikk, der mange reserveeiere i verden var uenige i opptredenen til både Russland og USA.

Jen argumenterer for at sjøl om dollaren fortsatt er den dominerende valutaen så bør ikke USA lure seg sjøl. Ting kan forandre seg langt fortere enn man antar:

Det rådende synet på US dollar som reservevaluta er at det er «ingenting-å-se-her». Dette er for troskyldig og selvtilfreds. Når dette er sagt, har dollaren fortsatt betydelige nettverksfordeler som internasjonal valuta, hovedsakelig på grunn av sine enorme, likvide og rimelig velfungerende finansmarkeder. Fortsettelsen av disse forutsetningene er imidlertid ikke forhåndsbestemt. Hvis USA gjør flere politiske feil og forlater kulturen med selvransakelse, vil det sannsynligvis komme en tid da mye av resten av verden aktivt vil unngå å bruke dollar.

Bidens militarisering av dollaren setter superfart på avdollariseringa

Mindre nasjoner eksperimenterer med avdollarisering mens Kina og India presser på for å internasjonalisere sine valutaer for handelsoppgjør etter at USA og Europa kuttet russiske banker fra det globale finansielle meldingssystemet kjent som SWIFT.

USAs finansminister: Sanksjoner kan true dollarens hegemoni

Økonomiske sanksjoner mot Russland og andre land fra USAs side setter dollarens dominans i fare når de nasjonene som rammes søker etter et alternativ, sa USAs finansminister Janet Yellen 16. april 2023.

«Det er en risiko når vi bruker økonomiske sanksjoner som er knyttet til dollarens rolle at det over tid kan undergrave dollarens hegemoni,» sa Yellen på CNN.

«Selvfølgelig skaper det et ønske fra Kinas, Russlands og Irans side om å finne et alternativ,» sa hun til nettverkets Fareed Zakaria i et intervju.

Les på steigan.no om avdollarisering

Forrige artikkelWashington Post: Det er en stedfortrederkrig
Neste artikkelStaten manipulerte befolkningen under coronapandemien