Den totalitære dystopien er allerede her

0

Jeg hadde et mareritt om at jeg lekket noe hemmeligstemplet informasjon og ble arrestert og utsatt for vanntortur av New York Times-reportere.

Av Caitlin Johnstone – 17. april 2023

Målet er å få oss til å kjempe med så mye fiendtlighet som mulig om saker som forstyrrer våre herskere så lite som mulig. Det er virkelig utrolig hvor vellykket de er med dette.

Her om dagen så jeg en video av en fyr som sint kjørte over ei kasse med Budweiser med en monstertruck av grunner som ikke ga mening for meg, og alle ropte begeistret sine meninger om det, og jeg var akkurat som, herregud, vi er så jævla. De har tatt rotta på oss.

Du kunne ikke utformet en mer effektiv totalitær dystopi enn den vi er i akkurat nå. En der alle er hjernevasket av propaganda uten engang å vite det, der alle tenker, handler, stemmer og opptrer akkurat slik herskere vil ha oss, alt mens vi tror vi er frie.

Folk bekymrer seg for teknokratiske eskaleringer som økende overvåking, digitale IDer, sentralbankers digitale valutaer osv., og med rette; disse tiltakene gir de mektige en større grad av makt over befolkningen. Men mange forestiller seg feilaktig at en framtidig teknokratisk dystopi skapt av disse tiltakene vil se mye annerledes ut enn dystopien vi er i akkurat nå, og det ville den rett og slett ikke. Disse tiltakene vil bli brukt for å holde dette nåværende systemet låst på plass, ikke for å opprette et nytt.

Folk forestiller seg totalitær dystopi som en mørk trussel som truer i framtida fordi de ikke forstår hvor djupt ufrie vi allerede er akkurat nå. De tror vi er frie fordi vi kan velge hva vi skal kjøpe på supermarkedet og kalle presidenten «Brandon», men det er vi ikke. De forestiller seg at våre herskere har en eller annen storslått konspirasjon for å skape en dystopi der de kan tvinge oss alle til å gjøre som de vil, uten å innse at vi allerede er i en dystopi der vi gjør akkurat som de ønsker. Det kan virkelig ikke forbedres. De låser den bare på plass.

Seriøst, tenk på det: hva kan herskerne i det vestlige samfunnet hente ut fra oss som de ikke allerede får? Det er ingen meningsfull politisk opposisjon, ingen antikrigsbevegelse, ingen antikapitalistisk bevegelse, veldig lite kritisk tanke – de har total kontroll. Alt vi gjør i denne dystopien er utformet for å kanalisere profitt inn i oligarkenes kiste og makta i hendene på imperialistene, og alle anstrengelser for å motstå og endre disse systemene har med suksess blitt stoppet av psykologisk manipulasjon i masseskala.

Denne totalitære dystopien ser ut som frihet fordi de lar oss mer eller mindre gjøre det vi vil, mens de kontrollerer hva det er vi vil gjøre ved å bruke massemanipulasjon. De styrker dette ytterligere ved å lage systemer der det vi gjør har liten eller ingen meningsfull effekt. Selv om vi hadde faktisk programvare i hjernen vår som ga våre herskere total og fullstendig kontroll over sinnet vårt, ville de fått massene til å tenke og oppføre seg på mer eller mindre samme måte som de gjør akkurat nå.

Det primære våpenet til våre totalitære herskere er ikke overvåking, politiroboter, digitale IDer eller CBDC-er – deres primære våpen er propaganda. Systemet med psykologisk betinging i masseskala som de har skapt er ulikt noe som noen gang har eksistert i historien. Evnen til å oppdage og undertrykke en ny revolusjon er langt dårligere enn evnen til å bruke psykologisk kondisjonering for å hindre folk i å tenke på å gjøre opprør i utgangspunktet. Det er slik ekte makt ser ut. Det er total kontroll.

Dette er en dystopi hvor alle innbyggere beveger seg helt i tråd med viljen til sine herskere, uten noen gang å tenke på at de er ufrie eller burde prøve å bli det.

Prøv å designe en mer effektiv totalitær dystopi enn dette.

Du kan ikke. Den er perfekt.

Propaganda er den virkelige mekanismen for kontroll, og det er den vi er nødt til å kjempe mot hvis vi noen gang skal bli frie. Den eneste veien ut av denne gigantiske matrisen av psykologisk kontroll er å vise folk hvor ufrie vi er, hvordan de blir lurt, hvor mye bedre ting kan være. Folk må vekkes for å se løgnene, se den virkelige naturen til de politiske, utdannings- og medieinstitusjonene som er designet for å holde oss som slaver. Vi må svekke den offentlige tilliten til propagandamaskinen, og så kan vi ha begynnelsen på muligheten for reell endring. Inntil da er vi låst inne.

Hvem du tenker på som en antiautoritær helt sier mye om deg som person. Hvis jeg ber deg se for deg noen som kjemper mot makta og du tenker på Tank Man eller Navalnyj eller en historisk figur i stedet for de levende menneskene som kjemper mot maktstrukturen du faktisk lever under, betyr det at du har svelget løgnen om at din egen regjering og dens allierte er gode og dydige her og nå, og at «bekjempelse av makta» er noe som bare kan skje av edle grunner i andre land eller tilbake under andre punkter i historien.

I virkeligheten er behovet for å «bekjempe makta» større under det USA-sentraliserte imperiet som hersker over alle som sannsynligvis vil lese disse ordene, fordi det USA-sentraliserte imperiet er den mest morderiske og tyranniske maktstrukturen i verden akkurat nå .

Så når jeg ber deg se for deg en antiautoritær skikkelse som dukker opp, hvis du er klar, vil du ikke forestille deg noen som Tank Man, Navalny, Gandhi, Mandela eller MLK. Du vil se for deg en som Julian Assange: en som kjemper mot den virkelige makta der den står her og nå.


Originalens tittel:

The Totalitarian Dystopia Is Already Here: Notes From The Edge Of The Narrative Matrix

Forrige artikkelOver 1,5 millioner på gatene i Frankrike mot Macrons pensjonskutt
Neste artikkelKuppmakerne i Peru har støtte fra 6% mens 91% er imot dem
Caitlin Johnstone
Caitlin Johnstone er en australsk journalist og blogger. Hun skriver på sine nettsider at artikelene hun signerer stort sett er blitt til i dialog og samarbeid med ektemannen Tom Foley. "Det virker ganske åpenbart for meg at arten vår er på vei mot katastrofe hvis vår oppførsel i stor skala forblir diktert av systemer der mennesker og nasjoner konkurrerer med hverandre om makt og profitt i stedet for å samarbeide med hverandre til beste for alle. Jakten på profitt for sin egen skyld dreper biosfæren vår og agendaen for unipolar dominans driver oss stadig nærmere atomkrig, så jeg finner det ingen overdrivelse å si at selve vår overlevelse avhenger av å forlate kapitalismen og imperialismen til fordel for samarbeidsbaserte samfunnsmodeller."