Pentagon ønsker å returnere Special Ops propagandister til Ukraina

0
Pentagon

En artikkel i The Washington Post med tittelen «Pentagon ser ut til å gjenoppta topphemmelige programmer i Ukraina» inneholder interessant informasjon om hva amerikanske spesialstyrker gjorde i Ukraina under opptakten til den russiske invasjonen i fjor, og hva de er planlagt å gjøre der i fremtiden.

Av Caitlin Johnstone, 12. februar, 2023

«Pentagon oppfordrer Kongressen til å gjenoppta finansieringen av et par topphemmelige programmer i Ukraina som ble suspendert i forkant av Russlands invasjon i fjor, ifølge nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn,» skriver avisens Wesley Morgan. «Hvis det blir godkjent, vil dette trekket tillate amerikanske spesialstyrker å ansette ukrainske operatører for å observere russiske militære bevegelser og motvirke desinformasjon.»

Mye lenger ned i artikkelen lærer vi detaljene i hva disse to topphemmelige programmene var. Et av dem innebar at amerikanske kommandosoldater sendte ukrainske operatører «på hemmelige rekognoseringsoppdrag i Øst-Ukraina» for å samle etterretning om Russland. Den andre innebar i hemmelighet å administrere propaganda på nettet, selv om The Washington Post selvfølgelig ikke beskriver det som sådan.

«Vi hadde folk som tok fra hverandre russisk propaganda og fortalte den sanne historien på blogger,» ble WaPo fortalt av en kilde beskrevet som «en person i Special Operations-samfunnet.»

Amerikanske spesialstyrker som «ansetter ukrainske operatører» for å «ta fra hverandre russisk propaganda» og «fortelle den sanne historien på blogger» er bare amerikanske spesialstyrker som administrerer amerikansk propaganda på nettet. Hvorvidt de faktisk ser seg selv som å «fortelle den sanne historien» eller «ta fra hverandre russisk propaganda», endrer ikke det faktum at de administrerer amerikansk statspropaganda. En stat som sirkulerer medier som fremmer statens informasjonsinteresser, er nettopp det statspropagandaen er.

Det er teoretisk forbudt for den amerikanske staten å direkte administrere propaganda til sin egen befolkning (selv om den linjen bevisst har blitt erodert de siste årene med tiltak som Smith-Mundt Modernization Act og amerikanske myndigheters infiltrasjon av massemediene og Silicon Valley), men det er ingenting som stopper finansieringen og dirigeringen av utenlandske organer til å sirkulere propaganda på internett, som ikke har noen landegrenser. Da amerikansk propaganda var begrenset til gamle medier som CIAs Radio Free Europe og Radio Free Asia, var det mulig å hevde at propagandaen utelukkende var rettet mot befolkningene der media ble kringkastet, men propaganda sirkulert på nettet vil nødvendigvis sildre over overalt, inkludert til amerikanske publikum.

Washington Post forklarer at disse hemmelige programmene ble avviklet i forkant av den russiske invasjonen i fjor, fordi en bestemmelse i NDAA-loven fra 2018 som tillot deres finansiering, forbyr bruken av dem under en «tradisjonell væpnet konflikt», så Pentagon jobber for å overtale Kongressen til å oppheve den betingelsen. En del av salgsargumentet til kongressen for å få disse hemmelige operasjonene startet på nytt, er at de vil være «det amerikanske militæret kaller ‘ikke-kinetiske’ – eller ikke-voldelige – oppdrag», som administrasjon av propaganda sikkert ville kvalifisere som.

Som vi diskuterte nylig, er det veldig dumt at det er et stort press i den amerikanske maktalliansen for å begynne å administrere mer regjeringspropaganda for å «motvirke russisk propaganda», når russisk propaganda ikke har noen meningsfull innflytelse i den vestlige verden. Før Russia Today ble stengt, trakk den bare 0,04 prosent av Storbritannias totale TV-publikum. Den mye omtalte russiske kampanjen for innblanding i valget på Facebook, var for det meste ikke relatert til valget og påvirket «omtrent 1 av 23 000 innholdsdeler» ifølge Facebook, mens forskning fra New York University på russisk trollingadferd på Twitter, i forkant av 2016-valget, fant «ingen bevis for et meningsfylt forhold mellom eksponering for den russiske utenlandske påvirkningskampanjen og endringer i holdninger, polarisering, eller stemmeadferd.» En studie fra Universitetet i Adelaide fant at til tross for alle advarslene om russiske roboter og troll, etter Russlands invasjon av Ukraina, var det overveldende flertallet av ikke-autentisk oppførsel på Twitter i løpet av den tiden, anti-russisk i sitt innhold.

I virkeligheten har dette presset vi har sett for å helle mer og mer energi inn i propaganda, sensur og andre former for kontroll av fortellingen, ingenting å gjøre med å «ta fra hverandre russisk propaganda» og alt å gjøre med å undertrykke dissens. Det amerikanske imperiet har febrilsk skrudd opp propaganda og sensur fordi den «store maktkonkurransen» det har forberedt mot Russland og Kina kommer til å kreve økonomisk krigføring, massive militærutgifter og kjernefysisk brinkmanship som ingen ville samtykke til uten mye manipulasjon. Ingen kommer til å samtykke til å bli gjort fattigere, kaldere og mindre trygge over noen global maktkamp som ikke gagner dem, med mindre det samtykket er aktivt produsert.

Det er derfor mediene har oppført seg så rart i det siste, det er derfor dissidentstemmer blir vanskeligere og vanskeligere å finne på nettet, det er hensikten med den nye «faktasjekk»-industrien og andre former for narrativ kontroll, og det er derfor Pentagon ønsker kongressens finansiering til sine propagandaoperasjoner i Ukraina. Det faktum at imperiets «stormaktskonkurranse» tilfeldigvis skjer samtidig med utbredt tilgang til internett, betyr at drastiske tiltak må gjøres for å sikre dets informasjonsdominans, slik at det kan marsjere publikum til å spille sammen med denne agendaen. Jo mer desperate våre herskere blir for å sikre unipolar planetarisk dominans, jo viktigere blir det å kontrollere fortellingen.


Denne artikkelen ble publisert på bloggen til Caitlin Johnstone:

Pentagon Wants To Return Special Ops Propagandists To Ukraine

Oversatt for Steigan.no av Hans Snøfjell.

Forrige artikkelRussland-Iran dumper dollaren og bryter opp amerikanske sanksjoner
Neste artikkelPlausible deniability, det å kunne nekte med troverdighet
Caitlin Johnstone er en australsk journalist og blogger. Hun skriver på sine nettsider at artikelene hun signerer stort sett er blitt til i dialog og samarbeid med ektemannen Tom Foley. "Det virker ganske åpenbart for meg at arten vår er på vei mot katastrofe hvis vår oppførsel i stor skala forblir diktert av systemer der mennesker og nasjoner konkurrerer med hverandre om makt og profitt i stedet for å samarbeide med hverandre til beste for alle. Jakten på profitt for sin egen skyld dreper biosfæren vår og agendaen for unipolar dominans driver oss stadig nærmere atomkrig, så jeg finner det ingen overdrivelse å si at selve vår overlevelse avhenger av å forlate kapitalismen og imperialismen til fordel for samarbeidsbaserte samfunnsmodeller."