Russland-Iran dumper dollaren og bryter opp amerikanske sanksjoner

0
Fotomontasje ved The Cradle

Nyheter om russiske banker som kobler seg til Irans finansielle meldingssystem styrker motstanden mot USA-pålagte sanksjoner i begge land og akselererer global avdollarisering.  

Fotomontasje ved The Cradle

Av Pepe Escobar – 9. februar 2023

Pepe Escobar.

Avtalen mellom sentralbankene i Russland og Iran som ble formelt undertegnet 29. januar om å koble sammen deres bankoverføringssystemer, er omveltende på mer enn én måte.

Teknisk sett vil fra nå av 52 iranske banker som allerede bruker SEPAM, Irans bank-telekomsystem, koble seg til 106 banker som bruker SPFS, Russlands ekvivalent til det vestlige bankmeldingssystemet SWIFT.

Mindre enn en uke før avtalen var dumaens formann Vyachslav Volodin i Teheran for å overvåke de siste detaljene som del av et møte i Russland-Iran interparlamentariske samarbeidskommisjon: han var fast bestemt på at begge nasjonene raskt skulle øke handelen med sine egne valutaer.

Rubel-rial handel

Ved å bekrefte at andelen av rubler og rial i gjensidige oppgjør allerede overstiger 60 prosent, ratifiserte Volodin suksessen med «felles bruk av Mir og Shetabs nasjonale betalingssystemer». Ikke bare omgår dette vestlige sanksjoner, men det er i stand til å «løse problemer knyttet til gjensidig fordelaktig samarbeid og økende handel».

Det er godt mulig at rubelen til slutt vil bli hovedvalutaen i vår bilaterale handel, ifølge Irans ambassadør i Moskva, Kazem Jalali: «Nå er mer enn 40 prosent av handelen mellom landene våre i rubler».

Jalali bekreftet også at Teheran går på avgjørende vis inn for rubelen som hovedvaluta i alle regionale integrasjonsmekanismer. Han siktet spesielt til den russisk-ledede eurasiske økonomiske unionen (EAEU), som Iran inngår en frihandelsavtale med.

SEPAM-SPFS-avtalen starter med et pilotprogram overvåket av Irans Shahr Bank og Russlands VTB Bank. Andre långivere vil gå inn når pilotprogrammet er ryddet for eventuelle feil.

Den viktigste fordelen er at SEPAM og SPFS er immune mot USAs og vestlige sanksjoner som er hensynsløst pålagt Teheran og Moskva. Når hele avtalen er i gang, kan alle iranske og russiske banker kobles sammen.

Det er ikke rart at det globale sør følger veldig nøye med. Dette vil sannsynligvis bli et landemerke for å omgå Belgia-baserte SWIFT – som i hovedsak kontrolleres av Washington, og i mindre skala, EU. Suksessen til SEPAM-SPFS vil helt sikkert oppmuntre til andre bilaterale eller til og med multilaterale avtaler mellom stater.

Alt handler om INSTC

Sentralbankene i Iran og Russland jobber også med å etablere en stabil myntenhet for utenrikshandel til å erstatte amerikanske dollar, rubel og rial. Dette vil være en digital valuta støttet av gull, som hovedsakelig skal brukes i den spesielle økonomiske sonen (SEZ) i Astrakhan i Det Kaspiske hav, som allerede flytter mye iransk last.

Astrakhan er tilfeldigvis det viktigste russiske knutepunktet i den internasjonale nord-sør-transportkorridoren (INSTC), et enormt nettverk av skips-, jernbane- og veiruter som drastisk vil øke handelen fra Russland – men også deler av Europa – over Iran til Vest-Asia og Sør-Asia, og omvendt.

Og det gjenspeiler den fulle geoøkonomiske dimensjonen til SEPAM-SPFS-avtalen. Den russiske sentralbanken startet tidlig for å opprette SPFS i 2014 da Washington begynte å true Moskva med utvisning fra SWIFT. Å slå den sammen med den iranske SEPAM åpner en helt ny horisont, spesielt gitt Irans ratifisering som et fullverdig medlem av Shanghai Cooperation Organization (SCO), og nå en ledende kandidat til å bli med i den utvidede BRICS+ -klubben.

Allerede tre måneder før SEPAM-SPFS -avtalen antydet den russiske handelsrepresentanten i Iran, Rustam Zhiganshin, at beslutningen «om å lage et alternativ til SWIFT-systemet» var tatt.

Teheran hadde forberedt infrastrukturen for å bli med i Russlands Mir-betalingssystem siden i sommer. Men etter at Moskva ble rammet av ekstremt harde vestlige sanksjoner og russiske banker ble avskåret fra SWIFT, bestemte Teheran og Moskva seg strategisk for å fokusere på å lage sitt eget SWIFT-alternativ for grenseoverskridende betalinger.

Alt det er relatert til den uhyre strategiske geoøkonomiske rollen til INSTC, som er en mye billigere og raskere handelskorridor enn den gamle Suez-kanalen.

Russland er Irans største utenlandske investor

Dessuten har Russland blitt Irans største utenlandske investor ifølge den iranske visefinansministeren Ali Fekri: Dette inkluderer «investeringer verdt 2,7 milliarder dollar til to petroleumsprosjekter i Irans vestlige provins Ilam de siste 15 månedene». Det er omtrent 45 prosent av de totale utenlandske investeringene i Iran i perioden oktober 2021 – januar 2023.

Selvsagt er hele prosessen i de innledende stadiene – siden den bilaterale handelen mellom Russland og Iran bare utgjør 3 milliarder USD årlig. Men en boom er uunngåelig på grunn av den akkumulerte effekten av SEPAM-SPFS, INSTC og EAEU interaksjoner, og særlige videre planer i å utvikle Irans energikapasitet, logistikk og transportnettverk via INSTC.

Russiske prosjekter i Iran er mangefasetterte: Energi, jernbaner, bilproduksjon og landbruk. Parallelt forsyner Iran Russland med mat- og bilprodukter.

Ali Shamkhani, sekretæren for Irans øverste nasjonale sikkerhetsråd, er glad i å minne alle på at Russland og Iran «spiller komplementære roller i global energi- og godstransport». Den frie avtalen mellom Iran og EAEU (FTA) er nesten sluttført – inkludert nulltoll for over 7500 varer.

I 2022 handlet EAEU varer for mer enn 800 milliarder dollar. Irans fulle tilgang til EAEU vil være uvurderlig når det gjelder å tilby en markedsport til store deler av Eurasia – og omgå amerikanske sanksjoner som en ekstra bonus. Et realistisk anslag er at Teheran kan forvente årlig handel på 15 milliarder dollar med de fem medlemmene av EAEU om fem år, så snart Iran blir det sjette medlemmet.

Registan, an old public square in the heart of the ancient city of Samarkand, Uzbekistan.

Arven fra Samarkand

Alt dette er på mange måter en direkte konsekvens av SCO-toppmøtet i Samarkand i september i fjor, da Russlands president Vladimir Putin og hans kinesiske motpart Xi Jinping personlig satset på å styrke den multipolare verden da Iran signerte et memorandum til bli med i SCO.

Putins private samtaler med Irans president Ebrahim Raisi i Samarkand handlet om dyp strategi.

INSTC er helt avgjørende her, og både Russland og Iran investerer minst 25 milliarder dollar for å styrke dens kapasitet.

Skip som seiler på elvene Don og Volga har alltid handlet med energi og landbruksvarer. Nå har Irans maritime nyhetsbyrå bekreftet at Russland vil gi skipene deres rett til å passere langs de indre vannveiene på Don og Volga.

I mellomtiden er Iran allerede etablert som den tredje største importøren av russisk korn. Fra nå av vil handel med turbiner, polymerer, medisinsk utstyr og bildeler være godt i gang.

Teheran og Moskva har signert en kontrakt om å bygge et stort lastefartøy for Iran som skal brukes i den kaspiske havnen Solyanka. Og RZD Logistics, et datterselskap av den russiske jernbanen RZD, driver regelmessige konteinerlastetog fra Moskva til Iran. Russian Journal for Economics spår at bare godstrafikken på INTSC kan nå 25 millioner tonn innen 2030 – ikke mindre enn en 20-dobling sammenlignet med 2022.

Inne i Iran er nye terminaler nesten klare for last som skal lastes av skip til jernbaner på kryss og tvers av landet fra Kaspia til Persiabukta. Sergey Katrin, leder av Russlands handels- og industrikammer, er sikker på at når frihandelsavtalen med EAEU er i gang, kan bilateral handel snart komme opp i 40 milliarder dollar i året.

Teherans planer er ekstremt ambisiøse, satt inn i et rammeverk for «Østaksen» til å begunstige Russland, Kina, India og Sentral-Asia.

Geostrategisk og geoøkonomisk innebærer det en sømløs sammenkobling av INSTC, EAEU, SCO og BRICS+. Og alt dette koordineres av kvartetten som virkelig betyr noe: Russland, Kina, India og Iran.

Selvfølgelig vil det være problemer. Den vanskelige konflikten mellom Armenia og Aserbajdsjan kan kanskje avspore INSTC: men vær oppmerksom på at forbindelser mellom Russland og Iran via det kaspiske hav lett kan omgå Baku hvis behovet skulle oppstå.

BRICS+ vil sementere dollarens fall

Bortsett fra Russland og Iran, har Russland og Kina også forsøkt å samkjøre sine bankmeldingssystemer i mange år nå. Det kinesiske CBIBPS (Cross-Border Inter-Bank Payments System) regnes som toppklasse. Problemet er at Washington har truet med å kaste ut kinesiske banker fra SWIFT hvis de kobles sammen med russiske banker.

Suksessen til SEPAM-SPFS kan tillate Beijing å ta steget full ut – spesielt nå etter den ekstremt harde halvlederkrigen og ballongfarsen. Når det gjelder suverenitet, er det klart at Kina ikke vil akseptere amerikanske restriksjoner på hvordan de skal flytte egne midler.

Parallelt vil BRICS i 2023 jobbe videre med å utvikle deres gjensidige finansielle betalingssystem og deres egen reservevaluta. Det er ikke mindre enn 13 bekreftede kandidater som er ivrige etter å bli med i BRICS+ – inkludert asiatiske mellommakter som Iran, Saudi-Arabia og Indonesia.

Alle øyne vil være rettet mot om – og hvordan – det gjeldsatte USA på 30 billioner dollar vil true med å utvise BRICS+ fra SWIFT.

Det er oppklarende å huske at Russlands gjeld i forhold til BNP er på bare 17 prosent. Kinas er 77 prosent. Nåværende BRICS uten Russland er på 78 prosent. BRICS+ inkludert Russland kan i gjennomsnitt bare være 55 prosent. Sterk produktivitet fremover vil komme fra en BRICS+ støttet av en gull- og/eller råvarestøttet valuta og et annet betalingssystem som omgår amerikanske dollar. Sterk produktivitet vil definitivt ikke komme fra det kollektive vesten hvis økonomier går inn i resesjonstider.

Midt i så mange sammenvevde utviklinger og så mange utfordringer, er én ting sikkert. SEPAM-SPFS-avtalen mellom Russland og Iran kan være bare det første tegnet på den tektoniske platebevegelsen i de globale bank- og betalingssystemene.

Velkommen til en verden av nye betalingsmeldingssystemer. Og velkommen til deres forening i et globalt nettverk. Det vil selvfølgelig ta tid. Men dette høyhastighetstoget har allerede forlatt stasjonen.


Originalen er publisert på The Cradle:

The Big Stiff: Russia-Iran dump the dollar and bust US sanctions

Oversatt til norsk for steigan.no av Runar B.

Forrige artikkelMens vi venter på Bidens definisjon av seier i Ukraina
Neste artikkelPentagon ønsker å returnere Special Ops propagandister til Ukraina
Pepe Escobar er spaltist i The Cradle, redaktør i Asia Times og en uavhengig geopolitisk analytiker med fokus på Eurasia. Siden midten av 1980-tallet har han bodd og jobbet som utenrikskorrespondent i London, Paris, Milano, Los Angeles, Singapore og Bangkok. Han er forfatter av utallige bøker; hans siste er Raging Twenties.