Kan det tenkes at mRNA-vaksinen har skadelige bivirkninger?

0
Shutterstock / montasje

Av Jan Raa.

Jan Raa.

Jeg er ikke vaksinemotstander. Men helt siden jeg utpå våren 2021 fikk tilbud om å bli vaksinert mot covid-19, har jeg vært skeptisk til mye av det som er blitt fortalt om mRNA-vaksinens effekt og sikkerhet. Jeg betvilte det faglige grunnlaget for at vaksinen ville hindre smittespredning og bidra til utvikling av flokkimmunitet, slik «eksperter» i immunologi forsikret oss om på TV og i avisartikler. Det jeg fryktet, basert på mine grunnkunnskaper i biokjemi og immunologi, var at injisering av virusgenet (RNA) for koronavirusets piggprotein («spike-proteinet») ville kunne ha farlige fysiologiske konsekvenser.

Det var en banebrytende vaksineringside å injisere virusgenet (RNA) for piggproteinet for at kroppens egne celler skulle bruke denne genkoden som oppskrift (mRNA) på å lage piggproteinet. Kroppen skulle med andre ord selv lage et virusprotein (antigen) som hører hjemme i covid-19-viruset, som så immunsystemet skulle reagere på og lage antistoff mot. Dette var et helt nytt og uprøvd prinsipp som er helt forskjellig fra som gjelder for velprøvde vaksiner, og det avviker fundamentalt det som foregår i en naturlig infeksjonsprosess. Bare av den grunn takket jeg nei til mRNA-vaksinen. Men det lå også andre risikovurderinger bak.

I en artikkel i Helsemagasinet Vitenskap og Fornuft (VOF) i Desember 2022 om myndighetenes covid-19-politikk har jeg forklart min skepsis. I ett av avsnittene skrev jeg følgende:

«Jeg anså det som altfor risikabelt å få injisert virusgenet (mRNA) som ville få mine egne celler – overalt i kroppen – til å lage virusets piggprotein. Piggproteinet binder seg til enzymet ACE (angiotensin konverterende enzym), som regulerer nivået av hormonet angiotensin i kroppen. Dersom denne reguleringen blir forstyrret ved at piggproteinet fester seg til ACE, kunne jeg ikke se bort fra at injeksjon av mRNA kunne ha alvorlige bivirkninger. I eksperimentelle forsøk med dyr kan injeksjon av angiotensin brukes for å kunne framkalle hjertesvikt – noe å tenke på! Jeg fant ingen tilgjengelig informasjon som utelukket at dette kunne skje også hos mennesker. Myndighetene og mediene levnet derimot ingen tvil: Injeksjon av virus-mRNA hindrer smittespredning, redder liv og har ytterst sjelden alvorlige bivirkninger.

Jeg fryktet med andre ord at kroppens egenproduksjon av koronavirusets piggprotein etter injisering av virus-RNA, kunne føre til økt nivå av angiotensin 2 i kroppen. I så fall kunne jeg ikke se bort fra at mRNA-vaksinen kunne føre til vevsskader og økt risiko for organsvikt, spesielt hjertesvikt.

Første trinn i den naturlige infeksjonsprosessen for covid-19-viruset består i at piggproteinet på virusets overflate fester seg til ACE-reseptoren (ACE = Angiotensin Converting Enzyme) i lunge- eller tarm-epitelene og bruker den som inngangsport i kroppen. Men ACE er ikke bare inngangsporten for viruset. Det er også et enzym som finnes overalt i kroppen og som regulerer nivået av hormonet angiotensin 2. Dersom det skulle vise seg at denne enzymaktiviteten ble hemmet når virusets piggprotein er bundet til ACE, kunne man ikke se bort fra at dette ville kunne føre til forhøyet nivå av angiotensin 2, og dermed til vevskader og organsvikt. Slike sammenhenger ble etterlyst i en artikkel publisert allerede i 2020 (referanse til slutt).

“Critical questions that are yet to be answered include: (1) What effect does SARS-CoV-2 binding to ACE2 have on its enzymatic activity, and on its protective actions toward lung epithelial cells and lung injury?”

Jeg har fortsatt ikke klart å finne svar på det viktige spørsmålet som ble stilt. Men for alt jeg vet kan det finnes opplysninger om dette i dokumentene (mange er fortsatt hemmelige) som lå til grunn for hastegodkjenningen av mRNA-vaksinen. Går angiotensin 2-nivået opp etter mRNA-vaksinering? Er det noen helserisiko forbundet med hemmet ACE-aktivitet? Pålitelige svar på slike spørsmål vil kunne sette uavhengige fagfolk på sporet av mulige mekanismer som kan være involvert i det som det lenge ikke kan diskuteres offentlig, nemlig at det kan være en sammenheng mellom mRNA-vaksinering og f.eks. unormale blødninger hos kvinner og plutselig død av hjertesvikt. Men erstatning til kvinner med alvorlige menstruasjonsforstyrrelser etter covid-19-vaksinering, er et første tegn på at det ikke lenger nytter å fornekte sammenhengen. 

I artikkelen i VOF ga jeg også uttrykk for usikkerhet forbundet med at piggproteinet kanskje ble værende i kroppen i lang tid etter injeksjon av mRNA-vaksinen.

 Da mRNA-vaksinene ble godkjent, var det ingen tilgjengelig informasjon for slike som meg om hvor lenge virusets mRNA ble værende i kroppen, og hvor mRNA tok veien. Kunne det bli værende lenge i hjertet, nyrene, hjernen og i andre organer, og fortsette å produsere virusets piggprotein overalt i kroppen lenge etter injeksjonen?

Nå vet man mer om dette. Piggproteinet blir værende i kroppen, eller blir produsert jevnt og trutt, i månedsvis etter at virus-genet ble injisert. Kan dette være grunnen til den alarmerende høye overdødeligheten i vestlige land i 2021/22 (og så langt i 2023)? Gud forby å stille et slikt spørsmål! Hvorfor er media tause? Det dreier seg om overdødelighet som tilsvarer antall omkomne i tilfelle det hver dag i hele 2022 styrtet et fullt jumbojet-fly, bare i Storbritannia.  

Overfor venner og kolleger har jeg aldri lagt skjul på min skepsis til det som ble fortalt om mRNA-vaksinens effekt og sikkerhet. Jeg har aldri forstått at det var faglig grunnlag for myndighetenes påstand om at denne vaksinen ville kunne hindre smittespredning og bidra til flokkimmunitet i befolkningen. I et foredrag den 4. juni 2020 (omtalt lenger nede på bloggen) har jeg forklart hvorfor. Mine faglige innvendinger har ført til at jeg av mange blir regnet for å være «antivakser» som ikke stoler på myndighetene. En som var blitt forledet av konspirasjonsteoretikere.

Mange mennesker med naturvitenskapelig kunnskaper har tilsynelatende heller ikke stilt kritiske spørsmål om mRNA-vaksinens fortreffelighet. Har de stolt helt og fullt på myndighetene, eller har de ikke fått anledning til å ytre seg? Min erfaring er at mange fagfolk har blitt påvirket av de historiene som er blitt formidlet i NRK, TV2, radiokanaler og de dominerende avisene i Norge – og i tilsvarende media verden over. Det er et samfunnsproblem at mange faktabaserte forslag til artikler skrevet av framragende fagfolk, er blitt avvist i toneangivende medier, men blitt trykket i alternative medier som f.eks. Steigan.no og Hemali. Et lite knippe «eksperter» har derimot fått anledning til å definere «den rette lære» om covid-19-pandemien og mRNA-vaksinene – uten motforestillinger.

En folkefiende av Henrik Ibsen gir god innsikt i sosialpsykologiske aspekter ved det som har foregått de siste to-tre årene når det gjelder covid-19-pandemien og mRNA-vaksineringen. Selv om Dr. Stockman hadde rett i sin sak, ble han stående alene og måtte til slutt gi tapt da pressen, pengene og resten av samfunnets maktapparat vendte seg mot ham – mens den «tause majoritet» var passiv.

ACE2, Much More Than Just a Receptor for SARS-COV-2.

Lobelia Samavati and Bruce D. Uhal (2020). Frontiers in Cellular and Infection Microbiology (perspective) 05 June 2020/volume 10/article 317.


Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til Jan Raa.

Forrige artikkelRapport: Biden skal ha tilbudt Russland 20 prosent av Ukraina for å avslutte krigen
Neste artikkelIsraels tidligere statsminister sier at USA «blokkerte» hans forsøk på en fredsavtale mellom Russland og Ukraina