I Sveits blir det folkeavstemming om bevaring av kontanter

0

97 % av sveitsiske borgere har fortsatt kontanter i lommeboka

Swiss Freedom Movement (FBS) har nå samlet inn nok underskrifter (111 000) til å kreve en nasjonal avstemning om å bevare kontanter for ettertiden. Hvis dette forslaget blir vedtatt, vil det bety at den føderale regjeringen må sørge for at mynter og sedler alltid er tilgjengelige i tilstrekkelige mengder.

Av Romy Rohmann.

Dessuten må ethvert forsøk på å erstatte den sveitsiske francen med en annen valuta bety at for eksempel dersom sentralbanken ønsker å innføre en digital valuta må dette også gjennom en folkeavstemning.

Free Switzerland Movement (FBS) er opptatt av at kontanter spiller en mindre rolle i mange økonomier, ettersom elektroniske betalinger mer og mer blir standard for transaksjoner i våre stadig mer digitaliserte samfunn, dette gjør det lettere for staten å overvåke innbyggernes handlinger. Derfor ønsker de å få lagt inn en klausul i Sveits’ valutalov, som styrer hvordan sentralbanken og regjeringen forvalter pengemengden, en klausul som fastsetter at en «tilstrekkelig mengde» av sedler eller mynter alltid må forbli i omløp.

«Det er klart at … å kvitte seg med kontanter ikke bare berører spørsmålet om åpenhet, enkelhet eller sikkerhet … men også innebærer en enorm fare for totalitær overvåking,» sa FBS-president Richard Koller på gruppens nettside.

Ifølge funn fra den sveitsiske nasjonalbankens siste undersøkelse av folks forbruksvaner, utført høsten 2020, har 97 % av sveitsiske borgere fortsatt kontanter i lommeboka.

40 prosent av transaksjonene ble fortsatt utført med kontanter, dette er høyere enn mange av Sveits mer kontantløse europeiske naboer, som Storbritannia (rundt 15 %), Sverige (under 10 %) og Norge (3-4 %, laveste nivå av kontantbruk i verden).

Kontantbruken avtok under pandemien, hovedsakelig på grunn av ubegrunnet frykt for at kontanter kunne forverre spredningen av COVID. Denne frykten ble satt i gang og forstørret av media og mange nektet håndtering av kontanter på grunn av dette. Selv om denne smittefaren gang på gang ble avvist fortsetter forhandlere i enkelte land å avvise kontanter.

Det er tre unike fordeler med kontanter, ifølge SNB

For det første gjør kontanter det oversiktlig og enkelt å administrere pengene dine. Det er lettere å holde et godt grep om forbruket ditt med sedler og mynter. Du trenger bare å åpne lommeboken for å se om du har råd til ekstra utgifter. Det er med god grunn at foreldre vanligvis gir barna lommepengene i kontanter. Når du derimot holder et plastkort inntil en betalingsterminal, ser du bare et beløp som vil bli belastet kontoen din på et tidspunkt i fremtiden.

For det andre, takket være dens enkelhet i bruk, lar kontanter alle delta i økonomien og i det sosiale livet. Du trenger ikke en konto eller mobiltelefon for å betale med mynter og sedler, og du trenger heller ikke tilhørighet til digital teknologi.

For det tredje, når du betaler med kontanter, trenger du ikke oppgi personlige opplysninger som navn eller kortnummer. Ved elektroniske betalinger lagres imidlertid informasjon om personene som utfører betalingen og deres betalingsatferd.

Det vi også kan legge til er at kontanter sikrer oss ved en situasjon når kortterminaler en ute av drift, dette opplevde vi i Norge i mai 2022,

Norges «kontantkrise» ser ut til å ha oppmuntret både regjeringen og Norges Bank til å styrke kontanttjenester og retten til å betale med sedler og mynter. Justis- og beredskapsdepartementet fremmet i september 2022 forslag til endringer i loven for å styrke retten til å betale kontanter, med krav om at fysiske virksomheter skal akseptere det.

I denne svenske dokumentaren; Kriget mot kontanterna belyses de problemene som oppstår når kontantene forsvinner og hvordan bankenes makt øker i takt med dette.

YouTube player

Det vi veit er at de fleste sentralbanker, inkludert Norges Bank og SNB, ser på muligheten for å lansere sine egne digitale sentralbankvalutaer, eller CBDC, i en ikke så fjern fremtid. Mens de fleste sentralbanker gjentatte ganger har sagt at CBDC-er, når de er lansert, vil eksistere sammen med kontanter, er det ingen garantier for at det er det som vil skje, eller under hva slags forhold.

Vi i Steigan.no har skrevet om kampen om retten til bruk av kontanter i flere artikler, vi intervjuet også leder Kim René Hamre leder for JA til kontanter i august, for å få mer informasjon om arbeidet deres og organisasjonen, og dette er noe av hva han sier:

Vi i «JA til kontanter» kjemper for den viktige rollen kontantene utgjør i samfunnet, for å opprettholde personvern, for å inkludere alle de ikke-digitaliserte menneskene som av en eller annen årsak ønsker og bruke kontanter. Kontanter utgjør å ifølge b.la. Norges bank en viktig konkurranse til banker og for at priser på bank tjenester holdes nede, om kontantene fjernes vil det være enklere for bankene og ta høyere gebyrer for digitale betalingstjenester ettersom dette da vil bli et av de eneste alternativene.

Kontanter utgjør ikke minst en svært viktig nasjonal beredskap for å unngå kaos og kollaps i samfunnet, om vi skulle bli utsatt for cyberangrep eller lignende og de digitale betalingstjenestene svikter.

Dette fikk vi b.la. merke 16. Mai da nærmere 130.000 kortterminaler var nede og kontanter var det beste alternativet og et av de eneste som fungerte, til tross for at dette varte i korte timer så endte det med gigantiske køer til minibanker og mye frustrasjon. Det medfører å et betydelig tap i inntekt for virksomhetene det rammer, og hvem erstatter den tapte inntekten og de ulempene dette har medført? Svaret på det er nok ingen. Ikke lenge etterpå så kom et hacking angrep mot slutten av Juni fra en russisk hacking gruppe, som rammet viktige statlige digitale tjenester og tjenesten BankID. Dette rammet selv meg som var i utlandet på dette tidspunktet, men heldigvis så hadde jeg med meg kontanter som gjorde at alt gikk fint men uten de så hadde jeg måtte gå flere dager uten å kunne betale for meg i påvente av at banken skulle få ordnet opp i problemet.

Den gangen hadde FB gruppa Ja til kontanter 57 000 medlemmer, nå har den 59 517 medlemmer så det er tydelig at det også er noe som opptar nordmenn.

Dersom FBS’ folkeavstemning om å bevare kontanter ble vedtatt kan Sveits bli en potensiell «europeisk fanebærer» for forsvar av kontanter, så dette heier vi på.

https://www.euronews.com/next/2023/02/06/cashless-society-not-in-switzerland-where-people-will-vote-to-keeping-banknotes-and-coins-

På steigan.no finner du mange artikler om kontanter.

Forrige artikkelUkraina – måter å tenke på
Neste artikkelFN-eksperter: Iranere med blodsykdom dør på grunn av USAs sanksjoner