FHI: – Det har vært usikkert hele veien hvor effektivt det er å be folk bruke munnbind

0
Tonsberg, Norway - January 23, 2021:nerdy man with glasses and wearing face mask in IKEA Oslo during covid-19

Mandag starter FHI en kampanje for å få tak i 5000 deltagere til en stor munnbindstudie. Studien skal kartlegge hvilken effekt munnbind har på smittespredning. Dette skriver NRK.

Kanalen skriver videre:

Folkehelseinstituttet skriver i beskrivelsen av studien at så vidt de vet, finnes det ikke tydelige resultater som viser at munnbind beskytter effektivt mot korona eller andre luftveisinfeksjoner. FHI vil nå prøve å få et endelig svar på dette gjennom en stor munnbindstudie.

Nytten av munnbind

– Det har vært usikkert hele veien hvor effektivt det er å be folk bruke munnbind med tanke på å forhindre smittespredning. Og etter tre år er vi fremdeles usikre. Så dette er et forsøk på å få mer og bedre kunnskap om hvor nyttig det er å be folk om å bruke munnbind. Det sier lederen for FHIs Senter for forskning på epidemitiltak Atle Fretheim.

Han sier at det er en god del som tyder på at munnbind har en viss effekt.

– Men det er veldig stor usikkerhet rundt hvor god effekten er. Det kan hende den er veldig liten, og det er det vi skal prøve å finne ut, sier Fretheim.

Det finnes flere internasjonale studier som er gjort på effekten av munnbindbruk.

– Men ingen som har konkludert skikkelig om det fungerer eller ikke.

Fortsatt ikke peiling etter snart tre år

Vi må korrigere Fretheim litt. Det har ikke vært «anbefalinger» om bruk av masker. Det har vært påbud. Forskjellen er dramatisk.

I Italia, som har vært verre enn Norge, kunne man til tider få bøter om man ikke gikk med maske utendørs.

Myndighetene har aldri hatt noe vitenskapelig grunnlag for disse påbudene. Det bekrefter FHI nå. For når de ikke etter snart tre år kan si om maskene har noen smittehemmende effekt eller ei, så må vi bare slå fast at vi og andre kritikere har hatt rett. Maskepåbudene har aldri hatt noe vitenskapelig grunnlag. I tillegg har maskene en masse skadelige virkninger, både i form av redusert pustekvalitet, inhalering av skadelige stoffer, oppsamling av bakterier og virus og i form av alvorlig sosial fremmedgjøring. Til og med barns språkopplæring har blitt skadet av maskepåbudet.

Og dette tok myndighetene seg retten til å gjøre til tross for at deres fremste helsfaglige rådgiver ikke har kunne gi noen vitenskapelig dekning for påbudene.

Etter Smittevernloven skal tiltak mot befolkninga være helsefaglig begrunnet og forholdsmessige:

§ 1-5.Grunnleggende krav ved iverksetting av smitteverntiltak

Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.

Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep.

Innrømmelsen fra FHI betyr at de og regjeriuga også i dette tilfellet har brutt Smittevernloven.

Vi har advart

Ingen skal si at dt ikke har foreligget argumenter mot dette overgrepet mot befolkninga. Se her noen av våre kilde- og forskningsbaserte artikler mot hele maskefarsen:

De vitenskapelige argumentene mot ansiktsmasker

Forskere studerte 12 ulike ansiktsmasker og alle inneholdt kreftframkallende stoffer

– Kolonier av bakterier og sopp samler seg på ansiktsmasker

Ansiktsmasker skader små barns språkutvikling og sosiale ferdigheter

Analyse av barns ansiktsmasker: Mange inneholdt farlige bakterier

Forskning: Ansiktsmasker er fysisk og psykologisk helseskadelige

Og ikke minst:

Charter-Svein hadde rett!

Forrige artikkelRapport: Nesten hver eneste HIMARS Ukraina skyter ut får koordinatene sine fra USA
Neste artikkelUSA: Forslag i Kongressen om å avslutte krigen i Ukraina