Forskere studerte 12 ulike ansiktsmasker og alle inneholdt kreftframkallende stoffer

0

I en studie av 12 ansiktsmasker inneholdt hver maske titandioksid (TiO2)-partikler i minst ett lag, på nivåer som «oversteg det akseptable eksponeringsnivået.»

Av Dr. Joseph Mercola.

Det internasjonale byrået for kreftforskning (The International Agency for Research on Cancer) klassifiserer titandioksid som et kreftfremkallende stoff i gruppe 2B, noe som betyr at det er «muligens kreftfremkallende for mennesker» ved innånding.

En meta-analyse ba om en nytenkning av nano-TiO2-sikkerhet, med henvisning til en rekke toksiske effekter hos mennesker og vannlevende dyr.

Masker gir både fysisk og psykisk belastning; tidsskriftet Pediatrics fremhevet den følelsesmessige belastningen foreldre, klinikere og pasienter føler på grunn av maskering på barnekreftavdelinger.

YouTube har oppdatert retningslinjene sine om hva som utgjør «feilinformasjon», og lar deg nå si at masker ikke fungerer.

Ansiktsmaskene som skulle beskytte helsen din kan vise seg å være skadelig for den, ettersom økende bevis peker på giftstoffer i fibrene deres. Titandioksid er et slikt giftstoff, et som er spesielt urovekkende i ansiktsmasker fordi det er et mistenkt menneskelig kreftfremkallende stoff når det inhaleres.

Ikke bare har voksne blitt utsatt for dette sannsynlige kreftfremkallende stoffet på grunn av utbredte maskemandater som ble innført under pandemien, men det har også barn, hvis kropper er spesielt utsatt for giftige påvirkninger.

Sammen med bevis som tyder på at maskemandater og bruk ikke reduserte spredningen av COVID-19, blir tvungne maskemandater desto mer grusomme.

Gruppe 2B kreftfremkallende påvist i masker

Det internasjonale byrået for kreftforskning klassifiserer titandioksid som et kreftfremkallende gruppe 2B, noe som betyr at det er «muligens kreftfremkallende for mennesker» ved innånding. Før pandemien skjedde dette først og fremst i arbeidsmiljøer under produksjon av titandioksidpulver eller ved produksjon av produkter som inneholder stoffet.

Det har også vært en viss bekymring for spray-på (aerosoliserte) solkremer, hårfargesprayer og kosmetiske pulvere som inneholder mikroskopiske partikler av titandioksid som kan inhaleres.

Nærmere bestemt inkluderer staten California titandioksid i form av luftbårne partikler som måler 10 mikrometer eller mindre på sin Proposition 65-liste, og sier at «titanium dioxide (luftbårne, ubundne partikler av respirabel størrelse) er på Proposition 65-listen fordi det kan forårsake kreft. Eksponering for titandioksid kan øke risikoen for kreft.»

Til tross for det faktum at titandioksids kreftfremkallende egenskaper ved innånding er velkjent, brukes forbindelsen ofte i ansiktsmasketekstiler for å forbedre stabiliteten overfor ultrafiolett lys og for bruk som et hvitt farge- og matteringsmiddel.

Nanopartikkelteknologi brukes også i ansiktsmasker, og nanofibre som inneholder titandioksid har blitt brukt til å lage antimikrobielle filtre, ofte i kombinasjon med sølv og grafen, mens titandioksid nanopartikkelbelegg også kan påføres bomullsstoff for å forbedre antibakterielle egenskaper.

Ikke bare har uønskede effekter blitt rapportert i dyrestudier som involverer inhalering av titandioksidpartikler, men et team av forskere advarte om «mulige fremtidige konsekvenser forårsaket av en dårlig regulert bruk av nanoteknologi i tekstiler,» og utvider potensielle helse- og miljøeffekter for mennesker.

Forskerne uttalte:

«Selv om det opprinnelig ble klassifisert som biologisk inert, er det stadig flere bevis på toksisiteten til TiO2 [titanium dioxide] for mennesker og ikke-målorganismer … Kunstig svette ble også brukt for å teste konsentrasjonen av sølv og TiO2 frigjort fra stoffer. Frigjøringshastigheten ble funnet å avhenge av konsentrasjonen av nanomaterialer i stoffet og svettens pH.»

En meta-analyse publisert i tidsskriftet Small, som fokuserer på vitenskap på nano- og mikroskala, ba også om en nytenkning av nano-TiO2-sikkerhet, med henvisning til en rekke giftige effekter hos mennesker og vannlevende dyr:

«Genotoksisitet, skade på membraner, betennelse og oksidativt stress dukker opp som hovedmekanismene for nano-TiO2-toksisitet. Videre kan nano-TiO2 binde seg til frie radikaler og signalmolekyler, og forstyrre de biokjemiske reaksjonene på plasmalemma [cellemembran].

«På det høyere organisasjonsnivået manifesteres nano-TiO2-toksisitet som de negative effektene på kondisjonsrelaterte organismeegenskaper, inkludert fôring, reproduksjon og immunitet i vannlevende organismer.»

TiO2 i masker overstiger «akseptabelt» eksponeringsnivå

I en studie publisert i Scientific Reports testet forskere mengden titan – brukt som en proxy for TiO2-partikler – i 12 ansiktsmasker ment å bæres av publikum, inkludert engangsvarianter så vel som gjenbruksmasker. Maskene ble laget av forskjellige materialer, inkludert syntetiske fibre som polyester og naturlige fibre, for eksempel bomull.

Hver maske inneholdt titandioksidpartikler i minst ett lag, selv om de ikke ble funnet i bomullsfibre eller smelteblåste ikke-vevde stoffer.


Resten av artikkelen kan leses her: Scientists Studied 12 Masks — Every One Contained This Cancer-Causing Compound

I steigan.no har vi vist til mye forskning på de helseskadelige virkningene av den utstrakte bruken av ansiktsmasker. Her er et lite knippe av artiklene:

Forskning: Helseskadelig å bruke masker

– Kolonier av bakterier og sopp samler seg på ansiktsmasker

Fauci : Vil tvinge på barn masker som inneholder kreftframkallende stoffer

Forskning: Bruk av masker gir barn uakseptable nivåer av CO2

Analyse av barns ansiktsmasker: Mange inneholdt farlige bakterier

Forrige artikkelJosep Borell: «Europa er en hage – resten av verden er en jungel»
Neste artikkelToppforskere ber om stans i 5G-utrullingen og nye, tryggere grenseverdier for trådløs stråling