De vitenskapelige argumentene mot ansiktsmasker

0

Nok en gang begynner mediene å fremme bruk av masker, et tiltak det ikke finnes noe vitenskapelig argument for.

Freddie Sayers i UnHerd har snakket med Dr Leslie Bienen som jobber innen helsepolitikk, Dr Jeanne Noble som er akuttlege og direktør for Covid Response ved UCSF Parnassus Emergency Department og Dr. Margery Smelkinson som er infeksjonsforsker har forsket på influensa og SARS-CoV-2.

I denne samtalen handler det om bruken av ansiktsmasker, som igjen pusjes av de store mediene til tross for at det aldri er påvist at det har noen gunstig virkning.

Denne vintersesongen har blant annet New York Times, Washington Post, Wall Street Journal og Atlantic publisert artikler om samme tema. Ifølge deres råd bør vi ta på masker på nytt for å forhindre sesongmessig spredning av influensa, RSV, Covid-19 og forkjølelse. Dette ser ut til å bli en årlig begivenhet, som med de medfølgende påbudene etter helligdager på noen skoler , høyskoler og andre steder  slik disse artiklene aktivt oppmuntrer til.   

Men selv om disse artiklene er fulle av sitater fra helsemyndigheter og sykdomseksperter, er høykvalitetsdata fraværende for å støtte påstander om at maskering reduserer spredningen av sirkulerende sesongvirus. 

Årsaken til denne utelatelsen kan være at det, tre år inn i pandemien, ikke finnes noen bekreftende undersøkelser som viser at masker er en effektiv metode for virusinfeksjonskontroll. Faktisk viser de vitenskapelige studiene av høyeste kvalitet, randomiserte kontrollerte studier (RCT), det motsatte: at masker gjør liten eller ingen forskjell når det gjelder å kontrollere spredning av influensa, SARS-CoV-2 eller RSV. 

I mai 2020 oppsummerte CDC (Centers for Disease Control and Prevention) data fra 14 randomiserte studier som ikke viste noen betydelig fordel med masker for å redusere overføring av influensa. En analyse av ni studier utført av Cochrane, en organisasjon som gjennomfører store vurderinger av helseintervensjoner, kom til lignende konklusjoner i november 2020. Studier av maskering for å forhindre forkjølelse og RSV hadde også negative resultater. 

For Covid-19 er det to randomiserte studier som evaluerer maskers evne til å kutte virusspredning. En, utført i Danmark våren 2020, fant ingen statistisk signifikant forskjell i infeksjonsrater mellom maskerte og umaskede grupper. En annen, større randomiserte¨ studie, utført i Bangladesh fra slutten av 2020 til våren etter, viste en liten, men statistisk signifikant reduksjon av symptomatiske Covid-19-tilfeller i landsbyer som bruker kirurgiske masker. Likevel gikk selv denne lille fordelen tapt ved ny analyse ved bruk av forskjellige statistiske parametere. Et ytterligere funn om at maskefarge utgjorde en forskjell i effektivitet antyder videre at disse positive dataene var vridd på en eller annen måte. 

En annen streng studie, men ikke en RCT, ble utført på skoler i Catalonia i Spania. Dette viste at umaskerte femåringer hadde samme mengde tilfeller av Covid-19 som maskerte seksåringer, alderen da maskering var påbudt. 

Disse høykvalitetsstudiene er tydeligvis ikke koblet sammen i noen «mask up»-artikler. I stedet refererer lenker (hvis noen er gitt) til observasjonsstudier av lav kvalitet, for eksempel en CDC-analyse fra 2021 som fant høyere pediatriske Covid-19-rater i umaskerte skoler sammenlignet med maskerte. Denne studien ble deretter avvist ved reanalyse ved bruk av flere distrikter og en lengre tidsperiode. 

En fersk analyse utført på skoler i Massachusetts , som rapporterer at masker reduserte antall tilfeller av Covid-19, er en annen populær kilde som brukes til å støtte medieoppfordringer om å maskere seg. Imidlertid var denne studien også full av problemer, som endringer i testpraksis etter at maskering ble droppet (påvirker Covid-19-deteksjon) og forskjeller i nivåer av naturlig immunitet mellom maskerte og demaskerte skoler før og under studieperioden. I tillegg hadde mange av skolene som ble angitt for å ha behov for masker i løpet av studieperioden allerede droppet påbudet

Mange medier har også gjentatt at «masker av høy kvalitet» er løsningen på virusspredning. Men igjen, vi mangler randomiserte data som gir bevis på at disse maskene gjør en betydelig bedre jobb enn andre typer. Mens monterte N95-er kan være effektive for å beskytte mot bakterie- og dråpeoverføring , har flere RCT-er funnet at de ikke er vesentlig bedre enn kirurgiske masker til å beskytte mot influensa eller SARS-CoV-2- infeksjon.  

Man kunne ønske at masker skal fungere, men så langt indikerer data av høy kvalitet at de ikke gjør det, i hvert fall ikke på et målbart befolkningsnivå. Det samme gjelder hurtigtesting. Tatt i betraktning den begrensede nøyaktigheten til en enkelt asymptomatisk vattpinne ved påvisning av SARS-CoV-2, er rådet om å «teste før du treffer bestemor» ikke støttet av bevis på at dette ville gi meningsfull beskyttelse. Faktisk har noen få studier vist at store asymptomatiske Covid-19-testprogrammer har hatt svært begrenset nytteverdi for å redusere overføring.

Å insistere på maskenes effektivitet eller påliteligheten til antigentesting kan faktisk oppmuntre sårbare mennesker, eller de som samhandler tett med sårbare mennesker, til å ta risiko ved å fremkalle en falsk følelse av sikkerhet. Dette fenomenet, kjent som Peltzman-effekten, der folk opptrer mer uforsiktig når de opplever at risikoen er lavere på grunn av tilstedeværelsen av et autovern, har vist seg å påvirke en rekke former for atferd, inkludert kjøring, narkotikabruk og seksuell aktivitet. 

Når det gjelder koronaviruset, kan dette innebære å gi avkall på andre forholdsregler som faktisk ville beskytte seg selv og andre, som å vaksinere seg, unngå folkemengder, sørge for at rommene er godt ventilert og holde seg hjemme når de er syke. Til og med Covid-19-responskoordinatoren i Det hvite hus, Ashish Jha, så nylig ut til å beklage at en overdreven avhengighet av maskering har erstattet nødvendige investeringer for å forbedre innendørs luftkvalitet.

Det faktum at mange nyhetskanaler fortsetter å promotere fortellinger som ikke støttes av vitenskapelig bevis av høy kvalitet, kan bidra til historisk lavt nivå av tillit til media. Hyping av uprøvde avbøtende tiltak var, og fortsetter å være, en alvorlig feil.

Dr Leslie Bienen jobber innen helsepolitikk. 
Dr Jeanne Noble er akuttlege og direktør for Covid Response ved UCSF Parnassus Emergency Department. 
Dr. Margery Smelkinson er en infeksjonsforsker hvis forskning har fokusert på influensa og SARS-CoV-2.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelSmå og store usannheter i energipolitikken
Neste artikkelFritt Ord tjener stort på skatteparadiser
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.