Endringene i WHOs statutter vil innføre et internasjonalt diktatur

0

Endringene i WHOs statutter må stoppes.

WHO er i ferd med å oppnå en internasjonal avtale som vil oppløse nasjonal suverenitet og erstatte den med et globalt medisinsk og finansielt diktatur, som vil ta bort medlemslandenes nasjonale uavhengighet, individuelle statlige myndighet og folkets umistelige rett til privatliv angående helsespørsmål og friheten til å reise.

International Health Regulations Review Committee (IHRRC) i Verdens helseorganisasjon (WHO) har møttes i hemmelighet for å ferdigstille det som nå er et 46 siders dokument som inkluderer foreslåtte endringer i International Health Regulations (IHR).

Overnasjonalt internasjonalt diktatur

De foreslåtte endringene vil:

1. Endre den generelle karakteren til Verdens helseorganisasjon fra en rådgivende organisasjon som bare gir anbefalinger – til et styrende organ hvis proklamasjoner vil være juridisk bindende. (Artikkel 1)

2. Utvide omfanget av det internasjonale helseforskriften kraftig til å inkludere scenarier som bare har et «potensial til å påvirke folkehelsen». (Artikkel 2)

3. Søke å fjerne «respekten for menneskers verdighet, menneskerettigheter og grunnleggende friheter». (Artikkel 3)

4. Gi generaldirektøren for WHO kontroll over produksjonsmidlene gjennom en «tildelingsplan for helseprodukter» for å kreve at utviklede stater skal levere pandemiske reaksjonsprodukter som anvist. (Artikkel 13A)

5. Gi WHO myndighet til å kreve medisinske undersøkelser, bevis på profylakse, bevis på vaksine og å implementere kontaktsporing, karantene og BEHANDLING. (Artikkel 18)

6. Instituere et system med globale helsesertifikater i digitalt eller papirformat, inkludert testsertifikater, vaksinebevis, profylaksesertifikater, gjenopprettingssertifikater, passasjerlokaliseringsskjemaer og en reisendes helseerklæring. (Artikkel 18, 23, 24, 27, 28, 31, 35, 36 og 44 og vedlegg 6, 7 og 8)

7. Omdirigere uspesifiserte antall milliarder av dollar til Pharmaceutical Hospital Emergency Industrial Complex uten ansvar. (Artikkel 44A)

8. Tillate utlevering av personlige helseopplysninger. (Artikkel 45)

9. Betraktelig utvide Verdens helseorganisasjons myndighet til å sensurere det de anser som feilinformasjon og desinformasjon. (Vedlegg 1, side 36)

10. Skap en forpliktelse til å bygge, skaffe og vedlikeholde IHR-infrastruktur ved «inngangspunkter» (points of entry). (Vedlegg 10)

*****

De internasjonale helseforskriftene er eksisterende, juridisk bindende internasjonal lov.

Hvis de foreslåtte endringene blir presentert for den 76. verdenshelseforsamlingen (søndag 21. mai 2023 til tirsdag 30. mai 2023) kan de vedtas med et enkelt flertall av de 194 medlemslandene og vil bli juridisk bindende for alle.

I henhold til de allerede vedtatte reglene til IHR, hvis de foreslåtte endringene blir vedtatt, trenger ikke medlemsnasjonene å iverksette ytterligere tiltak. Hvis de blir vedtatt, vil de foreslåtte endringene være juridisk bindende for alle medlemsland, uavhengig av om delegatene fra fra det enkelte land stemmer for eller mot å vedta dem.

WHOs dokumenter finnes her:

https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Compilation-en.pdf

https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Submissions-en.pdf

https://www.who.int/teams/ihr/ihr-review-committees/review-committee-regarding-amendments-to-the-international-health-regulations-(2005)

https://apps.who.int/gb/wgihr/index.html

https://www.who.int/publications/i/item/9789241580496

Forrige artikkelAmerikansk hegemoni og dets farer
Neste artikkelKinas forslag til løsning på krisa i Ukraina