Barnefødslene synker kraftig i Sverige

0

Laveste tall på 54 år i flere kommuner.

Fødselstallene i Sverige gikk kraftig ned i fjor. I 20 av 21 fylker og i 215 av landets 290 kommuner gikk antallet fødsler ned sammenlignet med året før. Det viser ny statistikk fra SCB. Sverige viser samme mønster som i andre land, ifølge SCB. Men de kan ikke forklare hva dette skyldes. Befolkningen i landet øker imidlertid, hovedsakelig på grunn av fortsatt innvandring.

Dette skriver Swebbtv.

«Antallet nyfødte gikk kraftig ned i Sverige i 2022 sammenlignet med tidligere år», skriver statistikkbyrået på sine nettsider.

I 2022 ble det født 104 734 barn, som er 9 529 færre barn enn i 2021.

Det er en nedgang på 8,3 prosent.

Til sammen har ikke fødselsraten vært så lav siden 2005, ifølge SSB, men i 22 kommuner og to fylker er det den laveste fødselsraten på minst 54 år.

– Vår nåværende tidsserie over antall fødsler i Sverige begynner i 1968. Man må enda lenger tilbake i tid for å finne år da det ble født færre barn i disse fylkene og kommunene, eller i de områdene som tilsvarte dem på den tiden. , sier Ann-Marie Persson, befolkningsstatistiker i Statistisk sentralbyrå.

Bare i ett fylke, Västmanland, økte antallet fødsler, men kun med seks barn.

SSB har ikke noe godt svar på hva reduksjonen skyldes.

– Det er vanskelig å si nøyaktig hvilke faktorer som ligger bak det reduserte barnefødselet i 2022. Men vi ser at antall fødte barn per kvinne går ned både blant svenskfødte og utenlandsfødte kvinner. Mønsteret med redusert antall fødte barn er det samme også i Norge og Danmark, sier Lena Lundkvist, demograf i Statistisk sentralbyrå.

Imidlertid økte befolkningen fortsatt, hovedsakelig på grunn av fortsatt høy innvandring.

Ved utgangen av desember 2022 var antallet registrerte personer i Sverige 10 521 556 personer, som ifølge Statistiska centralbyrån er det offisielle folketallet for fjoråret. Dette er en økning på 69 230 personer – eller 0,7 prosent – ​​sammenlignet med 2021.

Global tendens også før 2022

Fallet i fruktbarheten har vært en global tendens de siste årene. I en artikkel på BBC ble tendensem kalt «a ‘Jaw-dropping’ global crash».

Prognosene sa allerede da at 23 land vil komme til å se en halvering av befoolkninga fram til 2100, blant dem Spania og Japan.

Forrige artikkelPutin & Zelensky: Syndere og helgener som passer inn i vår historiske fortelling
Neste artikkelEn ensidig klassekrig: Den svenske kapitalens seiersmarsj (del 3)