WHO forbereder ny traktat som vil gi organisasjonen globale diktatoriske fullmakter

0

Det hadde vært en stor fordel hvis dette var en «konspirasjonsteori». Dessverre er det ikke det. WHO har lenge arbeidet med en ny traktat der organisasjonen skal få vesentlig utvidede fullmakter til global styring av «pandemiforhindring, beredskap og tiltak».

Dette het det i et dokument fra WHO datert 1. desember 2021.

Dokumentet viser tilbake til en erklæring fra 25 statsoverhoder fra 30. mars 2021. Der heter det at:

Det internasjonale samfunnet må jobbe sammen «mot en ny internasjonal traktat for pandemiberedskap og respons» for å bygge en mer robust global helsearkitektur som vil beskytte fremtidige generasjoner.

Det heter videre:

«Det vil være andre pandemier og andre store helsekrise. Ingen enkelt regjering eller multilateralt byrå kan håndtere denne trusselen alene, sier lederne i sin artikkel. «Spørsmålet er ikke om, men når. Sammen må vi være bedre forberedt til å forutsi, forebygge, oppdage, vurdere og effektivt reagere på pandemier på en svært koordinert måte. COVID-19-pandemien har vært en sterk og smertefull påminnelse om at ingen er trygge før alle er trygge.» (Vår uth. red.)

Hovedmålet med en ny internasjonal traktat for pandemiberedskap og -respons vil være å fremme en omfattende, multisektoriell tilnærming for å styrke nasjonal, regional og global kapasitet og motstandskraft mot fremtidige pandemier. Dette er en mulighet for verden til å komme sammen som et globalt samfunn for fredelig samarbeid som strekker seg utover denne krisen.

I følge artikkelen vil traktaten «være forankret i Verdens helseorganisasjons konstitusjon, og trekke inn andre relevante organisasjoner som er nøkkelen til denne bestrebelsen, til støtte for prinsippet om helse for alle. Eksisterende globale helseinstrumenter, spesielt de internasjonale helseforskriftene, vil underbygge en slik traktat, og sikre et solid og testet grunnlag som vi kan bygge og forbedre på.»

Gjør WHO til verdens «pandemiregjering»

I den såkalte pandemien vi angivelig har vært inne i de siste to årene, har de ultraskadelige tiltakene med lockdown, masketvang, sosial distansering, karantene av friske mennesker, politistatmetoder og koronapass alle bygd på anbefalinger fra WHO.

Det nye er at WHO og disse statssjefene vil traktatfeste dette slik at alle land skal være forpliktet til å underkaste seg WHOs diktat.

WHO er som kjent ingen verdensorganisasjon. Det finnes ingen demokratisk kontroll eller mulighet til å stille dem til ansvar. Finansielt er de kontrollert av en håndfull imperialistiske land og noen få finanskapitalister – med Bill & Melinda Gates Foundation i første rekke.

Det denne gruppa av verdensoligarker finner på via WHO blir traktatfestet lov for alle land.

EU entusiastisk med

EU er jo allerede et regime uten demokratisk kontroll eller demokrati, så de elsker planen og stiller seg fullt bak den.

Se: Infographic – Towards an international treaty on pandemics

Så hvis du liker at Norge er underkastet Brussel, vil du elske at vi er underkastet WHOs pandemidiktatur.

Det er ennå mulig å reise kampen mot dette. Men tida er knapp.

WHO hadde et oppmøte om den videre prosessen 3. og 4. mars, og det er meningen at traktaten skal spikres i august. Dette vet Jonas Gahr Støre, så det er derfor han vil at de midlertidige koronaforskriftene skal forlenges til de blir overtatt av et permanent WHO-regime.

Dette er den samme «global governance» som de snakker om i forbindelse med «bærekraftmålene» og Agenda 2030, bare at de begynner med helse, fordi de vet at der er det lett å skremme folk til å adlyde.

Forrige artikkelUSA-obersten Douglas McGregor: «The game is over!»
Neste artikkelDet blir ikke verdenskrig – i denne omgangen