Mer vindkraft? Lavere strømpris? Kjernekraft i Norge?

0
Skjermdump fra NRK Debatten om kjernekraft i Norge. Sitat fra artikkelen.

Hver eneste dag har de største avisene et eller flere oppslag om de usannhetene i energipolitikken som direktører og politikere kontinuerlig prøver å få oss til å tro på:

1. Norge vil få et energiunderskudd allerede i 2026 om vi ikke bygger ut mye ny kraft, straks.

2. Mye ny kraftutbygging er det eneste som kan bidra til at strømprisen reduseres.

Av Odd Handegård.

Begge deler begrunnes naturligvis kun med luftige påstander der akseptable argumenter mangler: Energiunderskuddet vil oppstå fordi norsk industri angivelig har et enormt kraftbehov. Men lekkasjer fra Statnetts liste over slike bedrifter har dokumentert at kraftunderskuddet vil bli produsert av hypotetiske bedrifter vi ikke trenger (vindkraft og kabler til meningsløs elektrifisering), og – pinlig nok – dels av bedrifter som kjennetegnes av et enormt kraftsløseri (hydrogen m.m.). Aftenposten hadde artikler både av statssekretæren i Energidepartementet og av direktøren i NVE. Direktøren av Troms Kraft var i NRK, og Hydro var i Høyanger og truet ordføreren – som er vindkraftmotstander – til å akseptere vindkraft i Sogndal. Klassekampen hadde artikler både 24. januar (dårlig innlegg) og 25. januar (et godt innlegg). Alle sa omtrent det samme: Vi vil snart få er betydelig kraftunderskudd i Norge. Punktum. Ingen begrunnelse.

Pkt. 2 ovenfor er en påstand som heller ikke lar seg sannsynliggjøre: Vi har i dag et liberalisert markedssystem der norsk vannkraft selges der krafta er dyrest og der «prissmitte» fra EU til Norge gjør strømprisen maksimal. Regjeringen Støre/Solberg har ingen planer om å endre markedstilknytningen. Som kjent eksisterer det i Europa et nærmest ubegrenset behov for fornybar energi. Mer kraftutbygging i Norge, vil derfor ikke bety mer kraft til norske bedrifter og husstander, men mer eksport av kraft til EU, til maksimal strømpris også for norske husstander. Begge de to politiske påstandene ovenfor er derfor eventyr, ikke fra Haugtussa, men fra Stortinget og regjeringsbygget.

Direktøren i NVE har flere eventyr: Han begynte med Putin, og fortsatte med at det «i fjor var lite vann i kraftmagasinene», uten å nevne at vannmangelen skyldtes altfor stor krafteksport. Han påstår i stedet at det var kraftbransjen som i fjor høst begrenset eksporten så mye at «resultatet var den sterkeste oppfyllingen av magasinene i manns minne». I realiteten ble vi naturligvis berget – ikke kraftbransjen – men av den enorme nedbøren vi fikk en del av høsten. Adm.dir. i NVE dikter også opp at Norge periodevis har mangel på strøm, og at vi har behov for mye import. Også feil, som jeg har vist mange ganger, men uansett behov for litt import (en sjelden gang), hadde vi tilstrekkelig kabelkapasitet for 20 år siden, lenge før de siste kablene ble bygd. Direktørens synspunkter på norsk forsyningssikkerhet er også uten logikk. Det er ufattelig at dir. i NVE stadig skriver artikler der han bevisst forvrenger virkeligheten.

«Debatten» med Fredrik Solvang handlet om kjernekraft i Norge. Sikkert fornuftig med en slik debatt, kanskje spesielt i land som mener de trenger mer fornybar energi. Feilen med programmet ble dessverre at det var pkt. 1 på lista ovenfor som var den gitte forutsetningen for debatten. Alle diskuterte som om Norge trenger enormt med ny energi for å unngå kraftunderskudd allerede i 2026 – en helt unødvendig støtte til Gahr Støre/Solbergs forvrengninger av kraftbehovet i Norge.

Forrige artikkelMission Creep? USAs rolle i Ukraina har sakte men sikkert eskalert
Neste artikkel– Davos var begravelsesseremonien til globaliseringa