La obduksjon bli obligatorisk ved mistanke om dødsfall relatert til corona/covid-19

0
Illustrasjon: Terje Sørensen

Av Terje Sørensen, pensjonert advokat.

Nettavisen «steigan.no» hadde, 26.1.2023, et innlegg med overskrift «Nesten 3000 flere enn vanlig dør hver uke i Storbritannia», https://steigan.no/2023/01/nesten-3000-flere-enn-vanlig-dor-hver-uke-i-storbritannia/. Den avsluttes slik

Det parlamentsmedlemmene ennå ikke tør å reise spørsmål ved er om de ekstremt høye dødstallene kan skyldes «vaksinene». Men det spørsmålet vil vokse seg sterkere for hver uke med slike dødstall som det Storbritannia opplever nå.

Og skal undersøkelsene gi noe resultat, må det gjøres obduksjoner, slik at man kan få klarlagt dødsårsakene.

Sitatet gjelder nok kun for Storbritannia, men jeg synes uansett det har vært – og er – relevant for Norge, og jeg tok allerede 17.9.2020 for første gang opp dette spørsmålet for Norges del i en e-post til Folkehelseinstituttet (FHI) den. Det lød slik:

Ellers synes jeg det nevnte dødsfallet 10.9.2020 (Hans Gaarder, se saksomtaleNRK) er interessant fordi det øker tallet på totalt registrerte covid-19-assosierte dødsfall der avdøde er registrert uten å ha noen underliggende kronisk sykdom, fra 16 personer i uke 36 til 17 personer i uke 37.

Denne ene personen kan med andre ord ha dødd av og ikke med covid-19 slik FHI i de fleste av sine ukerapporter problematiserer på følgende vis: «Det er ikke alltid mulig å skille om pasienten har dødd av eller med covid-19». Jeg er ikke lege og skal være forsiktig med å hevde for mye, men jeg har forstått det slik at obduksjon i mange jurisdiksjoner brukes for å fastslå dødsårsak(er) på en svært sikker måte.

I Norge gir «Lov om obduksjon og avgjeving av lik til undervisning og forsking (obduksjonslova)», især paragraf 1, anledning til under visse vilkår å obdusere lik for å gi kunnskap og kvalitetssikring. Jeg vil anta at FHI er berettiget til å gjennomføre eller forordne gjennomført en slik obduksjon før liket kremeres eller begraves.

FHI e-postsvarte samme dag slik:

Det er vanskelig å se for seg hvordan en obduksjon av alle covid-19 assosierte dødsfall kan forsvares ifht ressurser og tidsbruk. Ved majoriteten av covid-19 assosierte dødsfall blir covid-19 klassifisert som den underliggende årsaken i dødsårsaksregisteret. Denne statistikken blir offentliggjort fra dødsårsaksregisteret den 22. september.

Jeg mente den gang at blant annet cc19-assosierte dødsfall for perioden 10.9. til 6.10.2020 var svært lavt, og at det ikke ville ha vært noe ressurs- og/eller kapasitetsproblem for FHI å gjennomføre obduksjoner.

Jeg sendte ikke denne min oppfatning til FHI, men beskrev den 24.4.2022 på Facebook under overskriften «Mer avslørende og selvmotsigende tall og fakta fra helsemyndighetene om corona/covid-19? – avhenger av en djevel eller en gud i detaljene, gjengitt på side 407 i scrapbooken min.

En dyktig skribent, Jan Terje Voilaas, har i ulike medier og fora også grundig redegjort for de økte overdødelighetstallene. Jeg viser til en oversikt hos «steigan.no», https://steigan.no/?s=Voilaas.

Jeg mener norske myndigheter bør vurdere om obduksjon av døde med den minste mistanke om corona/covid-19-relaterte dødsfall – herunder kanskje især dem som kan tyde på vaksineringen – skal være obligatorisk.

Terje Sørensen

Pensjonert advokat

Forrige artikkelVestens B3W-initiativ for å konkurrere med Kinas BRI er dødfødt
Neste artikkelPfizer-direktør: «Vi kan mutere viruset selv slik at vi på forhånd kan lage de nye vaksinene»