Hva er det AP frykter med Nidaros sosialdemokratisk forum – at tilslutningen til AP skal øke?

0
Klipp fra mediedebatten i Arbeiderpartiet

Nidaros sosialdemokratiske forum, partilaget til Trond Giske har skapt et nytt dilemma for Arbeiderpartiet. I disse tider hvor AP stuper på meningsmålingene frykter ledelsen tydeligvis at dette lokallaget truer partiet.

Av Romy Rohmann.

I dag, mandag 9. januar 2023 klokka 12 samles Arbeiderpartiets sentralstyre til møte i Oslo. På bordet ligger en sak om mulig vedtektsendring de fikk fra det såkalte vedtektsutvalget før jul.

Det nasjonale Ap-utvalget, som ledes av stortingsrepresentant Lubna Jaffery, sendte tidligere et diskusjonsnotat ut på høring til hele partiorganisasjonen, og det er dette sentralutvalget i dag skal ta stilling til.

Utvalget vil ikke konkludere, men kommer til å legge fram ulike modeller og så får sentralstyret se om det er grunnlag for å gjøre endringer i vedtektene. Et sentralt og omstridt spørsmål er om alle medlemmer skal telle med når det blir bestemt hvor mange delegater hvert lokallag skal få på årsmøter og til landsmøter.

Styret i Trøndelag Ap har i et høringsinnspill gått inn for å endre vedtektene for å sikre lokaldemokratiet.

Den sterke tilstrømmingen av medlemmer fra hele landet til Nidaros har nemlig ført til at Giskes støttespillere vil få rent flertall i Trondheim Ap framover.

https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/styret-i-trondelag-ap-gar-inn-for-vedtektsendringer-som-kan-begrense-giskes-makt/15126952/

Nidaros sosialdemokratiske forum har nå et flertall i Trondheim Ap med sine over 3.000 medlemmer.

NRK skriver om innspillene fra Trøndelag AP; 

Styret i Giskes eget fylkeslag kommer med innspill som begrenser mulighetene for at medlemmer fra et geografisk sted i Norge skal kunne bestemme politikken til Ap lokalt et helt annet sted i landet.

Du skal fortsatt kunne melde deg fritt inn i et lokallag i en hvilken som helst kommune, men du må ha bostedsadresse i kommunen for å være et fullverdig medlem, foreslår styret.

Hvis du bor et annet sted, skal du ikke telle med i beregningen av antallet representanter fra lokallaget til møtene der politikken blir lagt og beslutningene tatt – representantskapsmøte, årsmøte og nominasjon. Du vil heller ikke telle med i beregningen av delegater fra fylkeslaget til landsmøtet i Ap hvis du ikke bor i fylket.

– Utgangspunktet for lokaldemokratiet er at du skal være representert der du hører hjemme. Hvis ikke får du en verden som ser merkelig ut, sier Hellesø som er nestleder i Trøndelag AP.

https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/styret-i-trondelag-ap-gar-inn-for-vedtektsendringer-som-kan-begrense-giskes-makt/15126952/

Det argumenteres med at lokaldemokratiet blir svekket dersom ikke vedtektene endres og Giskes lokallag får mindre makt.

Ser man på partilagets siste publiseringer skulle man tro at Nidaros sosialdemokratiske forums politikk og linje dersom den fikk gjennomslag i AP, kunne ført til en styrking av partiet i disse tider. Men det er antakelig ikke bare politisk kurs som er viktig i denne saken. Jeg vil tro at mye handler om Giske, og hans posisjon i partiet.

Nidaros sosialdemokratiske forum skriver bla på sine hjemmesider at de ønsker seg; Tilbake til sosialdemokratiske grunnverdier og ideologi.

Les også: Ønsker Støre å ødelegge Arbeiderpartiet?

De deler også noe som fikk et oppslag i NRK om det de kaller kraftopprøret:

Vi må tilbake dit hvor kraft er et samfunnsgode som brukes som innsatsfaktor i resten av næringslivet og sikrer ren og billig strøm til befolkningen, ikke en ren børs- og markedsvare.

https://www.nrk.no/norge/kraftopprorere-i-ap-strommer-til-giske-1.16065552

Uansett hva Sentralstyret går inn for vil det ikke bli tatt en endelig beslutning før i mai, for etter at sentralstyret har behandlet saken, går den videre til landsstyret i Arbeiderpartiet.

Til slutt skal den endelige beslutningen om vedtektene tas på landsmøtet i mai, og inntil da gjelder de gamle reglene.

https://www.kommunal-rapport.no/nyheter/aps-sentralstyre-skal-diskutere-reglene-for-lokallag/148491!/

Forrige artikkelOm nynazismens innflytelse i Ukraina
Neste artikkelKinas Zero Covid har vært en økonomisk katastrofe – nå legges det tvert om