Fritt ord sponser undervisning mot steigan.no i skolen

0
Klipp fra temaet klassekamp i steigan.no med innfelt bilde fra podcasten Mímir & Marsdal

Under noe de kaller «Den store konspirasjonsdagen» har institusjonen Fritt ord lagd et undervisningsopplegg som må være uten sidestykke i norsk skolevesens historie, i hvert fall hvis vi ser bort fra okkupasjonstida.

Undervisningsopplegget er presentert som Fritt ord konkurransen,

Fritt ord skriver:

Vi oppfordrer: Legg konspirasjonsteoriene under lupen, undersøk hva de består av, hvorfor de er oppstått, hvem som tror på dem, og hva slags interesser og motiver de støtter opp om.

Prosjektet er egnet for å jobbe med demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema. Det er også relevant for sentrale læreplanmål i mange fag, blant annet innen samfunnsfag, historie, retorikk og kildekritikk.

Materialet til Den store konspirasjonsdagen presenteres av Stiftelsen Fritt Ord i samarbeid med Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

«Konspirasjonar i skulegården»

En person ved navn Anders A. Fitje har skrevet et undervisningsopplegg med tittelen Konspirasjonar i skulegården uten at det framgår hvem denne Fitje er eller hva slags kompetanse han innehar.

Der har man satt av en egen bolk til steigan.no, nemlig:

Opplegg 4: Om steigan.no, om tillit, og om kjelder

Ein tenkjer gjerne på ytre høgre som staden for konspirasjonsteoriar, men Noreg har sitt eige miljø som spring ut frå aller ytste venstre: miljøet rundt nettstaden steigan.no. Nettstaden har fått ord på seg å vere den norske sentralen for russisk krigspropaganda, og for spreiing av teorien om at Ukraina har ei stor gruppering av nynazistar som Putin no har tatt på seg å bli kvitt. Steigan.no har også knytt til seg skribentar som har ytra seg sterkt kritisk til vaksiner generelt og covid-vaksineringa særskilt. Opplegget nedanfor handlar mykje om å lese kjelder, både sikre og usikre.
Her kan det vere greitt at lærar tek ei diskusjonsrunde i klassa om kjelder både i for- og etterkant.
Kva reknar elevane som gode og dårlege kjelder?
NB! Det kan også vere gode grunnar til å avgrense elevane sine nettsøk etter denne typen kjelder.
Då kan lærar t.d. kopiere opp og dele ut papirkopiar i klassa.

A
Utforsk teorien om ukrainske nynazistar. Kva norske kjelder finn du som støttar denne teorien, og kva kjelder finn du som avviser den? Kva er det som gjer at vi gjerne får tillit til ein type kjelde, og mindre til ei anna? Og kven er Pål Steigan?

B
Vaksineskepsis finst i mange utgåver. I kjeldelista ligg ei lenkje til ein artikkel på faktisk.no som handlar om vaksineskepsis. Kva artiklar finn du på steigan.no som handlar om dette? Kva kan vere grunnen til at mange er skeptiske til vaksinar?

C
I kjeldelista ligg det også ein artikkel frå Akershus universitetssykehus om mytar om koronavaksinen, samt ein ssb-artikkel frå 2016 om at nordmenn er på tillitstoppen i Europa. Bruk gjerne desse som eit utgangspunkt for å snakke om tillit. Kvifor er det viktig for eit samfunn at der er tillit mellom befolkninga og myndigheitene? Kva kan vere grunnen til at der er ulik grad av slik tillit i ulike land? Kven har elevane tillit til i Noreg, og kvifor? Køyr debatt – eller skriveoppgåve, som fagartikkel eller essay.

Hva er Fritt ord?

Institusjonen skriver om seg sjøl:

Fritt Ord er en allmennyttig privat stiftelse som arbeider for å fremme ytringsfrihet, offentlig debatt, kunst og kultur.

I vedtektene våre heter det: «Stiftelsen Fritt Ords fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord. Fritt Ord kan også støtte andre sider ved norsk kultur, i første rekke den del av kulturen som gjør bruk av ordet.»

Er det noe i denne formålsparagrafen som tilsier at institusjonen skal sponse et så tendensiøst undervisningsopplegg som dette? Køyr debatt!

En fantastisk æresbevisning fra Fritt Ord

Fritt Ord har offisielt erklært steigan.no som ulven i den norske sauefarmen. De deler ut tre millioner kroner for å «motvirke blogger som Steigan.no», som det heter i pressemeldinga deres. For oss er dette 17. mai og julaften på samme dag.

Av Pål Steigan.

Fritt Ord skriver:

– Lager ny medieplattform på venstresiden. Tre millioner i støtte til journalistikk

Fritt Ord har i oktober tildelt journalistikk-midler til Manifest Media for å bygge en «digital medieplattform til venstre for midten i norsk politikk» og motvirke blogger som Steigan.no.

Vi har ikke fått fem flate øre av Fritt Ord, men vi har fått noe som er mye viktigere, en anerkjennelse av at vårt arbeid blir tatt ytterst seriøst og at vi oppfattes som en farlig utfordrer til det offisielle norske narrativet.

Og nå er vi altså også blitt pensum i skolen, riktignok med motsatt fortegn. Men det tar vi med knusende ro. Streitingene vil skrive akkurat det som blir forventet av dem for å få sine seksere. Men det er ikke streitingene vi er ute etter. Vi er ute etter opprørerne, de to-tre i hver klasse som sier «ikke faen», og som her får muligheten til å bli kjent med oss og stoffet vårt.

Velkommen skal dere være, unge oppviglere!

Og for å hjelpe dere litt på vei i oppgave A kan vi jo legge ved en kilde:

Simon Wiesenthal-senteret fordømmer Ukraina for å hylle nazister

Forrige artikkelUSA er så fornøyd med stedfortrederkrig at de vil kopiere erfaringene i Ukraina til Kinas nabolag
Neste artikkelEt hardt slag for USA: Tyrkia slutter seg til Russlands forslag om en avtale med Syria
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).