Forbud mot klemming og annen galskap

0
Et lite knippe koronagalskap

Unødvendige koronaregler har kostet samfunnet hundrevis av milliarder kroner og påført oss store skader. Ikke minst vil barn og unge som har fått ødelagt mye av to skoleår og blitt påført både angst og traumer få lide for dette i tiår framover. Og det var helt unødvendig – vil de ansvarlige beklage?

Statsminister Erna Solbergs tale om koronatiltakene fra 12. mars 2020 bør inngå i pensum i studiet av store overgrep mot det norske samfunnet.

Den ble den første i en serie med opptredener der hun, Bjørn Guldvog, Bent Høie og Espen Nakstad tredde mer eller mindre meningsløse, men desto mer vidtrekkende og diktatoriske forbud og påbud nedover hodene på et paralysert folk.

Husker dere forbudet mot å klemme hverandre?

For hva skal man si om en helseminister som gir påbud og regler for hvem som får lov til å klemme hverandre?

Høie om klemming på sykehjem: – Første skritt på vei tilbake til hverdagen

Lokale myndigheter i Haugesund tok det et steg lenger, og i mars 2020 kom de med en forskrift som sa at det å klemme eller håndhilse kunne resultere i to år i fengsel!

Eller har vi glemt utspill som dette:

Og det var «meteren» og maskene og forbud mot å dra på hytta og regler for hvem som kunne komme på julebesøk. Og internering på «koronahotell» og tvungne PCR-tester og koronapass…

Og alt var bare tull.

Som det går fram av studien fra Yale University var ikke covid-19 mer farlig enn influensa, med unntak av for de aller eldste. For barn har det ikke vært farlig i det hele tatt, og dette visste man allerede på våren eller forsommeren 2020.

WHO publiserte i 2020 en fagfellevurdert artikkel av den anerkjente epidemiologen John Ioannidis om dødeligheten av covid-19 som viser at dødeligheten av viruset i forhold til alle smittede ligger på mellom 0,05 % og 0,31 % i gjennomsnitt. Det er lavere enn for vanlig influensa.

Artikkelen har tittelen: Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data og den ble publisert i Bulletin of the World Health Organization, men er nå fjernet fra dette nettstedet. Men den ligger her.

Ioannidis skriver:

Seven of the 12 inferred IFRs are in the range 0.07 to 0.20 (corrected IFR of 0.06 to 0.16) which are similar to IFR values of seasonal influenza.

Som Jeffrey A. Tucker skriver i artikkelen Fauci løy den dagen alt endret seg som vi publiserer i dag:

For ungdom var tallene hans 3333 ganger for høye – en overdrivelse på mer enn 300.000 prosent! Og han gjorde det med et glatt ansikt. For befolkningen som helhet ligger altså fra 0,0003% til 0,095%. Så generelt for hele befolkningen bommer han med 10 ganger, noe som betyr at den faktiske dødeligheten av infeksjoner bare er litt mindre (hvis dette stemmer) enn sesonginfluensa.

Før denne skjebnesvangre datoen visste man både i de medisinske fagmiljøene og i helsebyråkratiet:

  • At lockdown ikke virker for å stanse et luftveisvirus.
  • At generelle maskepåbud ikke kunne hindre spredning av virus og har skadelige virkninger på helsa.
  • At skolestengninger ikke ville være noe nyttig tiltak mot et luftveisvirus.
  • At generell sosial distansering ville være kontraproduktivt.

Og så videre.

Men 12. mars 2020 ble all opparbeidet erfaring snudd på hodet og enhver som hevdet noe annet ble stemplet som en farlig undergraver og en som burde utstøtes fra det gode samfunn og fratas tale- og ytringsfrihet. Gjennom sosiale medier sørget etterretningstjenestene og Big Tech-bossene for at sensuren, også mot forskere og anerkjente eksperter, ble knallhard.

Les: Vi er ikke alene – også Nobelprisvinnere i medisin blir sensurert vekk

#TwitterFiles del 10: Twitters sensur av koronadebatten

Sannheten om Covid McCarthyismen

Og så var det hele feil. Katastrofalt feil.

Hvor mye har lockdownpolitikken kostet?

Det foreligger ennå ikke noen oppdaterte tall på hva denne katastrofalt feilaktige politikken har kostet. Vi vet at Norges Bank forverret sin balanse i 2020 med 300 milliarder kroner. Koronatiltakene skulle jo delvis kompenseres, i hvert fall for de rikeste og de nest rikeste.

Siden da har det gått to år med av- og på- stengninger og «tiltak», og næringsliv og privatøkonomi er blitt påført store skader. Hvor mye? Nærmer vi oss et statsbudsjett i tap?

Og dette er penger som aldri kommer tilbake. Dette har skadet samfunnsøkonomien for all framtid.

Det må settes ned en «folkets koronakommisjon» som kan få all denne elendigheten på bordet.

Og det må lages en revy i Monty Python-stil om all galskapen. Virkeligheten har vist seg å overgå den mest vanvittige satire.

Men vil de ansvarlige beklage?

Og da kommer vi til det spørsmålet vi stilte innledningsvis: vil de ansvarlige beklage?

Og vårt uærbødige tips er: Nei!

De kommer til å late som ikke noe. De har vært med på det nesten alle sammen, og de kommer til å dekke hverandre. Og nå er det dessuten krigen i Ukraina og den økende økonomiske krisa og andre ting å snakke om.

Og kommer medløperne til å beklage, de som drev hatkampanjer mot enhver som hadde et minste kritisk pip mot overmakta? Ikke tale om. Familier og vennskap og jobbkarrierer er ødelagt. De ansvarlige er så tilfredse med å ha vært på parti med makta at de ikke kommer til å beklage med et eneste ord.

Forrige artikkelDéjà vu med Rønsen
Neste artikkelKRAFTaksjonen arrangerer demonstrasjoner utover i nyåret
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).