E-poster avslører hvordan regjeringa i USA styrte knebling av covid-19 dissens på Facebook

0

Gjennom hele pandemien var helsemyndighetene i USA (CDC) i konstant kontakt med Facebook for å styre hva brukere fikk lov til å si på sosiale medier.

Av Robby Soave, seniorredaktør i Reason.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) spilte en direkte rolle i å kneble uenighet på sosiale medier gjennom hele COVID-19-pandemien. Konfidensielle e-poster innhentet av  Reason  viser at Facebook-moderatorer var i konstant kontakt med CDC, og spurte rutinemessig offentlige helsemyndigheter om å behandle påstander knyttet til viruset, avbøtende tiltak som masker og vaksiner.

For en bredere analyse av hvordan USAs regjering gjennom hele pandemitida bidro til å undertrykke ytringsfriheten se How the CDC Became the Speech Police. Reason skriver her om selve e-postene.

Etter at Elon Musk tok kontroll over Twitter, tillot han flere uavhengige journalister å lese selskapets tidligere kommunikasjon med FBI, CDC, Det hvite hus og myndighetspersoner andre steder. Disse avsløringene, som har blitt kjent som Twitter-filene, avslører at regjeringsbyråkrater la betydelig press på Twitter for å begrense påstått feilinformasjon knyttet til valget i USA, Hunter Biden og COVID-19.

Facebook-filene, som ble innhentet av  Reason  som et resultat av staten Missouris søksmål mot Biden-administrasjonen, avslører at CDC hadde betydelig innflytelse over hva brukere fikk lov til å diskutere på Metas plattformer: Facebook og Instagram.

Meldingene avslører et miljø der CDC holdt oversikt over Metas modereringspraksis og regelmessig fortalte selskapet hva byrået ønsket at det skulle gjøre.

For eksempel, i mai 2021 begynte CDC-tjenestemenn rutinemessig å undersøke påstander om COVID-19-vaksiner som hadde dukket opp på Facebook. Plattformen overlot til den føderale regjeringen å avgjøre hvilke påstander som var korrekte.

Facebook var helt klart en villig deltaker i denne prosessen; moderatorer takket gjentatte ganger CDC for deres «hjelp til å avsløre.»

I flere måneder var det Meta-policy å forby brukere å hevde at pandemien kan ha oppstått fra en laboratorielekkasje. Plattformen reviderte denne linja omtrent samtidig som e-postutvekslinga ovenfor fant sted.

I juli 2021 evaluerte CDC ikke bare hvilke påstander den mente var usanne, men om de kunne «forårsake skade.»

I november 2021 ga Food and Drug Administration nødautorisasjon for å gi barn Pfizers COVID-19-vaksine. Meta informerte da stolt CDC om at de ville fjerne falske påstander – «dvs. at COVID-vaksinen er ikke trygg for barn» – fra Facebook og Instagram. Meta ga også CDC en liste over nye påstander om vaksiner og spurte om regjeringen trodde de kunne «bidra til vaksineavslag».

Det er viktig å forstå konsekvensene av dette. Meta ga CDC de facto makt til å overvåke angivelig feilinformasjon om COVID-19 på plattformene; CDC tok den holdninga at enhver påstand som kunne bidra til vaksinenøling forårsaket sosial skade. Dette var en oppskrift for omfattende sensur av Facebook og Instagram, på oppdrag for regjeringa i USA.

Meta ga CDC ofte lister over pandemierelaterte emner som hadde blitt virale, det vil si de som spredde seg raskt, og ba om veiledning om hvordan de skulle håndteres. Og CDC ba Meta om å «være på utkikk» for påstått feilinformasjon.

Meta holdt også CDC underrettet om kritikk av Anthony Fauci, COVID-19-rådgiveren til Det hvite hus og leder av National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID). En e-post advarte CDC om at Facebook-brukere hånet Fauci for å ha endret mening om maskering og dobbelmaskering. CDC svarte at denne informasjonen var «svært nyttig.»

Hvis tonen i Metas kommunikasjon virker svært vennlig, er det verdt å merke seg at ansatte i Meta så på statsansatte ved CDC som sine «kolleger». I en e-post diskuterte Meta å gi disse «kollegene» tilgang til en «rapporteringskanal» for feilinformasjon om COVID-19. Lista over personer med tilgang inkluderte CDC-ansatte, samt ansatte ved Reingold, et kommunikasjonsfirma som gir råd til offentlige helsebyråer.

Dette er bare et øyeblikksbilde av meldingene som utveksles mellom CDC og Meta. De hadde også jevnlige telefonkonferanser. CDC var selvfølgelig ikke den eneste etaten til den føderale regjeringa i USA som var engasjert i dette arbeidet: Ansatte i Det hvite hus kritiserte også Meta for ikke å fjerne påstått feilinformasjon raskt nok. President Joe Biden anklaget sjøl Facebook for å «drepe mennesker» i juli 2021.

Man kan spørre seg om disse angrepene fra Biden og andre i hans administrasjon, som inkluderte spesifikke trusler om straffeforfølgelse dersom krav om mer omfattende sensur ikke ble oppfylt, påvirket Metas beslutning om å delegere innholdsmoderasjon om COVID-19 til CDC.


Originalens tittel:

Inside the Facebook Files: Emails Reveal the CDC’s Role in Silencing COVID-19 Dissent


Robby Soave er seniorredaktør i Reason og vert for Rising on Hill TV. Han liker å skrive om kultur, politikk, utdanningspolitikk, sivile friheter, TV og videospill. Artiklene hans har også vært publisert i The New York Times, The Daily Beast, U.S. News & World Report og The Detroit News. Han er forfatter av to bøker: Tech Panic: Why We Shouldn’t Fear Facebook and the Future (Threshold Editions, 2021) and Panic Attack: Young Radicals in the Age of Trump (All Points Books, 2019).

Forrige artikkelRussisk militærdelegasjon møter kurdere i Nord-Syria
Neste artikkelNår primatene vil sende våpen til Ukraina
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.