Brister demningen?

0

Meningsmålinger i USA tyder på at også Demokratene har mistet tilliten til den «trygge og effektive» fortellingen.

«33% av demokratene nasjonalt i USA tror at noen de kjenner kan ha dødd av bivirkninger av covid-19-vaksinen.»

Av The Vigilant Fox, The Daily Clout.

Det ser ut til at demningen virkelig er i ferd med å briste tross alt. En ny Rasmussen-måling som nylig ble delt på Twitter viser et svimlende skifte i det demokratene en gang trodde var sant om COVID-19-injeksjonene.

Image Credit: Chief Nerd

Men før vi ser på de siste dataene, la oss oppsummere en annen Rasmussen meningsmåling fra desember 2021 – og sammenligne det med den som nettopp ble sluppet.

Demokratene var de mest vaksinerte og de som lettest avviste naturlig immunitet

15.– 16. desember 2021 hadde demokratene en betydelig høyere vaksinasjonsrate enn republikanerne: 60 % (R) vs. 80 % (D), en forskjell på 20 %.

Deretter sa 77 % (42 + 35) av demokratene at de var veldig bekymret eller noe bekymret for Covid-19, mens bare 45 % (18 + 27) av republikanerne ga uttrykk for slike følelser.

Til slutt mente 61 % av demokratene å vaksinere var mer effektivt enn naturlig immunitet for å forhindre COVID-19, en dyp forskjell på 36 % fra de 25 % av republikanerne som var enige i holdningen nevnt ovenfor.

Spol nå fram til 9. januar 2023

Det tilsynelatende omslaget er forbløffende. «51% av demokratene nasjonalt tror det er sannsynlig at vaksinene har forårsaket et betydelig antall uforklarlige dødsfall.»

Så, når vi ser artikler som denne blir demokratene også stadig mer mistenksomme:

Vi fortsetter med Rasmussen meningsmåling:

85 % av demokratene (opp fra 80 % i desember 2021) nasjonalt sier at de har blitt vaksinert, men 44 % av demokratene er nå enige i at det er legitime grunner til å være bekymret for sikkerheten til COVID-19-vaksiner, mens 46 % av Demokrater tror at folk som bekymrer seg for vaksinesikkerhet, sprer konspirasjonsteorier.»

Så demokratenes grunnplan er splittet. 44 % forstår bekymringene til COVID-19-vaksinekritikere, og 46 % tror fortsatt at de sprer feilinformasjon. Dette må sies å være uavgjort.

La oss sammenligne de 46 % av folkene som fortsatt tror vaksinekritikere sprer konspirasjonsteorier med de 61 % av mottakerne av avstemningen (desember 2021) som falt for den falske påstanden om at vaksinen var mer effektiv for å forhindre COVID-19 enn en tidligere infeksjon. Ved å bruke dette som et utgangspunkt ser vi en nettoøkning på 15 % (61-46) i at folk mister tilliten til fortellingen.

Hva forårsaket denne endringen?

Sannsynlige anekdoter, jungeltelegrafen og personlig erfaring.

«33% av demokratene nasjonalt tror at noen de kjenner kan ha dødd av bivirkninger av covid-19-vaksinen, mens 62% ikke gjør det. 26% av republikanere og uavhengige tror at noen de kjenner kan ha dødd av bivirkninger av vaksinen, og 63% av republikanere og 60% av uavhengige kjenner ikke noen de tror døde av bivirkninger av vaksinen.»

Interessant nok tror flere demokrater ( 33 % ) at de kjenner noen som kan ha dødd av virkningene av vaksinen sammenlignet med republikanere ( 26 % ). Dette kan være fordi de var – A. – mer sannsynlig å være i høyt vaksinerte familier – B. – mer sannsynlig å omgås med vaksinerte individer, eller – C. – begge alternativene.

Nå, det siste avsnittet

«31 % av covid-19-vaksinerte demokrater nasjonalt sier at de opplevde mindre bivirkninger fra vaksinasjonene sine, 6 % av demokratene sier de opplevde store bivirkninger, og 61 % sier at de ikke opplevde noen bivirkninger av vaksinasjonen.»

Bemerkelsesverdig nok stemmer disse tallene tett med V-Safe Data.

IV-Safe, omtrent 1 av 3 ( 33 %) av mennesker rapporterte en bivirkning av noe slag, og «7,7 % (770 000 personer) trengte medisinsk behandling etter å ha fått stikket.» Dette er ganske likt de 37 % (31 + 6) som rapporterte en bivirkning og de 6 % som sa at de opplevde en stor bivirkning i Rasmussen meningsmåling.

Så etter 13 måneder, anekdoter, jungeltelegrafen, vitne til/opplevde bivirkninger, og en åpen Twitter har virkeligheten tilsynelatende herjet stygt med den «trygge og effektive» fortellingen. Fra og med 4. januar 2023, har bare 15 % av amerikanere har mottatt den siste boosteren. Den har vært tilgjengelig siden september.

Omtrent halvparten av demokratene har noen alvorlige spørsmål – og det samme kan sies for flertallet av uavhengige og republikanere. Så uten tvil er det trygt å si at covid-19-vaksinekritikere på dette tidspunktet er flertallet. Spørsmålet nå er, hvor lenge det er til demningen endelig brister?


Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på Daily Clout:

Dam Breaking? Major Poll Suggests Democrats Have Lost Trust in the “Safe and Effective” Narrative

Forrige artikkelUkraina blir brukt som en blodig bonde på sjakkbrettet
Neste artikkelHun mistet jobben på grunnlag av ikke-vitenskapelige «antagelser»
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.