Våpenkappløperne i Rødt

0

Det er krig i Rødt. Krigen står mellom de som vil ha fred i Ukraina og de som vil ha fortsatt krig. De som vil sende våpen og de som mener alt må gjøres for å stanse krigen.

Av Eva Thomassen.

Krigen i Ukraina har pågått siden 24 februar 2022. Da hadde Rødt et standpunkt som samsvarer med det Norge har hatt som politikk siden 1950.tallet. Å ikke sende våpen til land i krig eller konflikt.

Norge gjorde raskt et unntak når det gjelder i Ukraina. Da var det ikke snakk om å forholde seg nøytrale. Da viste Norge sitt sanne ansikt. USA først. Siden da har det vært et stadig opptrapping av type våpen. De blir stadig tyngre og begrunnelsen er at Russland må ikke vinne denne krigen. Det er ikke så farlig om Ukraina taper krigen, bare Russland ikke vinner den.

Propagandakrig

Når tre personer i Rødt nå helt ut av det blå skriver i Klassekampen at Rødt må skifte retning og støtte våpenforsendelser til Ukraina så kan det virke som at krigen har stått stille siden sist Rødt befattet seg med den. Fra nei til våpen til antiluftskyts.  Når to personer i Rødt heller tar til orde for fred er propagandakrigen i gang. Våpenkameratene i Rødt kunne knapt drømme om at oppfordringen til mer krig skulle få så mye positiv oppmerksomhet. Motsatt at de to som heller gikk for fred blir bombardert med råtne egg.

Grunnpilaren i Rødts syn på krigen i Ukraina er at Russland er en imperialistmakt og aggressoren. Som uprovosert har invadert Ukraina. Man velger å se bort fra NATOs rolle fordi man kan ikke trekke inn NATO hver gang det skjer en invasjon av et land. Altså NATO spiller ingen rolle i forståelsen av krigen i Ukraina.

Minsk I og II

Ikke en gang at krigen har pågått siden 2014, at NATO har trent den ukrainske hæren siden det USA-støttede kuppet i 2014. Trent hæren til den sterkeste i Europa til krig mot Russland. At Norge har brutt folkeretten. Ved å tilsynelatende støtte Minskavtalen I og II som skulle sikre fred i de russisktalende delene av Ukraina, men i stedet bedratt befolkningen i Donbass og heller deltatt i bevæpning og trening av den ukrainske hæren til nettopp kamp mot Donbass og Russland. Minskavtalen ble ratifisert av FN og skal derfor følges av alle FN-land, inkl. Norge. Minskavtalen ble utarbeidet av den gang forbundskansler Merkel, daværende president Hollande, daværende president Porosjenko og president Putin. Merkel, Holland og Porosjenko har imidlertid nylig gått ut og innrømmet at Minskavtalen var et skalkeskjul for at Ukraina skulle bygge opp hæren til den krigen vi  ser i dag. Rett og slett brukt for å lure verden og ikke minst Russland og befolkningen i Donbass til å tro at det var fred de ventet på.

Nazismen i Ukrainas lederskap og i militæret fikk nærmest fripass etter kuppet i 2014 til å angripe den russisktalende befolkningen både språklig, politisk og militært. Kiev-regjeringen hadde ikke kontroll på eller nærmest støttet rene nazigrupper som har begått terror mot den russiskspråklige befolkningen i Donbass. 14000 drepte. Altså Kiev tillot egne borgere å drepe hverandre. Norge var kjent med at det var nazister i statsapparatet, men håpet at Minskavtalen skulle dempe denne «trenden»-

Litteratur om bakgrunnen for konflikten

Når det gjelder Ukraina og forholdet til USA /NATO så er den omtalt av en rekke forskere, politikere, akademikere og andre helt tilbake til  Sovjetunionen ble oppløst i 1991. Ukraina er en rød tråd for Russland. Å ha NATO på dørstokken er en rød tråd. Her en samling av litteratur og annet materiale om Ukraina/USA/NATO og Russland

Imperialisme

Rødt anser Russland som en imperialistmakt likestilt USA.  Men, kan man likestille Russland og USA? Mulig…

Under alle disse krigene har Russland uten å kunne foreta seg noe stille sittet og sett på at USA har invadert land over hele kloden. Nonstop. Norge har støttet alle amerikanske kriger siden 1990.

Russland har ingen grunn til å stole på USA. Heller ikke på NATO. NATO har trengt seg lenger og lenger mot Russlands grenser og Russland har advart USA om at NATO er en eksistensiell trussel mot egen sikkerhet. Akkurat som USA gjorde det i 1962 under Cuba-krisen.

Cubakrisen

Cubakrisen var en krise i 1962 mellom Sovjetunionen og Cuba på den ene siden og USA på den andre. Konflikten begynte med at USA hadde utplassert sine mellomdistansemissiler i Tyrkia og Italia, som pekte rett mot Sovjetunionen. Sovjetunionen oppdaget dette og svarte med å utplassere missiler fylt med atomladninger på Cuba. Den mest anspente perioden begynte 16. oktober 1962, da president John F. Kennedy fikk se fotografiske bevis på sovjet har installert ramper for avfyring av atomvåpen. Krisen varte i tretten dager til den 28. oktober 1962, da den sovjetiske lederen Nikita Khrusjtsjov beordret demontering av rakett rampene mot at USA ikke skulle ikke angripe Cuba og demontere og fjerne sine mellomdistansemissiler fra Tyrkia og Italia. Denne krisen oppfattes som den perioden hvor den kalde krigen var nærmest å utvikle seg til en atomkrig.

Avtale ved forhandlingsbordet

Nettopp da det var som mest spent, kom løsningen. En avtale ble fremforhandlet under et hemmelig møte sent 27. oktober mellom justisminister Robert Kennedy, presidentens bror, og den sovjetiske ambassadøren i Washington, Anatolij Dobrynin. Om morgenen 28. oktober kom Sovjetunionen med en offisiell erklæring om at rakettanleggene skulle nedlegges og rakettene og utstyret sendes tilbake til Sovjetunionen.

https://no.wikipedia.org/wiki/Cubakrisen

Ville Rødt støttet våpenforsendelser til USA? At det var så viktig å sende våpen til USA at truslene om at verden ville ende i en atomkrig måtte vike? Eller ville Rødt ha støttet Sovjetunionen? Eller foreslått forhandlinger for å unngå en atomkrig? Slik det ble gjort i 1962?

Vi står i en slik situasjon i dag. Her er det ikke snakk om å vinne en krig, men å forhindre en mye større krig. Da må Rødt stille seg et eksistensielt spørsmål. Er våpen til den parten man holder med viktigere enn den krigen man vil unngå? Hjelper ideologisk våpenstøtte Ukraina? For som i 1962 står vi overfor to atomvåpenmakter. Rødt må imidlertid erkjenne at det er to atomvåpenmakter som utkjemper en krig på ukrainsk jord.

Fred er å drepe ?

Hittil er over 120 000 soldater drept. Nærmere 500 000 skadde. Enkelte tar til orde for at man skal krige til siste ukrainer. Nå er så mange unge soldater drept at Norge og andre NATO-land har begynt å trene gutter som ikke har noen militær bakgrunn til å betjene våpnene Rødt forslår å sende. Våpen det tar måneder og år å lære å betjene.

For de fleste er ikke vegen til fred våpen. Dette er en påstand som NATOs generalsekretær så desperat fremmer. Det viktigste for NATO er ikke at Ukraina vinner denne krigen, men at Russland taper den. Dette er invitasjon til en tredje verdenskrig. Da spiller det ingen rolle hvem som vinner krigen i Rødt?

Lytt til 60 millioner veteraner

Lytt heller til hva 60 millioner krigsveteraner har å si om krigen. De ber om fred. For som de sier er det soldatene og veteranene som må bære byrden med krig.

«The soldiers and veterans above all others prays for peace, for it is the soldiers and veterans who must suffer and bear the deepest wounds and scars of war. Lets stand together, shoulder to shoulder, despite our differences, in the search for peace, health and well fare for our brave sisters and brothers.»

—Baku, Azerbaijan.


PS: Tysk parlamentsmedlem: «Tanks mot Russland? Besteforeldrene deres har allerede prøvd det. Husker dere hvordan det gikk?»

Forrige artikkelBondeopprøret og demonstrasjonene fortsetter i Tyskland
Neste artikkelKinadebatt: Klarer fredens kraftsentrum sin hovedoppgave?