Viggo Kristiansen-saken: Bør noen holdes personlig straffe-/erstatningsrettslig ansvarlig?

0

Av Terje Sørensen, pensjonert advokat.

Viggo Kristiansen er nå endelig frikjent for «Baneheia»-drapene etter å ha sonet mer enn tjue år i fengsel. Hans sak føyer seg inn blant en del andre justismordsaker – les f.eks. « Justismordene» hos «2 Nyheter», https://www.tv2.no/nyheter/justismordene/15208144/, der noen justismyrdede i Norge nevnes:

  • Fritz Moen
  • Per Kristian Liland
  • Birgitte Tengs fetter
  • Thomas Quick

Norske myndigheter har beklaget behandlingen av Kristiansen og pliktmessig uttalt at vi må lære av de feil som er gjort, og en flermillionkronerserstatning kommer til å bli betalt ham. Det er penger som tas fra statskassen – fra dine og mine penger. Det er klart at vi alle må være med på å dekke mange av samfunnets felleskostnader, men jeg synes at Kristiansen-saken er så spesiell at det bør vurderes om enkeltpersoner som sådan kan være straffe- og/eller erstatningsrettslig ansvarlig for den uhyrlighet som har skjedd og straffes og/eller bli økonomisk ansvarlig, og om Norge – på dine og mine vegne – bør kunne kreve regress hos dem? Jeg tenker blant andre på saksetterforskere, statsadvokater og riksadvokater hos påtalemyndigheten, dommere i ulike rettsinstanser, pressefolk og gjenopptakelseskomitémedlemmer. Om det brukes av mine skatteinnbetalte penger til dette formålet, synes jeg det er i orden!

Terje Sørensen

Pensjonert advokat

Illustrasjon: Terje Sørensen
Forrige artikkelJenter kommer i puberteten tidligere og tidligere – hva er årsaken?
Neste artikkelFBI har brukt Twitter til å spre falske historier og propaganda