Jenter kommer i puberteten tidligere og tidligere – hva er årsaken?

0
Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Jenter kommer i puberteten i yngre og yngre alder, foruten å være en helserisiko, forkorter det barndommen deres og bringer stress inn i livene deres.

Av Romy Rohmann.

I 1840 var den alder for en jentes første menstruasjon 16,5 år, i 1920 hadde alderen sunket til 14,6, i 1950 var det 13,1, i 1980 var hun 12,5; og i 2020 hadde alderen sunket til 12,43.

I 2022 hadde andelen amerikanske jenter som fikk sin første menstruasjon ved 10-årsalderen steget til 10 prosent fra 7 prosent. Hvorfor når jenter puberteten tidligere?

Martha Rosenberg som er en reporter, forfatter og undersøkende journalist har skrevet en artikkel om dette den 6. desember 2022, her viser hun til ulike forskningsartikler som forsøker å forklare hva dette kan komme av.

Hun skriver at det er enighet blant fagfolk om at alderen for pubertet (menarche) synker, men at det er mange teorier om hvorfor. 

Kosthold er en av forklaringene:

Forskning publisert i 2018 i International Journal of Endocrinology som fokuserte på en gruppe kinesiske jenter, identifiserte klare sammenhenger mellom tidlig pubertet og kosthold.

Et «usunt kostholdsmønster, tungt og med desserter og snacks, brus og stekt mat, ble funnet å være signifikant positivt assosiert med tidlig pubertet hos både gutter og jenter,» skrev forfatterne.

«Denne dietten var involvert i tidspunktet for puberteten, sannsynligvis på en av de tre måtene: høyt fettinntak, høyt sukker og fedme på grunn av høyt kaloriforbruk. Inntak av søppelmat, for eksempel stekt mat, hadde vært overbevisende knyttet til fedme og rask vektøkning, en potensiell prediktor for tidligere alder ved menarche og andre markører for pubertet.»

I følge Dr. Robert Lustig , professor i klinisk pediatri ved Benioff Children’s Hospital ved University of California–San Francisco, «Fetere jenter har høyere nivåer av hormonet leptin, noe som kan føre til tidlig pubertet, noe som fører til høyere østrogennivåer, som fører til større insulinresistens, noe som får jenter til å ha enda mer fettvev, mer leptin og mer østrogen, syklusen nærer seg selv, til kroppen deres blir fysisk moden.»

En annen forklaring er at vi får i oss mer hormonforstyrrende stoffer nå enn tidligere.

Hormonforstyrrende stoffer er kjemikalier som etterligner og forstyrrer hormonfunksjonen vår og ser ut til å lure overalt: i matemballasjen vår, møbler, rengjøringsprodukter, byggematerialer, drikkevann, hager, kosmetikk og mer. Hvor hardt har disse uønskede kjemikaliene invadert vår verden? Bisfenol A, et stort hormonforstyrrende middel ofte kalt BPA, ble funnet i 90 prosent av nyfødte spedbarn testet av Environmental Working Group sammen med mer enn 230 andre kjemikalier!

Noen påpeker også andre stoffer vi eksponeres for som kan påvirke; 

Forskning publisert i International Journal of Environmental Research and Public Health assosierer også metaller som mangan og bly «med dereguleringen av det nevroendokrine systemet, som potensielt kan favorisere utsiktene til tidlig pubertet hos miljøeksponerte barn.»

Hun trekker også fram familieforhold og angst og stress i familien.

Forskning publisert i tidsskriftet Emergency Medicine International finner at angstens rolle i familiesystemet kan bidra til tidlig pubertet. Jenter med tidlig pubertet kom fra fattigere husholdninger som var preget av skilsmisser og gjengifte, ifølge forskningen. Jenter hvis foreldre ble skilt da de var mellom 3 og 8 år, hadde større risiko. Fedrefravær blir i økende grad sett på som en faktor hos jenter som utvikler tidlig pubertet, sier vitenskapelige artikler.

«Fraværet av en biologisk relatert far har vist seg å akselerere reproduktiv utvikling,» skriver forfattere i Journal of Adolescent Health. For to tiår siden hevdet forskere at «når jenter møtte familiære forhold som var ugunstige for overlevelse (f.eks. usikre og ustøttende familieforhold), var det tilpasningsdyktig å bli reproduktivt modne tidligere. Siden den gang har en rekke empiriske studier bekreftet at farsfravær forutsier tidligere modning. Jenter i hjem uten far har omtrent dobbelt så stor sannsynlighet for å oppleve menarche før de er 12 år.»

Til slutt tar hun også opp nedstengingen i forbindelse med COVID-19-pandemien;

Med stress, tvungen isolasjon, dominansen av elektronisk kommunikasjon og negative effekter på søvn og kosthold, økte COVID-19-pandemien forekomsten av tidlig pubertet.

Ifølge forskning i Italian Journal of Pediatrics, «På grunn av lange perioder med skolestengning, restriksjoner på aktiviteter og endringer i kosthold og søvnmønster, er det å forvente en økning i frekvensen av fedme hos barn,» skrev forfatterne.

«Under nedstengingen var barn ikke bare ute av skolen, men de møtte også alvorlige begrensninger i sine daglige fysiske rutiner, og i denne perioden med inaktivitet var det uunngåelig at det ville være en økning i skjermtid. Når alle disse medvirkende faktorene kombineres, er det ikke vanskelig å forutsi at situasjonen kan føre til rask vektøkning.»

Sikkert nok, skrev forfatterne, «utbruddet av puberteten var tidligere i pandemiperioden sammenlignet med året før.»

Et lignende fenomen med økt tidlig pubertet ble notert under pandemien i Korea og i India.

Hele artikkelen kan leses her for den som er interessert:

Why Are Girls Reaching Puberty Earlier?

Forrige artikkelLeste du om Marianne med ME? Slik svarer Norsk pasientskadeerstatning
Neste artikkelViggo Kristiansen-saken: Bør noen holdes personlig straffe-/erstatningsrettslig ansvarlig?