Vi må bringe tilbake etikk og fornuft i folkehelseinngrep, helsepraksis og helseforskning

0

Vi har gått inn i en ny tidsalder med myndighetsledet autoritarisme under dekke av biosikkerhet og med en enestående sensur av vitenskapelig debatt som truer selve premissene for folkehelse og helsepraksisens hellige løfte til pasientene..

Norwegian Doctors and Healthcare Workers’ Alliance (NLHF), tidsskriftet hemali og Organization for International Political and Scientific Ethics (IPSE), Sveits arrangerte en stor internasjonal konferanse i Oslo 19. november 2022.

Vi har omtalt konferansen her:

Epokegjørende internasjonal konferanse om erfaringene med covid-19 i Oslo – full medieboikott

Denne internasjonale konferansen tok for seg, ikke bare utfordringene, men også nye muligheter som oppstår som følge av «Covid-krisa».

Meryl Nass.

Meryl Nass, MD Internmedisinsk konsulent tidligere ved Mount Desert Island Hospital, Bar Harbor, Maine, USA.

Meryl Nass har hatt en spesiell interesse for å behandle pasienter med fibromyalgi, kronisk utmattelsessyndrom og sykdommer i Gulfkrigen over mange år, hvor hun også har hatt en langvarig interesse for vitenskapelig evaluering av forebygging av bioterrorisme, spesielt relatert til miltbrann.

Siden 1998 har hun snakket og skrevet om de mange soldatene og veteranene som ble syke etter å ha mottatt miltbrannvaksinasjoner, vanligvis med sykdommer som ikke kunne skilles fra Gulfkrigssyndromet. Meryl har bidratt til seks kongresshøringer i denne forbindelse.

Fra de første dagene av Covid-19-krisen er hun en av mange amerikanske leger som brukte gjenbrukte medisiner for tidlig behandling av SARS CoV-2. Meryl har også snakket offentlig om farene ved COVID-vaksiner, som Medical Board of Maine trakk tilbake lisensen hennes til å praktisere medisin for, som hun nå bestrider.

Hun sitter i hovedstyret for Children’s Health Defense Europe.

Se også: 

Om å beskytte seg mot overgrep fra regjering og institusjoner

Dr. Aseem Malhotra: Hvordan kurere informasjonspandemien om mRNA-vaksinene?

Under lupen – et nytt syn på medisin og folkehelse

Forrige artikkelIkke tenk på en isbjørn. Problemet med begrepene høyre og venstre
Neste artikkelJordens salt