Statnett bløffer om industriens kraftbehov

0

Statnett og mesteparten av energibransjen påstår kontinuerlig at det de siste par årene har skjedd «en dramatisk vekst i forespørsler etter tilknytning til kraftnettet, primært fra forbruksaktører». Og enda verre: «Nettet er allerede fullt», ifølge et brev fra Statnett til NVE den 1. nov. i år. Dette er ikke en enkeltuttalelse. Vrimmelen av utredninger, pressemeldinger og intervjuer fra Statnett formidler det samme budskapet sammen med vrangforestillingen om at Norge (som det eneste land i verden?) skal realisere «det grønne skiftet». Konsernsjefen slå fast at «det omsøkte forbruket gir en fundamental endring av kraftsituasjonen» i mange områder av landet der det er «store planer om industri-, næringsutvikling og elektrifisering». Nytt forbruk trenger også «økt produksjon av kraft».

Av Odd Handegård.

Jeg har prøvd å sjekke hvilke store industriplaner som trenger mer kraft og mer nett, men har funnet svært lite, ut over en melding fra Statnett om at det er «hemmelig» hvilke industribedrifter som står på Statnetts liste. De konkrete opplysningene er «unntatt offentlighet» og «ikke offentlig tilgjengelig» som dir. i Bodøregionen utviklingsavdeling skrev til meg for noen uker siden.

Skal vi tro på at Norge trenger 70-80 TWh med ny energi og et nytt nett som skal frakte all krafta? – Det har lekket ut at det skal finnes planer for litt hydrogen-produksjon i Telemark og en batteribedrift i Nordland. Men ellers kan man forutsette at det meste dreier seg om mer eller mindre realistiske «formodninger» og kvarte sannheter som Statnett ikke tør å vise fram.

Realiteten er derfor at Statnetts nettplaner for det meste gjelder tilrettelegging for elektrifisering av litt ordinær industri (med litt hydrogen), enda mer strømsløseri i Nordsjøen og evt. i Barentshavet (noe Statnett kaller «høy forbruksvekst»), eksport av mer elektrisitet enn vårt overskudd, elektrifisering av transportsektoren (i Sveits overveier de nå å forby elektriske biler!). Statnett overdriver kolossalt behovet for mer fornybar energi og enda mer når det gjelder videreutviklingen av kraftnettet i Norge til en pris på mer enn 100 milliarder.

Realitet nr. 2 er at elektrifiseringen og nettutviklingen har helt andre formål enn å realisere «det grønne skiftet». Hensikten er å bygge ut en kostbar el-virksomhet som noen vil kunne tjene penger på gjennom offentlig subsidiering og en vanvittig strømpris. Investeringsadelen i Norge og utlandet skal sende fortjenesten til skatteparadiser, mens situasjonen for folk flest skal forverres til det forhistoriske.

Realitet nr. 3 gjelder Nord-Norge: Landsdelen har hittil, men ikke nå lenger, hatt en meningsløs lav strømpris som energibransjen har prøvd å forklare med at kablene mellom nord og sør har hatt for liten kapasitet. Krafta er «stengt inne i Nord-Norge». Dette er bare tull. Kablene mellom nord og sør (delvis gjennom Sverige) har også i år fraktet mellom 5 og 10 TWh. Men kraftnæringen vil videreutvikle nord-sør nettet for å kunne argumentere for kolossalt med vindkraftutbygging i nord. Nord-norsk kraft skal primært brukes til eksport (også til Kiruna) og til kraftkrevende industri sørpå. Den nord-norske befolkningen skal om 10-15 år overleve på variabel strøm og hyppige utkoplinger – hvis ikke Gahr Støre og Solberg stanses.

Konklusjon: Statnetts nett-planlegging er meningsløs: Man skal bruke 10-talls milliarder på å realisere hypoteser om et urealistisk kraftbehov som latterlige klimapolitikere har diktet opp.

Vedlegg utredning fra Statnett.

Forrige artikkelHøyre, Venstre, Frp, Rødt og MDG ber regjeringen innføre tollfrihet for Ukraina
Neste artikkelPsykolog Silje Schevig: – Historisk har gruppetenkning gitt fatale konsekvenser