Serbia søker om utplassering av NATO-soldater i Kosovo

0
Helikopter fra KFOR. Foto: KFOR

Beograd spurte formelt NATO om alliansens tropper kunne returnere til det nordlige Kosovo, en anmodning som neppe vil bli innvilget.

Av Dave DeCamp, Anti-War, 15. desember 2022

Serbia har formelt spurt NATO om de kan utplassere opptil 1.000 soldater i det nordlige Kosovo, der Serbias president Aleksandar Vucic sier at etniske serbere blir «terrorisert» av Kosovo-regjeringen i Pristina.

Vucic sendte forespørselen til sjefen for NATO-styrkene i Kosovo, kjent som KFOR. Serbiske tjenestemenn sier at en FN-resolusjon som formelt avsluttet Kosovo-krigen tillater utplassering av opptil 1000 serbiske soldater i Kosovo, men Vucic forventer fortsatt ikke at forespørselen vil bli innvilget.

«Forespørselen sier at et visst antall (serbiske soldater), fra hundre til opptil 1000, returnerer til Kosovo,» sa han.

Spenningen har vært høy i Nord-Kosovo siden sommeren da Pristina forsøkte å gjennomføre en politikk som ville kreve at etniske serbere skaffet seg bilskilt utstedt av Kosovo. Serbere i området anerkjenner ikke regjeringen i Pristina og bruker fortsatt Beograd-utstedte dokumenter for å krysse grensen.

Serbia og Kosovo klarte ikke å komme til enighet i samtalene tilbake i november, ettersom Pristina ønsker at enhver avtale skal innebære anerkjennelse fra Beograd. Ifølge RT har serbere barrikadert grenseoverganger mellom Serbia og Kosovo for å protestere mot utplasseringen av etnisk albansk politi i området.

Serbia ønsker å utplassere soldater for å sikre grenseovergangene og sier NATO-styrker ikke kan beskytte kosovoserberne mot etniske albanere. KFOR truet tidligere med å gripe inn dersom «stabiliteten settes i fare» i Nord-Kosovo da spenningen var høy i løpet av sommeren, og ville trolig iverksette tiltak dersom Serbia gikk videre med troppeutplasseringen.

KFOR har vært til stede i utbryterprovinsen Kosovo siden USA og NATOs bombekampanje mot Serbia i 1999. Kosovo erklærte formelt sin uavhengighet i 2008, men det er ikke anerkjent av nok land til å ha et sete i FN. For tiden er det rundt 3.700 NATO-soldater utplassert under KFOR oppdraget, inkludert over 600 amerikanske soldater.


Originalen:

Serbia Seeks Troop Deployment in Kosovo

Dave DeCamp er nyhetsredaktør for Antiwar.com, følg ham på Twitter @decampdave. Se alle innlegg av Dave DeCamp

Oversatt for Steigan.no av Hans Snøfjell.

Forrige artikkelUro i Mongolia: Hvem kan vinne på det?
Neste artikkelFra tap til seier?
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.